Litoralul românesc

Bogdan Huţucă, directorul DGFP, aplică legea retroactiv pentru a ‘jumuli’ o firmă care nu a dat şpagă !

bogdan hutuca

bogdan hutucaO firmă constănţeană demască abuzurile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa.

 Ezitant şi incoerent în aplicarea legii firmelor conectate politic, statul devine brusc ferm şi scrupulos în cazul companiilor mici, care au de partea lor doar legea. La Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa legea nu are însă aceeaşi greutate ca voinţa unui personaj implicat în afaceri dubioase, paraşutat politic în funcţia de director. Sesizat de S.C. Global Capital Markets S.R.L. cu privire la o decizie ilegală a Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, directorul DGFP Constanţa, Bogdan Huţucă, girează ilegalitatea şi semnează o decizie halucinantă care încalcă atât legislaţia românească cât şi cea europeană şi internaţională.

Un articol de Răzvan PETRE

Dorele, probleme mă ?

Global Capital Markets a efectuat în iunie 2005, prin intermediul DHL International România, o operaţiune de import software (program de calculator înregistrat pe 4 CD-uri) prin vama Bucureşti Otopeni. În baza Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368/16.06.1998, comisionarul vamal a procedat în mod legal la stabilirea valorii în vamă a programului de calculator şi a declarat ca bază de impozitare doar valoarea celor 4 CD-uri, întrucât acestea şi softul importat erau evidenţiate în mod distinct pe factura emisă de furnizorul extern. Decizia Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368 din 16.06.1998 era în vigoare în iunie 2005, şi a rămas în vigoare până la data de 23.04.2006 când a fost abrogată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.5720/12.04.2006. 

La trei ani distanţă, în noimbrie 2008, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a decis, în mod abuziv, că operaţiunea de import nu ar fi respectat dispoziţiile legale în vigoare la momentul respectiv şi a aplicat o amendă în valoare totală de 2787 RON. Decizia susţine că baza de impozitare în vamă ar fi trebuit să includă şi valoarea programului de calculator, pentru care ar fi trebuit achitat TVA. Decizia nu precizează nici un temei în baza căruia să susţină că valoarea de impozitare în vamă ar fi trebuit să includă şi valoarea programului de calculator. Motivaţia prezentată în procesul verbal şi în „Decizia pentru Regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal” menţionează articole din legile 141/1997, 571/2003, 86/2006 şi O.G 92/2003, care nu au nici o legătură cu stabilirea valorii în vamă şi nu demonstrează obligativitatea achitării TVA pentru valoarea programului de calculator.

Pentru a afla în baza cărei legi s-a stabilit valoarea în vamă, administratorul societăţii l-a contactat telefonic pe Mihai Dorel, funcţionarul care a întocmit decizia. Acesta a continuat să susţină că legea respectivă ar fi menţionată în decizie, însă nu a fost capabil să spună la ce lege se referă. Confruntat cu Decizia Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368/1998, Mihai Dorel a invocat brusc un alt act normativ pe care nu l-a menţionat deoarece “nu e la birou şi nu îl ţine minte”! Administratorul i-a solicitat acestuia să-i comunice care sunt procedurile legale de contestare, însă s-a izbit de aceeaşi rea voinţă. Mai mult decât atât, Mihai Dorel a încercat să-l determine să renunţe la contestaţie, sugerându-i să plătească amenda pentru a scăpa de penalităţi.

Bogdan Huţucă girează ilegalităţile

Oamenii lui Bogdan Huţucă îşi fac de cap la Murfatlar !Pentru a contesta decizia pe cale administrativă, firma a depus o contestaţie în urma căreia DGFP Constanţa, sub semnătura lui Bogdan Huţucă, a emis Decizia nr. 6/19.01.2009, prin care a respins ca neîntemeiată contestaţia, invocând ca temei de drept, nu o lege, ci o… „explicitare”! Este vorba despre interpretarea pe care aşa-numita Comisie Fiscală Centrală a dat-o Codului Fiscal. Aceasta este una din multele comiţii şi comitete inventate de guvernanţi din dorinţa de a crea posturi călduţe în administraţia publică de stat. Rolul comisiei este unul ridicol – acela de a asigura aplicarea unitară a legislaţiei fiscale. Altfel spus, sub motivul că legislaţia e varză, Guvernul Tăriceanu a creat această comisie, ale cărei decizii sunt mai presus de lege.

