Fără categorie

Departamentul pentru Afaceri Europene organizează prima sesiune de instruire pentru utilizatorii noii versiuni a Sistemului de Informare al Pieţei Interne

Departamentrul pentru Afaceri Europene organizează, în perioada 4-5 martie, prima instruire cu privire la utilizarea noii versiuni a Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Internal Market Information System – IMI S), lansată de Comisia Europeană la sfârşitul lunii februarie 2010, la care participă reprezentanţi ai mai multor ministere, autorităţi publice centrale, dar şi organisme profesionale.

            Sesiunea de instruire reprezintă prima etapă a Proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România” iniţiat în octombrie 2009 şi lansat oficial de DAE, în calitate de Coordonator Naţional IMI, la 28 ianuarie 2010.

            Proiectul este finanţat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Sectorial …

Departamentrul pentru Afaceri Europene organizează, în perioada 4-5 martie, prima instruire cu privire la utilizarea noii versiuni a Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Internal Market Information System – IMI S), lansată de Comisia Europeană la sfârşitul lunii februarie 2010, la care participă reprezentanţi ai mai multor ministere, autorităţi publice centrale, dar şi organisme profesionale.

            Sesiunea de instruire reprezintă prima etapă a Proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România” iniţiat în octombrie 2009 şi lansat oficial de DAE, în calitate de Coordonator Naţional IMI, la 28 ianuarie 2010.

            Proiectul este finanţat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU), şi se înscrie pe Axa prioritară 3.3, având caracter de acţiune comună a mai multor parteneri sociali, inclusiv autorităţi publice şi o durată de implementare de 36 de luni. Obiectivul principal este crearea în România a unei reţele pentru servicii care să susţină iniţiativa Comisiei Europene de dezvoltare a Sistemului de Informare al Pieţei Interne. Apariţia iniţiativei rezidă  în necesitatea de a se asigura implementarea cerinţelor privind cooperarea administrativă la standarde la care să permită funcţionarea reală şi eficientă a mecanismelor de cooperare atât între statele membre ale Spaţiului Economic European (SEE), cât şi între autorităţile române participante la proiect.

            Sesiunea de instruire îi ajută pe utilizatorii IMI S să înţelegă mecanismele sistemului şi arhitectura instiţutională adaptată la cooperarea administrativă, oferindu-le posibilitatea de a realiza aplicaţii practice direct în sistem. Pentru utilizarea eficientă a sistemului, Departamentul pentru Afaceri Europene şi-a propus să creeze toate instrumentele necesare şi să sprijine toate autorităţile implicate în vederea asigurării resurselor de bază. În cadrul  proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii in Romania”, DAE va organiza în total zece seminarii dedicate utilizatorilor, care vor asigura instruirea persoanelor implicate în gestionarea sistemului, la nivelul administraţiei centrale, dar şi locale.

            La primele sesiuni participă reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratului de Stat în Construcţii, Registrului Auto Român, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Colegiului Farmaciştilor, Camerei Consilierilor în Proprietate Industrială din România. La lucrări este prezent şi un expert al Comisiei Europene din cadrul Directoratului General Piaţă Internă şi Servicii.

            Având în vedere obligaţiile autorităţilor competente din statele membre ale SEE de a recunoaşte autorizaţii şi alte documente emise în orice stat membru al SEE, pentru a asigura un nivel ridicat de încredere între autorităţile diferitelor state, se impune o cooperare administrativă directă şi eficientă, care să permită viteza de reacţie scontată în relaţia autorităţilor cu prestatorii de servicii. Pentru a facilita cooperarea administrativă, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, a dezvoltat platforma IMI S care conectează toate autorităţile competente în domeniul serviciilor din cele 30 de state membre ale SEE. Platforma permite un schimb de informaţii direct şi securizat între autorităţi cu privire la prestatorii de servicii care solicită stabilirea sau accesul la exercitarea activităţilor de servicii în orice stat membru.

            România a participat la proiectul pilot în domeniul serviciilor lansat de Comisia Europeană în 2009, înregistrând în sistem 28 de autorităţi competente, care au realizat schimburi de informaţii pe cazuri fictive cu autorităţile similare din celelalte state membre. De la 1 ianuarie 2010, schimburile de informaţii pot fi realizate în sistemul real, ori de câte ori există solicitări de autorizare din partea prestatorilor de servicii (persoane juridice sau fizice) din alte state membre.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top