Actualitate

ARBDD – Întâlnire cu privire la desfășurarea activităților turistice în Rezervația Biosferei Delta Dunării

La inițiativa Guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în ziua de 13 noiembrie 2019, a fost organizată întâlnirea privind practicarea activităților turistice în Rezervația Biosferei Delta Dunării, eveniment desfășurat în Sala de Conferințe a Hotelului Delta din orașul Tulcea.

Scopul întâlnirii a fost discutarea subiectelor de interes general privind desfășurarea turismului în RBDD, precum și alte subiecte conexe acestei activități: regulament privind plajele neamenajate, permise de acces/pescuit, viteze de deplasare navale, condiții de campare, management deșeuri, regulament de urbanism, puncte gastronomice locale, etc.

În deschiderea întâlnirii, Cătălin Țibuleac- Guvernatorul ARBDD a declarat ”Astăzi dorim ca împreună cu dumneavoastră să găsim soluțiile necesare și măsurile care pot fi implementate în perioada imediat următoare și să decidem asupra modalităților de rezolvare a unor probleme, precum: circulația navelor, decolmatarea canalelor și lacurilor care se pot încadra la intervenții în situații de urgență, accesul către comunități, accesul la servicii, amendarea unor hotărâri de guvern. Tot ceea ce face acum ARBDD face pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră.”

Temele abordate au atras un număr foarte mare de participanți la întâlnire din partea operatorilor din turism, transportatori, instituții și autorități publice locale, organisme de control, organizații neguvernamentale, mass-media. Subiectele întâlnirii au fost dezbătute și evaluate din perspectiva atingerii obiectivului de asigurare a echilibrului dintre dezvoltarea socio-economică și protejarea mediului înconjurător.

Participanții la întâlnire și-au exprimat aprecierea față de deschiderea conducerii ARBDD de a construi un dialog real cu comunitățile și o consultare a tuturor celor implicați in luarea deciziilor de administrare a rezervației.

Discuțiile și intervențiile participanților au condus la următoarele concluzii:

ARBDD va face demersurile pentru armonizarea Hotărârii Guvernului nr. 538/2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul RBDD și Hotărârii Guvernului nr. 763/2015 privind aprobarea Planului de Management al RBDD, prin amendarea Anexei 11 care conține lista traseelor turistice din RBDD.

ARBDD va consulta operatorii de turism în vederea identificării unor trasee scurte pentru ambarcațiuni de tip caiac-canoe, bărci la rame, etc și definirea unor reguli de siguranță pentru acestea.

ARBDD va modifica prevederile Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice și juridice, prin introducerea tarifului pentru pescuit sportiv. Se vor găsi noi modalități de eliberare a permiselor de acces prin SMS, bilet electronic, etc.

ARBDD va realiza un proiect cu finanțare europeană pentru identificarea și amenajarea unor zone de campare care, la finalizarea proiectului, să fie administrate în parteneriat public-privat.

ARBDD va definitiva, în termen de 2-3 luni, Regulamentul de Utilizare a Plajelor Neamenajate care va fi ulterior transmis agenților economici și factorilor interesați.

ARBDD a prezentat proiectele de decolmatare pentru care s-au semnat contractele de finanțare prin programul POIM. De asemenea va identifica și va solicita finanțarea lucrărilor de decolmatare pentru alte zone afectate din RBDD.

ARBDD va propune modificarea legislației pentru a permite deținătorilor de puncta gastronomice locale (PGL) aprovizionarea cu pește direct de la pescari, aceștia nemaifiind obligați să predea captura doar la CPV-uri. Vor fi implicate și celelalte instituții cu atribuții în acest sens (Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, etc.).

ARBDD va modifica componența Consiliului Consultativ de Administrare pentru a asigura o largă reprezentare a comunităților locale.

Despre ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția publică înființată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale și al refacerii habitatelor degradate, în corelație cu activitățile economice ale populației locale sau limitrofe, atribuții conferite prin Legea 82/1993, modificată și completată ulterior.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top