Politic

Senatorul Vergil Chițac îi invită pe constănțeni să dezbată programul său electoral

Candidatul PNL la Primăria Constanța, Vergil Chițac, dorește să discute cu cetățenii orașului despre programul de guvernare pe care îl propune pentru următorii 4 ani. Senatorul dorește în același timp ca oamenii să citească propunerile nu în cheia unor promisiuni, ci mai degrabă în cea a unor puncte de plecare pentru curățenia și dezvoltarea orașului. Vergil Chițac consideră că este foarte important să dialogheze și să decidă alături de constănțeni ce a omis sau ce este în plus în programul său. Candidatul PNL susține că în perioada următoare va aborda, punctual, fiecare problemă în parte și promite că va ține cont de fiecare mesaj în parte. De asemenea, parlamentarul declară că încurajează critica constructivă și dezbaterea civilizată și nu va lăsa loc circului electoral care să ducă discuția în derizoriu.
Vergil Chițac afirmă că actualul program este în proporție de 90% programul din 2016 pentru că vine cu măsuri și direcții de acțiune firești, indispensabile pentru o viață decentă, într-un oraș european.
Candidatul liberal la Primăria Constanța consideră că orașul trebuie dus mai întâi spre normalitate și abia apoi va putea fi construită bunăstarea. Despre situația actuală, Chițac declară că toate problemele, calitate a vieții scăzută, sector economic subdezvoltat, locuri de joacă insuficiente, lipsa spitalelor noi, a bazine de înot, spații verzi de două ori sub norma europeană și toate celelalte probleme, decurg din faptul că în ultimele două decenii nu a existat o viziune de dezvoltare a orașului, reală și pe termen lung.
Chițac propune un Program de Guvernare Locală în care problemele cetățenilor și ale orașului primesc soluții clare și eficiente. Mai exact, senatorul vorbește de un plan de acțiune în doi pași: o administrare a urgențelor într-o terapie de șoc, în primul an de mandat, și executarea de programe pe termen lung de însănătoșire a orașului. Vergil Chițac susține că planul său de acțiune abordează problemele Constanței pe 360 de grade și are ca scop creșterea calității vieții constănțenilor. Parlamentarul declară că le va oferi constănțenilor o administrație în slujba lor, un primar activ și implicat, care va gestiona eficient un oraș, ce va lupta cu corupția, va înlătura grupurile de interese meschine abonate la banii publici și va face curat în administrație și pe străzi.

Câteva teme din Program

Primăria Online – platforma digitală în serviciul cetățenilor

Procedurile de lucru din Primărie vor fi regândite pentru a fi în marea lor majoritate electronice, disponibile atât la ghișeu, cât și online. În același cadru, cetățenii vor beneficia de un sistem de gestionare a sesizărilor trimise direct de pe telefon către autoritățile competente: Primărie, Poliția locală, RADET, RAJA, CT Bus. Astfel, Primăria va verifica modul de soluționare a sesizărilor și va informa avertizorii. În spiritul transparenței decizionale, va fi publicat online calendarul cheltuielilor publice, pentru a da posibilitatea companiilor interesate să-și pregătească ofertele. Cetățenii vor putea decide direct prin vot online care proiecte să fie finanțate în Constanța – „bugetare participativă”. Astfel Primăria se va transforma într-o platformă digitală în serviciul cetățenilor.

Servicii publice eficiente, la prețuri decente

Toate contractele de servicii ale Primăriei aflate în derulare vor fi analizate cu scopul de a crește standardul de calitate. Vom introduce mecanisme riguroase de control al prețurilor plătite, cu referire specială la colectarea gunoiului, curățenia stradală, dezinsecția și deratizarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, piețele agroalimentare.

Siguranța cetățenilor înainte de toate

Poliția locală, dotată corespunzător, trebuie să fie o prezență constantă pe străzile orașului nostru. Astfel, organele vor putea interveni prompt la solicitările cetățenilor și le vor spori acestora confortul și sentimentul de siguranță. Alături de Poliția locală, departamentele de control ale Primăriei vor fi prezente în stradă la orele de vârf.

