Actualitate

Comuna Stejaru anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC”

COMUNICAT DE PRESĂ

Comuna Stejaru

Nr: 523/ 13.02.2023

Comuna Stejaru anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Stejaru,

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC,”

Nume beneficiar: UAT COMUNA STEJARU

UAT COMUNA STEJARU, în calitate de beneficiar, cu sediul în str.Principală, nr.7, comuna Stejaru, cod poştal: 827215, județTulcea, derulează proiectul Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Stejaru, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC,în baza contractului de finanţare nr. 1054/05.01.2023încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul de finanțare:Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Investiția permite achiziționarea de TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local, de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu publicul, etc.

Obiectivele generale urmărite:

 • Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala
 • Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității
 • Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban
 • Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

Obiectivele specifice urmărite:

 • Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
 • Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare
 • Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale
 • Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
 • Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Proiectul presupune achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft), ex:

 • Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate proiectare și execuție
 • Sistem de monitorizare și siguranță a traficului
 • Extindere sistem Wi-Fi în spațiile publice
 • Dronă pentru inspecția zonelor sau situațiilor de risc
 • Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică
 • Funcționar public virtual
 • Sistem de înregistrare și emitere a documentelor
 • Platformă pentru comunicarea cu cetățenii
 • Sistem de planificare online
 • Plata online a impozitelor și taxelor
 • Ghișeu unic pentru mediul de afaceri
 • Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitalizare sau reconstrucție digitală
 • Informare și publicitate
 • Stații de încărcare autovehicule electrice

Locul de implementare: România, Judeţul Tulcea, Comuna Stejaru

Valoarea totală a ProiectuluiValoarea maximă a finanţării nerambursabile a ProiectuluiValoarea eligibilă din PNRRValoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRDin care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
2.195.407,532.195.407,531.844.880,28350.527,25292.900,65
Din care:
Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia 00-11.2)1.598.745,28303.761,600
Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10 11.3)246.135,00 –46.765,65292.900,65

Perioada de implementare: 24 luni

Data începere proiect: 05.01.2023

Data finalizare proiect: 05.01.2025

Cod proiect: C10-I.1.2-1062

Date de contact: Manager de proiect: Anghel-Ragalie Andreea Steliana

Telefon: 0240564833

E-mail: [email protected]

Conținutulacestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sauaGuvernului României”.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top