Actualitate

Mahmudia – proiectul privind taxele și impozitele pentru anul 2023, în dezbatere publică

Primăria comunei Mahmudia, județul Tulcea, a lansat în luna noiembrie, în dezbatere publică, proiectul privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023. Consiliul Local este cel care va discuta și aproba acest proiect.

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în următoarele categorii:

  1. Indexarea cu indicele general al inflației. Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze anual impozitele și taxele cu un indice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice. Inflație pe 2021 aplicată pentru 2023: 5,1%
  2. Modificării impuse de OG 16/2022 (pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale – M. Of. nr. 716 din 15 iulie 2022) – stabilirea valorilor impozabile a clădirilor pe baza grilei utilizate de Camera Notarilor, valoarea impozabilă a terenurilor de sub construcții se adaugă valorii clădirii, eliminarea clădirilor mixte și a limitei de majorare a impozitelor.
  3. Modificări ale unor tarife determinate de costurile majorate cu utilitățile, materialele și forța de muncă.

Pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă aferente de pe raza UAT Mahmudia, proiectul prevede ca impozitul/taxa pe clădire să se calculează prin aplicarea unei cote de: 0,1% asupra valorii clădirii aflate în proprietatea persoanelor fizice; 0,2% asupra valorii clădirii aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice.

„Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România”, se arată în proiect.

În situaţia în care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% (pentru clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice), respectiv 0,2% (pentru clădiri aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top