„Iubiți și câinii vagabonzi”

Acest program va oferi adăpost și hrană pentru fiecare câine fără stăpân. De asemenea, odată ce aceștia vor fi luați de pe străzi, vor fi sterilizați și vaccinați. În același timp, cetățenilor le va fi interzis să-și lase câinii nesupravegheați pe stradă. Programul se va derula prin colaborarea dintre Primărie, cabinetele veterinare și ONG-urile din domeniu.

Urbanism pentru oameni, nu pentru profitorii imobiliari

Realizarea Planului Urbanistic General (PUG) este o urgență în condițiile în care actualul PUG datează din 1999, cu o valabilitate de 10 ani și, prin urmare, a expirat de 11 ani. În mod categoric, această întârziere a fost deliberată pentru a lăsa loc Planurilor Urbanistice Zonale, care au derogat de la indicatorii urbanistici din PUG. Așa se face că s-au emis o mulțime de Autorizații de Construire (AC) ilegale și odată cu ele au răsărit clădiri care au sluțit orașul. Când vom avea PUG-ul, va înceta definitiv și practica votării PUZ-urilor, iar AC vor fi emise numai dacă vor respecta PUG și cel puțin următoarele condiții: să nu fie construcții pe spații verzi, să respecte regimul de înălțime al zonei și zona să ofere suficiente locuri de parcare.

Stop construcțiilor pe spații verzi

Programul va presupune, într-o primă fază, finalizarea Registrului Spațiilor Verzi, care va identifica toate suprafețele verzi din oraș. Pentru acele suprafețe de spații verzi care au făcut obiectul retrocedării și au proprietari, vom găsi o metodă pentru ca acestea să reintre în patrimoniul imobiliar al orașului (în acest caz, Lega 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică poate constitui o soluție). Odată identificate spațiile verzi, eliberarea unor Autorizații de Construire pe aceste suprafețe va fi ilegală.

Calitate certificată

Implementarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001/2008 este o necesitate, nu un moft. Aplicarea Sistemului de Management al Calității garantează că toate activitățile cu caracter organizatoric, tehnic sau comercial care au influență asupra calității serviciilor furnizate de Primărie sunt planificate, executate, controlate și supuse procesului de îmbunătățire continuă. Simultan, managementul calității îmbunătățește comunicarea cu cetățenii și dezvoltă cultura calității la nivelul fiecărui compartiment din primărie.

Harta vie a orașului

Planul Urbanistic General (PUG) este scheletul viziunii de dezvoltare. În PUG vom rezerva terenul pentru proiectele majore (de exemplu, terenul aferent viitorului Parc Industrial „Anghel Saligny”), vom propune o tramă stradală care să direcționeze dezvoltarea orașului, vom identifica zonele de teren construibile, vom prezenta zonele protejate (de exemplu parcuri, păduri, zone istorice, spații verzi) și vom propune un regim de înălțime. Toate acestea vor crea o bază solidă pentru o eliberare rapidă și eficientă a autorizațiilor de construire. În același timp, odată finalizat, Registrul spațiilor verzi va fi integrat în PUG pentru a ne asigura că niciodată nu se va mai construi pe spațiile verzi, cum s-a făcut până acum.

Relansarea economiei orașului

În acest scop, vom realiza investiții din fonduri publice sau fonduri europene care să urmărească dezvoltarea infrastructurii de transport, extinderea rețelelor de utilități, creșterea siguranței cetățenilor și eliminarea infracționalității de pe străzile Constanței. Concomitent, este nevoie de măsuri administrative care să susțină efortul privat. Regulamentul de facilități fiscale acordate companiilor care investesc și creează locuri de muncă, redactat în conformitate cu codul fiscal sau înființarea unui Birou unic de autorizări a agenților economici care să-i informeze și să le rezolve cererile cu celeritate sunt câteva exemple de astfel de măsuri.

Constanța educată

Primăria va sprijini infrastructura educațională prin construirea de grădinițe în cartierele în care nu există sau sunt insuficiente, săli de sport în școlile și liceele care au spații disponibile și prin modernizarea laboratoarelor liceelor tehnologice. Ca fost profesor, voi susține eforturile de identificare, consiliere și sprijinire a copiilor cu dificultăți pentru ca astfel să putem combate fenomenul abandonului școlar. Vom regândi împreună învățământul superior constănțean pentru a-l corela cu realitatea economică. Primăria va fi un liant între universități și mediul economic și social, pentru ca acestea să asigure practica studenților și să-și restructureze permanent specializările și planurile de învățământ în acord cu nevoile de pe piața muncii, să rezolve prin cercetare științifică și dezvoltare tehnologică problemele cu care ne confruntăm.