Temeiul invocat în decizia lui Huţucă a fost Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006 aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2189/2006, care prevede că “(…) importul de software pe suporturi informatice se consideră import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoare adăugată.” Astfel, DGFP Constanţa susţine că, în baza acestei decizii, procedura de stabilire a valorii în vamă este modificată iar plata TVA pentru valoarea programelor de calculator devine obligatorie în mod retroactiv, începând din 2003 (data adoptării Codului Fiscal). Altfel spus, deşi firma în cauză îşi achitase toate obligaţiile legale la data la care fusese făcut importul, un an mai târziu a venit această Comisie Fiscală şi a hotărât altfel. Înarmaţi cu această decizie, care, prin ordinul fostului ministru de finanţe Ionuţ Popescu, se aplică retroactiv (deşi în decizia emisă de Huţucă scrie că „nu se poate presupune că are caracter retroactiv”(sic!), oamenii lui Huţucă au decis că firma în cauză nu şi-a achitat obligaţiile legale. Nu a contat deloc faptul că nici firma şi nici măcar funcţionarii vamali şi cei ai fiscului nu ştiau despre decizia Comisiei Fiscale Centrale, care avea să fie emisă abia peste un an…

 DGFP Constanţa, la tribunal

Bogdan Huţucă ar putea fi urmărit penal !Ca urmare a acestor abuzuri, Global Capital Markets a dat în judecată DGFP Constanţa pe data de 03.03.2009, iar în zilele următoare va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva directorului Bogdan Huţucă. Împotriva acestora, societatea invocă următoarele argumente:

1)  Încălcarea Art. 15 alin. 2 din Constituţia României care arată că “legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”
2)  Încălcarea Art. 1 din Codul Civil care prevede că “legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă.”
3)  Încălcarea Legii nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 67, alin.2.
4)  Încălcarea Legii nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care prevede în Art. 11 alin. 3 că actele normative (de genul deciziei Comisiei Fiscale) intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară, nicidecum la o dată anterioară.
5)  Încălcarea principiilor fiscalităţii, prevăzute în Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul Fiscal în: Art. 3 litera b) şi d).
6)  Încălcarea Acordul internaţional privind Tehnologia Informaţiei (ATI) pe care România îl aplică din 01.01.1998 în cadrul GATT/Organizaţiei Mondiale a Comerţului.
7)  Încălcarea a cel puţin două Regulamente comunitare privind Codul Vamal Comunitar
8)  Încălcarea principiul neretroactivităţii actelor administrative, stabilit de Curtea Europeană de Justiţie în CAZUL 234/83 GESAMTHOCHSCHULE DUISBURG V HAUPTZOLLAMT MUENCHEN-MITTE [1985] ECR 327.

 

bogdan hutucaBogdan Huţucă, un personaj controversat

Bogdan Huţucă a ocupat în guvernul Tăriceanu funcţia de vice-preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cu rang de Subsecretar de Stat în MinisteruI Finanţelor Publice. În perioada 2004-2005, în care a mai ocupat funcţia de Director al DGFP Constanţa, Bogdan Huţucă era şi cenzorul unor societăţi private, respectiv Holiday Club Neptun şi Sea Med Neptun, deşi funcţia sa era incompatibilă cu cea de cenzor la o societate privată, în conformitate cu Statutul Funcţionarului Public. În prima societate, Huţucă a fost cenzorul lui Cristian Borcea, director executiv al clubului Dinamo. Din cea de-a doua firmă, administrată de Vladimir Botnariuc, fostul director al Spitalului Municipal Constanta, Bogdan Huţucă s-a retras în septembrie 2005, la mai bine de nouă luni de la investirea sa în funcţia de Vice-Preşedinte al ANAF. Încă de la înfiinţarea în 2005 a Fondului Proprietatea, Bogdan Huţucă a făcut parte din primul Consiliu de Administrare al fondului, fiind numit probabil şi datorită relaţiilor sale apropiate cu deputatul PNL de Constanţa Gheorghe Dragomir (şi acesta tot fost director în cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Constanţa) şi cu senatorul Puiu Haşoti. Atât deputatul Dragomir cât şi senatorul Haşotti sunt cunoscuţi apropiaţi ai grupului de interese Tăriceanu – Patriciu.

