Actualitate

Cu cât este subvenționată taxa de salubrizare în comuna Cobadin

Consilierii locali ai comunei Cobadin au stabilit cuantumul taxelor și impozitelor locale pe anul 2022. Printre acestea se află și taxa de salubrizare pe care o plătesc atât persoanele fizice, cât și cele juridice de pe teritoriul comunei.

Astfel, pentru anul 2022 taxa de salubrizare la persoanele fizice va fi de 7 lei (TVA inclus)/persoană/lună. Administrația locală arată că diferența de până la 18,73 lei (TVA inclus) lei/persoană/lună, respectiv suma de 11,73 lei (TVA inclus)/persoană/lună se suportă din bugetul local al Primăriei Cobadin.

Vă reamintim, în anul 2021 taxa de salubrizare pentru persoanele fizice a fost de 4 lei/persoană/lună (diferența de până la 8,84 (fără TVA) lei/persoană/lună, s-a suportat din bugetul local).

Persoanele care sunt încadrate în gradul I de handicap sunt scutite de la taxa serviciului de salubrizare. Scutirea se va face în baza unei cereri depusă la secretariatul comunei Cobadin însoțită de actul de identitate şi certificatul de încadrare în gradul de handicap.

Persoanele fizice care au domiciliul stabil în localitate, dar nu beneficiază de serviciul de salubrizare, fiind plecați pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de zile din localitate vor fi scutiți pe perioada în care lipsesc din localitate de la plata taxei de salubrizare.

Scutirea se va face în baza unei cereri depuse la secretariatul comunei Cobadin de către capul gospodăriei însoțită de o declarație pe propria răspundere, precum şi de documente justificative (copie după actul de identitate al persoanei cu viza de reședință pe altă localitate sau adeverință de studii valabilă pentru anul şcolar/universitar în curs; copie după un act din care să reiasă dreptul de rezindenţă/şedere al persoanei în străinătate; contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată într-o altă localitate, etc.), declarație notarială.

Pentru persoanele juridice, taxa de salubrizare pe anul 2022 va fi de 79,58 lei/mc (colectarea separată, transportul separat și tratarea deșeurilor similare reziduale), 24,99 lei/mc (colectarea separată, transportul separat și tratarea deșeurilor similare reciclabile).

Agenții economici care au sedii şi puncte de lucru în aria Comunei Cobadin, au obligația de a încheia contracte de salubrizare direct cu operatorul, conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare al Comunei Cobadin, aprobat şi însușit de către autoritatea deliberativă prin Hotarârea Consiliului Local Cobadin, privind aprobarea documentaţiei de atribuire aferentă procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare privind activităţile de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere în Comuna Cobadin, jud. Constanța, precedată de actul adiţional, şi a dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local Cobadin, privind aprobarea noilor tarife pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri, de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori ofertate de SC Iridex Group Salubrizare SRL.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top