Fără categorie

Valoarea proiectelor aprobate la nivelul UE şi finanţate prin instrumente structurale şi de coeziune depăşeşte 93 de miliarde euro în perioada 2007-2009

Comisia Europeană a lansat la sfârşitul lunii trecute Comunicarea „Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor de finanţare pentru perioada 2007-2013″.  Documentul a fost elaborat pe baza contribuţiilor transmise de statele membre până la sfârşitul anului 2009. Raportul constituie o primă evaluare a implementării instrumentelor structurale pentru perioada de programare 2007-2013, în funcţie de ţintele strategice asumate prin politica de coeziune.

Documentul relevă faptul că, după o perioadă de aproximativ 18 luni de implementare activă, valoarea proiectelor selectate la nivelul UE depăşeşte 93 de miliarde euro, raportul dintre aceasta şi valoarea fondurilor totale alocate pentru perioada 2007-2013 fiind de 27%.

 La nivelul României, în aceeaşi perioadă, valoarea totală a proiectelor aprobate depăşeşte 8,4 miliarde de euro, iar rata de absorbţie a fondurilor alocate pentru perioada 2007-2009 a fost de peste  10% până sfârşi…

Comisia Europeană a lansat la sfârşitul lunii trecute Comunicarea „Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor de finanţare pentru perioada 2007-2013″.  Documentul a fost elaborat pe baza contribuţiilor transmise de statele membre până la sfârşitul anului 2009. Raportul constituie o primă evaluare a implementării instrumentelor structurale pentru perioada de programare 2007-2013, în funcţie de ţintele strategice asumate prin politica de coeziune.

Documentul relevă faptul că, după o perioadă de aproximativ 18 luni de implementare activă, valoarea proiectelor selectate la nivelul UE depăşeşte 93 de miliarde euro, raportul dintre aceasta şi valoarea fondurilor totale alocate pentru perioada 2007-2013 fiind de 27%.

 La nivelul României, în aceeaşi perioadă, valoarea totală a proiectelor aprobate depăşeşte 8,4 miliarde de euro, iar rata de absorbţie a fondurilor alocate pentru perioada 2007-2009 a fost de peste  10% până sfârşitul anului 2009.

Programele operaţionale lansate pentru perioada 2007-2013 se află încă în stadii incipiente de implementare, impactul crizei economice mondiale constituind un impediment semnificativ în implementarea programelor, fapt ce a condus la modificarea estimărilor preliminare.

 În rapoartele transmise de către statele membre, s-au identificat aspectele-cheie care au generat dificultăţi în procesul de implementare:

  • întârzierile în aprobarea bugetului UE;
  • schimbările normelor de control financiar şi adaptarea la noul sistem de control;
  • complexitatea gestionării perioadelor de programare suprapuse;
  • impactul restricţiilor tot mai numeroase în finanţarea publică la nivel naţional sau local.

Documentul mai relevă şi sectoarele prioritare în care se înregistrează întârzieri în majoritatea statelor membre: sectorul feroviar, domeniul energiei şi protecţia mediului, economia digitală, incluziunea socială, guvernanţa şi capacitatea administrativă.

Raportul arată faptul că România a identificat ca principale cauze ale acestor întârzieri: eficienţa administrativă redusă, atât la nivelul autorităţilor de management, cât şi la cel al beneficiarilor, precum şi procesele de reorganizare internă a administraţiei publice, aflate în desfăşurare.

În vederea accelerării procesului de implementare, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să pună în aplicare rapid proiectele deja selectate, să accelereze procesul de selecţie a proiectelor de calitate şi să asigure alocarea cofinanţării naţionale necesare pentru investiţiile aprobate.

Actualitate

To Top