Actualitate

Elevii din comuna Ostrov vor primi burse școlare. Care va fi cuantumul acestora

Niculae Dragomir, primarul comunei Ostrov (județul Constanța) a inițiat un proiect de Hotărâre de Consiliu local privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comună, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.

Astfel a fost stabilit numărul burselor acordate pentru fiecare categorie în parte:

  • burse de performanță- 0
  • burse de merit- 49
  • burse de studiu- 19
  • burse de ajutor social -104

De asemenea, a fost stabilit cuantumul acestor burse școlare:

  • burse de performanță- 500 lei/luna
  • burse de merit- 200 lei/lună
  • burse de studiu- 150/lei/lună
  • burse de ajutor social -200 lei/lună

Acordarea burselor se face în baza criteriilor specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social care se stabilesc semestrial în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, se asigură din bugetul local, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

Conform legii, nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Secretarul general al comunei va comunica Hotărârea primarului comunei Ostrov, biroului buget-finanțe, contabilitate, achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Ostrov, Liceului ,,Regele Carol I” Ostrov în vederea ducerii la îndeplinire, persoanelor interesate, precum și Prefectului Județului Constanța.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top