Fără categorie

Dezastrul constatat de Curtea de Conturi la Primăria Murfatlar: peste 2 milioane de lei prejudiciu la bugetul local!

Controlul efectuat anul trecut de către inspectorii Curții de Conturi la primăria orașului Murfatlar a scos la iveală o sumedenie de nereguli ale administrației conduse de edilul Valentin Saghiu. Conform raportului întocmit cu această ocazie, la UATO (Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orașului) Murfatlar s-au înregistrat 2.384.000 de lei prejudicii și 9.918.000 de lei abateri financiar-contabile.

Un articol de Călin GAVRILAȘ

 

Urmărind exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, inspectorii Curții de Conturi au descoperit că în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Murfatlar, nu este înregistrat islazul în suprafață de 210,73 ha, din care 96 ha de pășune și 114,73 ha teren arabil, în valoare de 2.293.345 lei. De asemenea, în HCL (Hotărârea de Consiliu Local) nr.43/03.07.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Murfatlar, nu sunt înregistrate bunurile care compun sistemul de furnizare apă din localitatea Siminoc, în sumă de 7.515.227 lei, în condițiile în care serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a fost concesionat prin contract de delegare de gestiune către R.A.J.A. Constanța.

Aproape 200 de mii de euro a cheltuit primăria cu anumite plăți nelegale către personalul angajat. ”În perioada mai 2013 – aprilie 2016, au fost efectuat plăți nelegale la cheltuieli de personal în suma totală de 854.051 lei, către salariații primăriei care au beneficiat de spor de fidelitate și spor de dispozitiv, precum și de diverse premii cu ocazia Zilei de 8 Martie, cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun,” se arată în raport.

Peste 80.000 de lei a cheltuit primăria lui Saghiu (2014-2015) pe băuturi alcoolice și nealcoolice și alimente, cheltuieli neaprobate de către Consiliul Local. Aceste ”servicii” au fost folosite pentru organizarea unor evenimente culturale.

O altă cheltuială care a creat un prejudiciu de 382.212 lei a constat în plata nelegală de ”servicii de salubritate pentru un număr de 10.216 locuitori, deși de aceste servicii beneficiază numai 7.308 persoane”.

De asemenea, Curtea de conturi a constatat efectuarea de plăți nelegale în valoare de 194.500 lei pentru ”lucrări de igienizare și fertilizare pășune pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 61.943 lei”. Însă, conform inspectorilor, ”nu există un deviz de lucrări sau alte documente care să ateste tipul și cantitățile de lucrări executate, materialele, manopera, utilajele folosite, cantitatea, proveniența și transportul îngrășămintelor organice și resturilor vegetale. Nu există situații de lucrări de fertilizare așa cum au fost prevăzute în caietul de sarcini întocmit de entitate, respectiv, curățat pajiști de pietre și resturi vegetale, curățat de arboret și mușuroaie, adunat și transportat resturi vegetale, greblat, fertilizat cu îngrășăminte organice și cosire manuală a pajiștilor”.

Un alt exemplu de prejudiciu produs bugetului orașului Murfatlar de către administrația Saghiu constă în angajarea și plata nelegală a 193.190 lei pentru situații de ”lucrări de reparații supraevaluate, în condițiile în care aceste lucrări nu au fost identificate la verificarea pe teren (lucrări de reparații trotuare pe strada General Vasile Milea din localitatea Murfatlar; repararea laboratorului Școlii – înlocuire parchet la Școala gimnazială A.V. Rădulescu Murfatlar; lucrări de așternere piatră pe straturi și compactare pe strada Duzilor, sat Siminoc)”.
O sumă foarte mare a fost descoperită de inspectori în anul 2015 când s-a ”acordat nelegal sprijin financiar pentru instituții de cult și pentru Clubul Sportiv Perla Murfatlar în valoare de 371.732 lei, fără respectarea cadrului legal aplicabil pentru derularea unor astfel de activități și fără a se încheia angajamente legale pentru aceste cheltuieli”.

Ca o primă măsură, pentru abaterile identificate s-au formulat de către Curtea de Conturi recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemelor de control intern.

Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de conturi Constanța a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entității pentru remedierea deficiențelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top