Ştiri

Senatorul Octavian Motoc a participat la Conferința parlamentară itinerantă privind Strategia Dunării

Între 20 și -25 mai 2013, a avut loc o Conferință parlamentară itinerantă între Passau (Germania) și Belgrad (Serbia) privind Strategia Dunării, sub patronajul domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului European. Conferința a fost organizată de Centrul de Competenţă din Regiunea Dunării. Din partea Senatului Romaniei, au fost desemnaţi să participe la această conferinţă itinerantă senatorii Octavian Motoc (PNL) şi Danuţ Cristian Mihai (PC), membri ai Comisiei de Afaceri Europene şi Marius Bălu (PDL), din partea Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital.
Domeniile prioritare ale dezbaterilor la care aceștia au participat sunt: „Cultură şi turism”, „Competitivitate”, „Mobilitate”, „Căi navigabile”, „Societatea bazată pe cunoaştere”, „Energie”, „Riscuri de mediu”, „Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului şi a solului”.

Un articol de Viviana MIHĂLȚEANU

In prima zi a dezbaterilor, pe tema ”Promovarea culturii si turismului, contacte interumane”, Aria prioritara 3 a Strategiei Dunării, a fost realizată o prezentare comună a reprezentanţilor României şi Bulgariei, în calitate de ţări coordonatoare ale ariei prioritare. Parlamentarii români au subliniat importanţa patrimoniului cultural şi natural în atragerea fluxurilor turistice în zonă. Senatorul Octavian Motoc a prezentat Delta Dunării ca pe o zonă cu un potenţial turistic deosebit, dar extrem de vulnerabilă, din punct de vedere natural, la intensitatea activităţilor economice din amonte şi la poluările accidentale. În cadrul discuţiilor avute pe tema competitivităţii întreprinderilor, senatorii români au militat pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, creatoare de produse adresate industriei turistice (suveniruri) şi a celor prestatoare de servicii aferente turismului. Ca reprezentant al zonei Deltei Dunării, senatorul Motoc a abordat necesitatea realizării unei strategii speciale pentru Deltă, datorită sensitivităţii cu totul speciale a acesteia, în calitate de cea mai importantă zonă protejata umedă din Europa. El a arătat că responsabilitatea pentru menţinerea echilibrului ecosistemelor din Delta Dunării nu este numai a statului român, ci şi a tuturor celorlalte state aflate pe Dunăre, calitatea apei ajunse în arealul deltaic reprezentând concentrarea influenţei nefaste a activităţii economice de pe întreaga axa danubiană.
Deasemenea acesta ne-a declarat: „ Prioritățile pe care încearcă se le impună țări ca Germania și Austria sunt cu totul nepotrivite zonei noastre de tări sărace. Vă dau un singur exemplu: se merge foarte mult pe  acest proiect al unei piste de biciclete între zona de început a Dunării, până la vărsarea acesteia, ceea ce este o idee foarte bună, dar  total nepotrivită pentru noi. Eu am fost uimit de faptul că, de exemplu, în Austria am vizitat un Teatru Muzical, făcut din fonduri europene în mare parte, a cărui valoare totală a ajuns la 180 de milioane de euro. Vă dați seama?! Noi nu avem canalizări și apă potabilă și ei pot parcurge un astfel de proiect de mare anvergură. În țări ca Austria sau Germania problemele de infrastructură sunt rezolvate, chiar și în țări ca Ungaria sau Slovenia. Până și Croația, care chiar dacă a intrat mai târziu decât noi în Uniunea Europeană, este mai pregătită decât țara noastră din punct de vedere al infrastructurii. De aceea cred că trebuie să existe priorități separate pentru aceste țări, în funcție de gradul lor de dezvoltare (al infrastructurii)”.
Conferinţa a avut loc pe nava de croazieră „RIVER ART”, ( aflată sub pavilion elveţian), iar pe întregul parcurs al acesteia au urcat la bord peste 100 de parlamentari din parlamentele naţionale ale ţărilor riverane Dunării. Pe lângă aceștia au mai participat: parlamentari europeni, reprezentanţi ai guvernelor pe domenii specifice ale Strategiei Dunării, primari ai oraşelor de pe traseu, ambasadori, jurnalişti, oameni de stiinţă, arhitecţi, reprezentanţi ai unor institute şi ONG-uri relevante în domeniul turismului. Au fost vizitate Parlamentele din Austria, Slovacia, Ungaria şi Serbia. Cu această ocazie delegațiile au fost primite de doamna Barbara Prammer, preşedinte al Parlamentului Austriei, domnul Jan FIGEL, vicepreşedinte al Parlamentului slovac (fost comisar european), domnul Istvan JAKOB, vicepreşedinte al Adunării Naţionale din Ungaria şi Nebojsa STEFANOVIC, preşedinte al Parlamentului din Serbia.
La finalul Conferinţei a fost formulată şi semnată de către participanţi o rezoluţie care afirmă angajamentul parlamentarilor prezenţi pentru susţinerea pe toate planurile a Strategiei Dunării, ca instrument de creştere a gradului de prosperitate a cetăţenilor din zona danubiană. Această rezoluție a fost realizată cu o importantă contribuţie a părţii române. Ca o continuare a acestui proiect în perioada 11-12 iulie 2013 va avea loc „Conferinţa parlamentarilor din regiunea Dunării”.

Actualitate

To Top