Fără categorie

Viitorul Pensiilor în Uniunea Europeană

În data de 7 iulie, Comisia Europeană va prezenta o carte verde prin care lansează o amplă dezbatere asupra viitorul sistemului de pensii în Europa.

Cartea verde va deschide o perioadă de consultare de câteva luni, timp în care Comisia Europeană va lua în considerare toate punctele de vedere asupra modului în care UE poate să asiste eforturilor naţionale de asigurare a unor sisteme pensii sustenabile, în condiţiile valorificării optime a potenţialului forţei de muncă.

În acest context, consultarea publică lansată de Comisie are ca obiectiv identificarea de acţiuni concrete pentru asigurarea unui cadru viabil a sistemului de pensii la nivel comunitar în contextul îmbătrânirii populaţiei statelor membre şi în condiţiile noilor riscuri asupra bugetelor naţionale. Comisia va propune statelor membre adoptarea de măsuri pentru creşterea vârstei de pensionare, în cadrul unui mecanism de ajustare „automată” a acesteia cu creşterea speranţei de viaţă. Propunerea presupune acceptarea d…

În data de 7 iulie, Comisia Europeană va prezenta o carte verde prin care lansează o amplă dezbatere asupra viitorul sistemului de pensii în Europa.

Cartea verde va deschide o perioadă de consultare de câteva luni, timp în care Comisia Europeană va lua în considerare toate punctele de vedere asupra modului în care UE poate să asiste eforturilor naţionale de asigurare a unor sisteme pensii sustenabile, în condiţiile valorificării optime a potenţialului forţei de muncă.

În acest context, consultarea publică lansată de Comisie are ca obiectiv identificarea de acţiuni concrete pentru asigurarea unui cadru viabil a sistemului de pensii la nivel comunitar în contextul îmbătrânirii populaţiei statelor membre şi în condiţiile noilor riscuri asupra bugetelor naţionale. Comisia va propune statelor membre adoptarea de măsuri pentru creşterea vârstei de pensionare, în cadrul unui mecanism de ajustare „automată” a acesteia cu creşterea speranţei de viaţă. Propunerea presupune acceptarea de către statele membre a principiului corelării dintre cei doi indicatori, fără să încerce impunerea unei vârste unitare de pensionare.

Criza economică şi financiară, obstacolele apărute în calea creşterii economice, bugetele publice, consolidarea financiară şi problema ocupării forţei de muncă stau la baza revizuirii actualului cadru de pensii în UE.

Prezenta cartă verde este o iniţiativă comună a comisarilor László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Michel Barnier, comisarul responsabil pentru Piaţa internă şi servicii şi comisarul pentru afaceri economice şi monetare, Olli Rehn.

Actualitate

To Top