Actualitate

Mahmudia, comuna unde problemele sociale sunt permanent în atenția primăriei

Documentul intitulat „Diagnoza socială a UAT Mahmudia” a fost aprobat în ședința recentă a Consiliului local al Comunei. Diagnoza este elaborată de departamentul de specialitate (compartimentul de asistență socială) al primăriei și vorbește despre situația actuală din comunitate, venind totodată cu o serie de propuneri pentru viitor.  

Diagnoza socială a unei comunități este, de fapt, o radiografie a problemelor sociale care sunt sau pot să apară, precum și o analiză la finalul căreia se vine cu soluții concrete pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

În acest sens se înscrie și preocuparea primăriei Mahmudia de a realiza un astfel de document deosebit de util. Structura organizatorică a compartimentului de Asistență Socială Mahmudia este formată dintr-un funcționar public cu studii superioare și personal contractual, potrivit organigramei și statutului de funcții aprobate de Consiliului local al comunei Mahmudia.

Compartimentul de Asistență Socială, are printre atribuții și prevenirea situațiilor de risc a familiilor vulnerabile (cu venituri reduse, familiilor monoparentale sau a celor cu mai mulți copii), sau persoanelor marginalizate social (persoane fără adăpost, persoane de etnie romă, persoane aflate în situații de urgență).

Astfel de prevenții se pot realiza „atât prin măsuri concrete de sprijin financiar/ material, specifice și adaptate nevoilor individuale ale familiilor, cât și prin servicii de informare și consiliere pentru facilitarea accesului la educație, ocupare, sănătate, locuire; campanii de sensibilizare și conștientizare pentru promovarea unor modele pozitive, a principiilor și valorilor comunității, în special pe teme legate de discriminarea de orice natură”, spun specialiștii primăriei.

La data de 01.01.2019, numărul total al locuitorilor comunei era de 2501 persoane , dintre care 1276 bărbați si 1225 femei, iar situația acordării principalelor tipuri de prestații sociale din domeniul programelor destinate copiilor și familiei a fost următoarea: ajutor social 32 de persoane, alocație de stat 8, ajutor pentru încălzirea locuinței 5, indemnizație pentru creșterea copilului 4, tichete sociale pentru grădiniță 7.

Din analiza grupurilor de beneficiari și a nevoilor acestora, precum și a serviciilor sociale oferite de către Compartimentul de Asistență Socială Mahmudia, se observă o nevoie de dezvoltare a serviciilor sociale în anumite direcții, precum cele de evaluare, prevenție și monitorizare în comunitate; de îngrijire la domiciliu; crearea unui Centru rezidențial de îngrijire şi asistență medico-socială pentru bolnavi cronici şi persoane vârstnice;  a unui Centru rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități; a unui Centru de îngrijire şi asistență pentru victimele violenței.

„Pentru diminuarea problemelor sociale existente, este necesar un sistem comun, integrat, asumat de către toți furnizorii de servicii sociale. Este nevoie de monitorizarea permanentă a unor fenomene sociale aflate în creștere la nivel de comună, realizarea de studii și analize, crearea unor baze de date interinstituționale, ce vor contribui la dezvoltarea unui sistem de furnizare de servicii proactive, eficiente și adecvate nevoilor cetățenilor”, se mai arată în diagnoza socială a comunei.

Desigur, documentul subliniază faptul că educația poate determina schimbări pozitive pe termen lung, astfel încât, unele măsuri de îmbunătățire a nivelului de școlarizare în rândul grupurilor vulnerabile, pot fi: crearea de servicii accesibile și de calitate în îngrijirea și educarea timpurie a copiilor, prevenirea absenteismului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și creșterea gradului de participare la niveluri superioare de educație, a tinerilor din rândul populației defavorizate.

Pentru adulții din familiile cu acces redus la educație sunt necesare programe de alfabetizare de tip „a doua șansă” în vederea dezvoltării unor deprinderi și abilități de bază, evaluării și orientării vocaționale, calificare profesională și programe de ucenicie.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top