 

DESCĂRCAŢI DOCUMENTELE ORIGINALE COMPLETE:

1)  ‘PROCESUL VERBAL DE CONTROL’ emis de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 35053 / 4261 / 25.11.200 şi ‘DECIZIA PENTRU REGULARIZAREA SITUAŢIEI PRIVIND OBLIGAŢIILE SUPLIMENTARE STABILITE DE CONTROLUL VAMAL’ emisă de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 219 / 4262 / 25.11.2008.

2)  ‘CONTESTAŢIA’ depusă de S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 36000 / 03.12.2008.

3)  ‘Decizia de soluţionare a contesţatiei’ nr. 6 / 19.01.2009, emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa.

4)  ‘CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ’ împotriva DGFP Constanţa, înregistrată de S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. la Tribunalul Constanţa pe 03.03.2009.  

 

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A DGFP CONSTANŢA:

 

TRIBUNALUL CONSTANŢA

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul RĂDULESCU SEBASTIAN, domiciliat în Mun. Constanţa, […], în calitate de administrator al S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L, cu sediul în Mun. Constanţa, […], în termen legal formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

împotriva pârâtului, statul român reprezentat de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA, cu sediul în Mun. Constanţa, B-dul I. Gh. Duca Nr. 18, judeţul Constanţa, solicitându-vă ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi:

1) Anularea Deciziei nr. 6 / 19.01.2009 privind soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. înregistrată la D.G.F.P. Constanţa sub nr. 29199 din 09.12.2008, decizie emisă de Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA şi care mi-a fost comunicată la data de 04.02.2009;
2) Anularea ‘Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal’, emisă de Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală din cadrul DIRECŢIEI REGIONALE PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA sub nr. 219 / 4262 / 25.11.2008, ce mi-a fost comunicată la data de 26.11.2008;
3) Obligarea pârâtului, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, să îmi plătească cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI ACŢIUNI

ÎN FAPT:

S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. a efectuat pe data de 22.06.2005 pe baza D.V.I. 95099, prin intermediul DHL International România, o operaţiune de import software (program de calculator înregistrat pe 4 CD-uri) prin biroul vamal 103 din vama Bucureşti Otopeni. În baza Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368 din 16.06.1998, comisionarul vamal a procedat în mod legal la stabilirea valorii în vamă a programului de calculator şi a declarat ca bază de impozitare doar valoarea suporturilor informatice, cele 4 CD-uri, excluzând valoarea datelor şi a instrucţiunilor (valoarea programului de calculator) deoarece cele două valori erau evidenţiate în mod distinct pe factura emisă de furnizorul extern. Decizia Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368 din 16.06.1998 era în vigoare la 22.06.2005, şi a rămas în vigoare până la data de 23.04.2006 când a fost abrogată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.5720 din 12.04.2006. 
 