Constanța pentru tine(ri)

-acordarea de facilități tinerilor antreprenori care se află la început de drum și care au nevoie de sprijin și de un cadru sigur în care își pot desfășura activitatea;

– crearea de hub-uri IT și încurajarea industriilor creative prin programe și activități adecvate;

– crearea de punți între mediul tinerilor antreprenori și mediile universitare și de business din Constanța, care să faciliteze dialogul, consultanța și oportunitățile de colaborare dintre acestea;

– activități sportive și cultural-artistice adaptate nevoilor și exigențelor generațiilor viitoare, care să încurajeze inovația și dezvoltarea de proiecte specifice;

– crearea unei infrastructuri specifice: centre de creație, hub-uri, săli de conferințe și spații de birouri adaptate nevoilor publicului tânăr;

– digitalizarea orașului și, îndeosebi, a tuturor interacțiunilor pe care constănțenii le vor avea cu Primăria și cu serviciile acesteia (plata taxelor și impozitelor, depunerea și emiterea documentelor, plata serviciilor și a biletelor, bugetare participativă etc.).

Revitalizarea culturii și a sportului constănțean

Putem revitaliza cultura și sportul. Este urgentă clarificarea situației patrimoniale a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și a Teatrului de Stat Constanța. Acum, asistăm la un ping-pong între Primărie, Consiliul Județean și Ministerul Culturii. Trebuie pusă la punct, în termen de 1 an, Strategia culturală a orașului, pornind de la barometrul cultural actual. În baza ei, putem cere și absorbi Fonduri Europene Nerambursabile pentru executarea proiectelor culturale. În ultimii 20 de ani, nume precum Fantasio, Farul, Cazino, Teatrul de vară Mamaia au dispărut sau sunt complet prăfuite. Constanța a ajuns să fie asociată aproape în exclusivitate cu Mamaia, să fie percepută doar ca o atracție turistică sezonieră, unde distracțiile de noapte din cluburi se întind până în zori. Ce se poate face? Dezvoltarea infrastructurii culturale a orașului trebuie să înceapă cu preluarea în administrare a teatrului de vară Mamaia. Apoi acesta împreună cu teatrul de vară Soveja vor fi renovate și reintroduse în circuitul cultural al Constanței. Actualul Teatru de Stat va fi reconstruit și transformat în Teatru Național. Vom încuraja sportul constănțean prin construirea infrastructurii sportive (săli și terenuri de sport, bazin olimpic de înot) și instituirea unui program de practicare a sportului de masă în școli.

Sănătate, că-i mai bună decât toate

Constanța azi are nevoie de cel puțin 3 spitale noi. Suntem codași când vine vorba de sănătatea cetățenilor, după cum o arată statisticile naționale.
Specialiștii estimează că avem nevoie urgentă de următoarele tipuri de spital: Spital Municipal Policlinic (cu următoarele secții, cel puțin: interne, chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, gastroenterologie, nefrologie), Spital de Copii și o Maternitate distinctă de Spitalul de Copii. Sunt convins că două dintre acestea se pot realiza în mandatul 2020-2024. O altă măsură necesară care va decongestiona Urgența de la spital este înființarea unui centru/asociație de cabinete de medici de familie, eventual într-o clădire aparținând primăriei, în care să existe 1 sau 2 linii de gardă. În acest fel vom da cetățenilor posibilitatea să meargă pentru urgențe la medicul de familie la orice oră. Prevenția prin programe de educație medicală în școli, cursuri de prim ajutor în instituții sau amenajarea/dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din școli sunt pe lista obiectivelor mele.

Siguranța cetățenilor

Statistica Inspectoratului General al Poliţiei Române de la finalul anului 2019 cu privire la coeficienţii de criminalitate la nivelul ţării arată că orașul Constanța este pe locul doi în topul celor mai nesigure orașe.
Pentru a ameliora situația, trebuie montat un sistem inteligent de supraveghere și management al situațiilor infracționale prin camere video amplasate în intersecții, pe arterele principale, în spații publice intens circulate este o măsură necesară și urgentă. În paralel, vom înființa un centru de monitorizare și intervenție rapidă în cadrul Poliției locale. Odată finalizat, sistemul va asigura supravegherea întregului oraș.

