Actualitate

Comuna Ciucurova, exemplu de bună practică în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

Printr-un proiect implementat la nivelul comunei Ciucurova, județul Tulcea, se dorește ca persoanele aflate într-un spectru defavorizat să primească un ajutor pentru a putea duce o viață normală.

„Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Ciucurova” este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, POCU/375/4/22/122607, iar activitatea echipei de implementare este sprijinită la nivel local de primărie, școală, medic, mediator sanitar, asistent social, poliția locală.

Proiectului își propune crearea unui mecanism de servicii integrate la nivel local, cu intervenție în ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei și anume: participarea socială și accesul la drepturi și resurse, sănătate, educație, ocupare, locuire și obținerea documentelor de identitate.

„Nivelul scăzut de educație, accesul redus la servicii sociale de calitate, la programe de educație informală și la servicii de consiliere școlară și orientare în carieră, la servicii medicale adecvate nevoilor reale, toate aceste cauze, combinate cu altele care aparțin domeniilor asistenței sociale, sănătate, ocupare, locuire se constituie în vulnerabilități multiple care generează sărăcie și excluziune socială. Aceste fenomene se influențează reciproc, iar o intervenție unidirecțională nu este suficientă și nu poate rezolva multitudinea de probleme care se nasc și persistă în cadrul comunităților dezavantajate”, se arată în descrierea proiectului.

Fiecare caz social este evaluat de o echipă mixtă, Echipa Comunitară Integrată, formată din consilier școlar, mediator școlar și doi asistenți medicali comunitari. Echipa Comunitară Integrată (ECI) din comunitatea Ciucurova reprezintă nucleul local al mecanismului de colaborare interinstituțională pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale.

Mediatorul școlar urmărește asigurarea participării tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajează implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitează colaborarea dintre familie, comunitate şi şcoală. Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ, cu părinţii, cu primăria, alte autorităţi locale și judeţene care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătățirea calității serviciilor educaționale. Mediatorul școlar face parte din comunitate, cunoaște vulnerabilitățile, contribuie la menținerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate.

Consilierul şcolar desfăşoară activităţi de consiliere educaţională individuală sau de grup, care au ca scop obținerea unor rezultate mai bune la școală, diminuarea abandonului școlar și îmbunătățirea frecvenței la cursuri, consilierea părinților, diminuarea factorilor care determină tulburări de comportament sau comportamente de risc, accesul la servicii de consiliere şcolară şi orientare profesional, consilierea tinerilor care au părăsit timpuriu școala, îndrumare pentru continuarea studiilor și găsirea unui loc de muncă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top