Actualitate

Comuna Valea Nucarilor a atras peste 6,5 milioane de euro prin intermediul ITI Delta Dunării

Dezvoltarea comunităților din arealul Deltei Dunării beneficiază de importante investiții primite prin intermediul ITI Delta Dunării. Fie că vorbim de bani folosiți de administrațiile locale, fie că vorbim de bani care sprijină investiții private, mecanismul teritorial de dezvoltare al comunităților dă roade.

Prin ITI Delta Dunării, Primăria Valea Nucarilor a beneficiat de următoarele finanțări:

  • „SISTEM CENTRALIZAT ŞI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCARILOR ŞI IAZURILE – ETAPA I”, un proiect în valoare de 1.319.487 euro finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Sistem centralizat de canalizare: proiectul prevede realizarea unei rețele de canalizare pentru apele uzate menajere cu o lungime totală de 6.809 m; realizarea a 100 de racorduri la rețeaua de canalizare; 5 stații de pompare ape uzate menajere.

Pe componenta modernizare sistem de alimentare cu apă, proiectul prevede extinderea sursei de apă (2780 m) prin realizarea a două foraje având adâncime de 120 m, inclusiv cabine puț, echipare cu pompe submersibile și lucrări de alimentare cu energie electrică Instalație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu

  • „REABILITARE CORP ŞCOALĂ VALEA NUCARILOR”, un proiect în valoare de 231.908 euro finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
  • „REABILITARE ŞCOALĂ AGIGHIOL”, un proiect în valoare de 660.240 euro finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
  • „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR”, un proiect în valoare de 990.533 euro finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Investiția presupune asfaltarea a 5,7 kilometri de drumuri.

În mediul privat au fost finanțate 18 proiecte cu o valoare totală de 3.594.285 euro prin care se dezvoltă exploatații agricole, ferme şi spaţii de procesare și condiţionare legume, investiții în agroturism.

Prin ITI Delta Dunării se are în vedere dezvoltarea zonei și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun această Asociație. De asemenea, scopul ITI este de a derula proiecte comune de dezvoltare integrată și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități.

ITI Delta Dunării este o asociație cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită în scopul implementării mecanismului ITI pe raza de competență a celor 38 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) cuprinse în SIDD DD.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top