Actualitate

RAJA Constanța, împreună cu primăriile a trei localități din județ, au semnat un important contract pentru reabilitarea rețelelor de apă

La nivelul companiei RAJA S.A. se continuă derularea investițiilor cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Acest program reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întreaga arie de operare, în valoare totală de aproximativ 600 milioane euro, pentru asigurarea apei potabile de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Ieri, 12 iunie 2020, la sediul Stației pentru Tratarea apei potabile Palas, a fost semnat Contractul de Lucrări 22 privind “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.​”

În scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, RAJA SA a elaborat Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 (trei) ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitate Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiectul are o valoare de peste 593 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din cadrul a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Pornind de la Master Plan-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:     

  1. Sistemul de alimentare cu apă:

Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km

Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi

Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi

Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi

Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi

Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar

  1. Sistemul de canalizare:

Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km

Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi

Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi

Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi

Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

Una dintre cele mai importante investiţii este reprezentată de Sistemul Regional Constanţa, în valoare estimată de peste 60 milioane Euro, respectiv realizarea a peste 100 km de conducta aducţiune, de la Medgidia până la Limanu, asigurându-se astfel apa potabilă de calitate pentru centrul şi sudul judeţului, aceasta fiind captată din cel mai mare bazin acvifer din ţară, care se află în zona Medgidia – Poarta Albă.

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Evoluţia implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

23 de contracte atribuite (19 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 668.478.666,54 lei;

11 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 581.364.468,30 lei;

20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Contribuția Operatorului Regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 138.902.230,70 Lei (33.054.818 Euro).

La data de 12.06.2020 a fost semnat Contractul de Lucrări 22 (CL 22) “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.​”

Contractul are o valoare totală 67.835.525,22 lei și vizează investiții pe raza a 3 UAT din județul Constanța în 5 localități (Ovidiu, Poiana, Agigea, Lazu, Cumpăna), o parte dintre acestea aparținând Consiliului Județean Constanța.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top