Opinii

Un nou parc de recreere în orașul Eforie

Orașul Eforie, a încheiat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru implementarea proiectului cu titlul ”Parc de recreere în orașul Eforie”. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere.
Obiectivul general al proiectului este îmbunănățirea factorilor de mediu și creșterea calității vieții prin crearea unui parc de recreere în Orașul Eforie, în contextul protejării mediului înconjurător și al asigurării unei dezvoltări durabile. Parcul de recreere va fi amplasat în Eforie Sud, pe str. Dezrobirii, în zona Restaurantului Cazino, pe un teren cu suprafață totală de 7.927 mp. Obiectivele specifice ale proiectului, concepute în vederea atingerii obiectivului general, sunt:
1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului, prin îmbogățirea biodiversității;
2. Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației;
3. Creșterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea unui parc de recreere în orașul Eforie. Acesta va fi reabilitat cu alei asfaltate, iluminat nocturn, amplasare piese de mobilier specific, locuri de joacă și de relaxare, un skate park pentru role și skateboard, fântâni arteziene și toalete ecologice;
4. Creșterea dinamismului economic și turistic.
Valoarea totală a proiectului este de 3.107.596,76 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 2.424.713,32 lei. Valoarea neeligibilă estimativă, inclusiv TVA, este de 104.594 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 578.289,44 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în timp ce contribuția Primăriei Eforie este de 2%. Beneficiarul direct al proiectului este populația orașului Eforie. Beneficiari indirecți sunt inițiatorul proiectului: UAT Orașul Eforie, personalul angajat pentru întreținerea parcului, agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Eforie, autoritățile publice locale și județene din Regiunea Sud-Est. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, iar locul de desfăşurare al proiectului este localitatea Eforie, Judeţul Constanţa.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top