Fațade care-ți plac, nu care-ți cad în cap

Lansarea unui program de reparare a fațadelor clădirilor din zona centrală și iluminarea lor arhitecturală sunt o prioritate. Concomitent, trecem la reabilitarea clădirilor degradate. Pe lângă faptul că multe dintre ele sunt monumente istorice și, dacă le lăsăm să se degradeze, orașul își pierde patrimoniul, există riscul producerii unor tragedii, dacă bucăți din fațade cad peste trecători.

Mall în aer liber. Hai în centru!

Proiectul își propune să pună în valoare centrul Constanței, inclusiv zona peninsulară, să reducă traficul și staționarea mașinilor în zonă și să redea acest spațiu pietonilor. Zona pietonală va fi extinsă în special în zona orașului vechi, centrul istoric unic. Vor fi construite trei parcări în proximitatea și în interiorul zonei, respectiv o parcare subterană în parcul Teatrului de operă și balet „Oleg Danovski”, o parcare supraterană la Poarta I și o altă parcare supraterană pe malul portului (strada Traian). Aceste trei parcări vor oferi suficiente locuri pentru a decongestiona zona centrală. Din același motiv vom impune aprovizionarea unităților comerciale din zona centrală exclusiv noaptea, în intervalul orar 22:00 – 05:00 vara și între 20:00 – 05:00 în restul anului. Din rațiuni comerciale, centrul istoric va fi gândit ca un mall în aer liber. Vom avea un mix de spații, de la restaurante și cafenele, la servicii bancare, medicale, produse tradiționale, spații comerciale, magazine turistice, etc. De asemenea, pentru ca centrul să fie frecventat și în extrasezon, vom gândi relocarea unor instituții din subordinea primăriei în clădiri din această zonă.

Termoficare pentru fiecare

Primăria va reface și va pregăti sistemul de termoficare pentru momentul când centralele de apartament actuale vor fi schimbate, iar în acel moment branșarea va fi gratuită pentru a reface numărul de clienți. Primăria va veni cu soluții juridice și tehnice de restructurare și de finanțare a proiectului. Cea mai simplă soluție juridică pe care am identificat-o și care se va concretiza într-un plan de reorganizare viabil este transferul de afacere către o companie municipală nouă, înființată legal. Un sistem de termoficare integrat de generare – cogenerare în regim de înaltă eficiență este cea mai fezabilă variantă tehnică de restructurare. Sistemul va fi format din CET retehnologizat și centrale de cartier alimentate pe gaze. Soluția de finanțare este prevăzută de programul european „Green Deal”. România a acumulat deja 7,5 miliarde de euro din vânzarea certificatelor verzi, fonduri disponibile care trebuie folosite pentru proiecte energetice nepoluante. Schema de finanțare este următoarea: 70% fonduri din cei 7,5 miliarde de Euro și 30% cofinanțare. Subvenția trebuie păstrată pentru a rămâne constant nivelul de încărcare al sistemului, urmând să scadă după modernizare, prin rebranșări ale persoanelor fizice sau ale unor instituții private cum sunt spitale, hoteluri etc. Izolarea termică a blocurilor prin anvelopare va deveni obligatorie, pentru că reduce cu 30% pierderile de energie termică.

