Fără categorie

Departamentul pentru Afaceri Europene lansează o consultare publică pe tema proiectului de strategie „Europa 2020” al Comisiei Europene

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) a lansat, miercuri, 3 martie 2010, un proces de consultare publică pentru fundamentarea poziţiei României faţă de comunicarea „Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă”, publicată în aceeaşi zi de Comisia Europeană şi care propune o nouă viziune asupra modelului european de economie socială de piaţă a secolului al XXI-lea.

În elaborarea documentului a fost avut în vedere rezultatul consultării publice desfăşurate în perioada 24 noiembrie 2009 – 15 ianuarie 2010, care va fi discutat de şefii de stat şi guvern ai Uniunii Europene în cadrul Consilului European de primăvară din data de 25 – 26 martie a.c.

Textul propune o abordare tematică a reformelor, concentrată, după cum reiese şi din denumirea sa, pe trei priorităţi reprezentative, cuantificabile într-un set de cinci ţinte-cheie, toate cuprinse într-o foaie comună de parcurs cu şapte iniţiative-fanion, care vor ghida procesul şi vor fi tradu…

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) a lansat, miercuri, 3 martie 2010, un proces de consultare publică pentru fundamentarea poziţiei României faţă de comunicarea „Europa 2020 – o strategie pentru creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă”, publicată în aceeaşi zi de Comisia Europeană şi care propune o nouă viziune asupra modelului european de economie socială de piaţă a secolului al XXI-lea.

În elaborarea documentului a fost avut în vedere rezultatul consultării publice desfăşurate în perioada 24 noiembrie 2009 – 15 ianuarie 2010, care va fi discutat de şefii de stat şi guvern ai Uniunii Europene în cadrul Consilului European de primăvară din data de 25 – 26 martie a.c.

Textul propune o abordare tematică a reformelor, concentrată, după cum reiese şi din denumirea sa, pe trei priorităţi reprezentative, cuantificabile într-un set de cinci ţinte-cheie, toate cuprinse într-o foaie comună de parcurs cu şapte iniţiative-fanion, care vor ghida procesul şi vor fi traduse în obiective la nivel naţional.

Cele trei priorităţi vizează: creşterea inteligentă, care presupune dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovaţie, creşterea sustenabilă, care se referă la promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, bazată pe utilizarea mai eficientă a resurselor, şi creşterea incluzivă, care se traduce prin promovarea unei economii cu o rată mare de ocupare a locurilor de muncă, capabilă să asigure coeziunea socială şi teritorială.

Pentru respectarea şi transpunerea în practică a acestor priorităţi, Comisia Europeană identifică cinci ţinte-cheie, stabilind următoarele cifre care trebuie atinse în următorul deceniu: rata de ocupare a populaţiei din categoria de vârstă 20-64 de ani ar trebui să atingă 75%; investiţiile în cercetare şi dezvoltare ar trebui să reprezinte nivelul de 3% din PIB-ul UE; în privinţa energiei şi schimbărilor climatice ar trebui atins obiectivul “20/20/20”; rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui să se situeze sub 10 procente; ponderea populaţiei tinere care va fi absolvit învăţământul universitar ar trebui să fie de cel puţin 40 de procente. Nu în ultimul rând, numărul cetăţenilor europeni expuşi riscului de sărăcie ar trebui să fie mai mic de 20 de milioane.

Totodată, pentru garantarea implementării cu succes a strategiei „Europa 2020”, executivul comunitar defineşte pentru fiecare dintre cele trei priorităţi un set de şapte iniţiative-fanion (flagship initiatives) care vizează: inovarea, educaţia, societatea digitală, schimbările climatice şi energia, competitivitatea, ocuparea forţei de muncă şi formarea de competenţe, combaterea sărăciei.

Părţile interesate să participe la procesul de consultare publică pe care îl iniţiază Departamentul pentru Afaceri Europene sunt invitate să îşi transmită punctul de vedere asupra comunicării Comisiei, din perspectiva adecvării priorităţilor şi liniilor de acţiune la situaţia României. Consultarea se adresează tuturor actorilor interesaţi, respectiv ministere, autorităţi locale, agenţii guvernamentale, partide politice, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale, grupuri de reflecţie, companii, organizaţii ale consumatorilor, reprezentanţi ai mediului academic şi cetăţeni.

Poziţiile vor fi trimise la adresa de e-mail [email protected], până la data de 9 martie 2010.

Textul integral al comunicării COM poate fi consultat aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top