În urma controlului efectuat pe data de 11.11.2008 la sediul S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L., Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală din cadrul DIRECŢIEI REGIONALE PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA a decis, fără temei legal, că operaţiunea de import nu ar fi respectat dispoziţiile legale în vigoare la momentul respectiv şi a aplicat o amendă în valoare totală de 2787 RON. Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală a decis că baza de impozitare în vamă ar fi trebuit să includă şi valoarea programului de calculator, pentru care ar fi trebuit achitat TVA. Această decizie încalcă flagrant atât legislaţia naţională în vigoare la data efectuării operaţiunii cât şi legislaţia Comunităţii Europene şi acordurile internaţionale la care România a aderat în cadrul GATT şi ulterior al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.  Totodată, decizia este ilegală deoarece nu precizează nici un temei de drept în baza căruia să susţină că valoarea de impozitare în vamă ar fi trebuit să includă şi valoarea programului de calculator.  Temeiul de drept invocat în ‘Procesul Verbal de Control’ şi ‘Decizia pentru Regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal’ menţionează articole din legea nr. 141/1997, nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003 şi legea nr. 86/2006 care nu au absolut nici o legătură cu stabilirea valorii în vamă şi nu demonstrează obligativitatea achitării TVA pentru valoarea programului de calculator.

Pentru a contesta această decizie pe cale administrativă am depus o contestaţie la DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA , care a fost înregistrată sub nr. 36000 / 03.12.2008. Urmare a acestei contestaţii, Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA a emis Decizia nr. 6 / 19.01.2009, prin care a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată, invocând următorul temei de drept:
1) În explicitarea art. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, a fost emisă Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006 aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2189/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 1043/29.12.2006, care prevede că “[…] importul de software pe suporturi informatice se consideră import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoare adăugată.” Astfel, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA susţine că, în baza Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006, procedura de stabilire a valorii în vamă este modificată iar plata TVA pentru valoarea programelor de calculator devine obligatorie în mod retroactiv, începând din 2003 (data adoptării Codului Fiscal).
2) Decizia Comisiei Fiscale Centrale din 2006 a fost dată în baza Codului Fiscal şi deci se aplică de la data intrării în vigoare a Codului Fiscal (2003) “fără a se putea presupune că are caracter retroactiv”. În acest sens sunt dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 877/2005 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei Fiscale Centrale, în vigoare la data emiterii deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006, care precizează:”Soluţiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în baza căruia au fost date.”
3)”Susţinerea societăţii potrivit căreia îi sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, conţinând date sau instrucţiuni, nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a cauzei întrucât stabilirea diferenţelor de T.V.A. s-a făcut în baza prevederilor Codului Fiscal, act normativ de rang superior Deciziei directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor.”

ÎN DREPT:

Îmi întemeiez prezenta pe dispoziţiile art. 82, 112 şi urm. Cod procedură civilă, art. 274 Cod procedură civilă şi pe dispoziţiile art. 1 şi urm. din Legea nr. 29/1990, cat şi art 38, 182  Cod procedură fiscală.

Atât ‘Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal’ emisă de DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA sub nr. 219 / 4262 / 25.11.2008 cât şi ‘Decizia privind soluţionarea contestaţiei’ emisă de DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA sub nr. 6 / 19.01.2009 sunt nelegale deoarece:

1. Încalcă Art. 15 alin. 2 din Constituţia României care arată că “legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”
Principiul neretroactivităţii actelor administrative normative arată că actele administrative nu pot avea ca obiect de reglementare situaţii juridice născute şi încheiate anterior intrării lor în vigoare. Pe cale de consecinţă, actele administrative normative reglementează situaţii juridice ce există la momentul intrării în vigoare, însă numai pentru viitor, precum şi situaţii juridice născute ulterior intrării lor în vigoare. Acest principiu este confirmat şi de Constituţia României în Art.15 alin.2. Deşi textual se face referire doar la lege, principiul este aplicabil din identitate de raţiune şi actelor administrative normative. Prin urmare, prin acte normative nu se poate reglementa cu efect retroactiv, deoarece ar fi absurd să i se pretindă unui subiect de drept să respecte anumite dispoziţii reglementare şi să răspundă pentru o conduită ce a avut-o anterior intrării în vigoare a acelui act, care tocmai reglementează această conduită.

2. Încalcă Art. 1 din Codul Civil care prevede că “legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă.”