Transport civilizat și echilibrat

Acest proiect cuprinde măsurile pe care le vom lua și care vor viza scăderea numărului de autovehicule (după cum se întâmplă deja în majoritatea orașelor europene), managementul traficului (semaforizare inteligentă), îmbunătățirea infrastructurii de transport, dezvoltarea transportului public, managementul parcărilor. Va trebui să ajungem la un raport echilibrat între transportul în comun, mașina proprie și mijloacele alternative de deplasare.
Infrastructura de transport va fi îmbunătățită prin modernizarea rețelelor stradale principale și secundare, în corelare cu schimbarea rețelei de termoficare și a celei de apă – canalizare acolo unde este cazul, construcția șoselei de coastă, construcția de pasarele și pasaje. Pistele de biciclete vor urmări ramele stradale majore. Măsurile pe care le vom lua cu privire la transportul public vor avea în vedere:
– Cumpărarea printr-un leasing financiar a unei flote mixte formate din autobuze diesel Euro 6 si autobuze electrice achiziționate pe Fonduri Europene, dar și microbuze noi;
– Transport public gratuit pentru rezidenți; Benzi unice pentru transportul în comun și biciclete;
– Pe termen lung, reintroducerea tramvaielor, pentru că acestea sunt cele mai prietenoase mijloace de transport.
În legătură cu parcările, ideea de la care plecăm este că trebuie să existe cel puțin o parcare pe o rază de 500m de locul în care te afli și o parcare la 500m de casă. Vom construi parcări de tip „Park and Ride” la intrările în oraș dinspre Nord, Sud și Vest, pentru ca mașinile celor care nu sunt rezidenți, dar muncesc în Constanța să nu mai aglomereze circulația rutieră. Actualele parcări din cartiere se vor amenaja de Primărie după care vor fi predate Asociațiilor de Proprietari care vor colecta ulterior banii pe parcare de la cetățenii din Asociații. O parte din bani vor reveni Primăriei pentru amortizarea investiției, iar restul vor fi folosiți de Asociații pentru întreținerea parcărilor și toaletarea spațiilor verzi aferente. În cartiere vom construi parcări noi subterane sau supraterane dintr-un fond de investiții de 15 milioane de lei, alimentat inițial de la bugetul local. Locurile de parcare construite în acest mod vor fi oferite spre vânzare proprietarilor de autoturisme la un preț redus sau chiar într-un sistem avantajos de rate. Se va recupera în felul acesta fondul investit și se vor construi noi parcări.

Groapa de gunoi trebuie să fie ultima soluție

Astăzi, în Constanța, gunoiul se strânge și se duce la groapă, o soluție care nu mai corespunde exigențelor salubrizării moderne. În toate orașele civilizate se face în prezent un management integrat al deșeurilor, după modelul economiei circulare, care favorizează reutilizarea și reciclarea materialelor și produselor existente. Din această perspectivă, „waste management” înseamnă altceva decât aruncatul gunoiului, înseamnă resurse. Înseamnă și sănătate, dacă ne uităm în istorie și vedem că pandemiile au pornit în general de la gestiunea greșită a deșeurilor. Propunem măsuri eșalonate pentru un management integrat al deșeurilor. Primul pas îl constituie colectarea selectivă a cel puțin 5 fracții (sticlă, plastic, hârtie, biodegradabil, produse spitalicești). În situația în care compania de salubritate nu reușește colectarea selectivă în totalitate, vom decupla acțiunea pe fluxuri. O divizie de măsurare a gunoiului și o stație de biogaz care să producă metan lichefiat și compost sunt de asemenea componente esențiale ale acestui sistem. Vom crea un sistem de tip barieră în zona costieră pentru a limita aruncatul deșeurilor în mare. Astăzi, văd cu tristețe că în sectorul românesc al Mării Negre sunt mai multe măști decât meduze.

Înverzim Constanța

Acest program vizează gestionarea și îngrijirea spațiilor verzi și a parcurilor neafectate de interesele imobiliare. În urma unui proces de regenerare urbană, aceste spații vor fi extinse. Există Fonduri Europene Nerambursabile pe linia de finanțare „Regenerare urbană” care finanțează proiecte prin care zonele degradate urban se transformă în spații verzi. Distribuirea acestora va avea la bază următorul principiu – „Indiferent unde locuiești, poți ajunge în maxim 10 minute la o zonă cu spațiu verde”. Spațiile verzi din jurul blocurilor vor fi date în administrare Asociațiilor de Proprietari printr-un Regulament care va stabili modul de întreținere, finanțarea lucrărilor necesare, modalități de premiere a celor mai îngrijite spații verzi, dar și amenzi pentru Asociațiile de Proprietari care nu-și îngrijesc spațiile verzi date în administrare. Pentru a ajunge la standardul european de 26 mp de spațiu verde pe locuitor, estimez că este nevoie de încă 300 ha spații verzi și parcuri. Se vor avea în vedere următoarele: Transformarea în spații verzi a 2 ha de teren pe an Plantarea de arbori de talie mare pe aliniamentele stradale Creșterea densității vegetației în parcuri 10 ha de parcuri pe an Demararea lucrărilor la centura verde a orașului, așa cum este prevăzut în PUG-ul actual.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top