Actualitate

Cum se obține primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informații generale despre actul de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ACTE NECESARE

(Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate)

Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

– se obţine de la ghișeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau se descarcă

Anexa 11

https://www.dgep-constanta.ro/evidenta-persoanelor/acte-de-identitate/eliberarea-actului-de-identitate-la-implinirea-varstei-de-14-ani/

şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

Certificatul de naştere al minorului (original şi fotocopie)

Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

Certificatul de căsătorie al părinţilor/ Hotărârea de divorţ /Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului /Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)

Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu-(original şi fotocopie)

Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în fața poliţistului de siguranță publică.

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, se achita la biroul de evidență a persoanelor în momentul depunerii documentelor.

IMPORTANT

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic/la reprezentantul său legal/la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

https://www.dgep-constanta.ro/evidenta-persoanelor/spclep-uri-din-judetul-constanta/

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top