3. Încalcă Legea nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care prevede în Art.67:
• Alin. 1: “Intervenţiile legislative pentru clarificarea sensului unor norme legale se realizează printr-un act normativ interpretativ de acelaşi nivel cu actul vizat, prin dispoziţii interpretative cuprinse într-un nou act normativ sau prin modificarea dispoziţiei al cărui sens trebuie clarificat. ”
• Alin. 2: “Interpretarea legală intervenită potrivit alin. (1) poate confirma sau, după caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate până la acea dată, cu respectarea drepturilor câştigate.”
Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006 aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2189/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 1043/29.12.2006, este un act interpretativ de tip normă metodologică. Actele interpretative care aduc precizări unor acte anterioare sau legi (cum sunt normele metodologice) nu produc efecte retroactiv, din momentul adoptării legii sau actului normativ de interpretat, ci doar din momentul publicării sau comunicării lor (a actelor interpretative), în acest sens având ca argument dispoziţiile Legii nr.24/2000, Art. 67 alin. 2, menţionată mai sus. Până la acest moment, al intervenţiei actului interpretativ, actul normativ sau legea trebuie aplicate, urmând ca fiecare subiect de drept să le interpreteze cu bună credinţă şi în considerarea scopului pentru care au fost adoptate. În acest caz, interpretarea de bună credinţă a fost determinată de Decizia nr. 368 din 16.06.1998 a Direcţiei Generale a Vămilor, în vigoare în momentul realizării operaţiunii de import din 22.06.2005. Totodată, aşa cum rezultă foarte clar din Legea nr.24/2000, Art. 67 alin. 2, Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 7/2006 nu poate anula drepturile câştigate de S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L în 22.06.2005.

4. Încalcă Legea nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care prevede:
• Art. 11 alin. 3: “Actele normative prevăzute la art. 10 alin. (1), cu excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text.”
• Art. 10 alin. 1: “În vederea intrării lor în vigoare legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, ordonanţele şi hotărârile Guvernului, actele normative ale autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de organelle administraţiei publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. Încalcă principiile fiscalităţii, prevăzute în Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul Fiscal în:
• Art. 3, b):”certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respective aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;”
• Art. 3, d): “eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore;”

6. Încalcă Acordul internaţional privind Tehnologia Informaţiei (ATI) pe care România îl aplică din 01.01.1998 în cadrul GATT / Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În acest mod încalcă:
• Constituţia României, care prevede în Art.11:
– Alin.1: “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”
– Alin. 2: “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”
• Legea nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care prevede în Art.21:
– Alin. 1: “Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea.”
– Alin. 2: “Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la care România este parte.”

7. Încalcă (7) din Regulamentul (CE) Nr. 444/2002 al Comisiei Europene din 11 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 privind stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2787/2000 şi (CE) nr. 993/2001.

8. Încalcă Art. 167 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei Europene din 2 iulie 1993 privind stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

9. Încalcă principiul neretroactivităţii actelor administrative stabilit de Curtea Europeană de Justiţie în CAZUL 234/83 GESAMTHOCHSCHULE DUISBURG V HAUPTZOLLAMT MUENCHEN-MITTE [1985] ECR 327.

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de proba cu înscrisuri.

Depun  prezenta  în  două  exemplare, dintre  care  un  exemplar  pentru  instanţă  şi  celalalt  pentru comunicare pârâtului.

ANEXEZ:

1. Actul administrativ fiscal emis de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 35053 / 4261 / 25.11.2008, intitulat ‘PROCES VERBAL DE CONTROL’.
2. Actul administrativ fiscal emis de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 219 / 4262 / 25.11.2008, intitulat ‘DECIZIE PENTRU REGULARIZAREA SITUAŢIEI PRIVIND OBLIGAŢIILE SUPLIMENTARE STABILITE DE CONTROLUL VAMAL’.
3. CONTESTAŢIA depusă de subsemnatul în numele S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa sub nr. 36000 / 03.12.2008.
4. Decizia de soluţionare a contesţatiei nr. 6 / 19.01.2009, emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa.
                                       

SEMNĂTURA                                                                      03.03.2009

RĂDULESCU  SEBASTIAN

Administrator
S.C. GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top