Actualitate

Comuna Stejaru, ample acțiuni de cadastrare și înscriere a proprietăților în cartea funciară

În luna martie și aprilie, în comuna Stejaru, județul Tulcea, s-au realizat campanii de strângere a cererilor și documentelor locuitorilor în vederea cadastrării și înscrierii proprietăților în cartea funciară. Deși termenul de preluare a documentelor a fost, inițial, finalul lunii martie, administrația locală a decis prelungirea cu încă o lună a acestui termen.

„Ținând cont de volumul mare de muncă pe care îl necesită înregistrarea documentelor și ținând cont și de specificul comunei noastre, am hotărât împreună cu executantul lucrării să prelungim preluarea documentelor pentru cadastru până pe 28 aprilie 2023”, spune primarul Dumitru Enache.

Prin „Proiectul Național de Cadastru și Carte Funciară”, demarat la nivelul comunei Stejaru, vor fi înscrise gratuit în cartea funciară toate proprietățile pe care le dețin localnicii.

Astfel, orice locuitor deținător de bunuri imobile trebuie să se prezinte în termen la sediul primăriei cu toate documentele pe care le dețin cu privire la dreptul de proprietate pentru terenurile cu construcții și fără construcții, sau situate în extravilanul comunei.

 Actele care trebuie prezentate sunt următoarele:

 -acte de identitate:

 1. buletine și cărți de identitate (soț, soție);
 2. certificate de căsătorie;
 3. certificate de deces;
 4. pașapoarte pentru cetățenii străini.

-acte de proprietate:

 1. titlu de proprietate;
 2. 2.contracte de vânzare – cumpărare/întreținere;
 3. contracte de donație;
 4. certificate de moștenitor;
 5. sentințe și hotărâri judecătorești definitive și irevocabile + rapoarte de expertiză ce conțin schița terenului și tabel de mișcare parcelară;
 6. extrase de carte funciară;
 7. schițe ale terenurilor și procese verbale de punere în posesie;
 8. 8.orice alte documente care fac referire la terenurile pe care le aveți în proprietate;
 9. intabulări anterioare;
 10. autorizații de construire, procese verbale la finalizarea lucrărilor; proces verbal de recepție la finalizarea construcției, etc.

 Astfel, responsabilitatea fiecărui proprietar este de a prezenta toate documentele pe care le deține, să comunice dacă există vreun litigiu cu vreun alt proprietar, să răspundă clar și corect la întrebările operatorilor.

Proiectul derulat de Primăria Stejaru presupune înregistrarea gratuită în cadastru și în cartea funciară, astfel că mențiunea de proprietar va fi opozabilă oricărui terț, la fel cum va exista posibilitatea de a lăsa mai ușor moștenire un anumit bun sau de a tranzacționa o proprietate.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top