Actualitate

RAJA Constanța – Comunicat

RAJA S.A. este o companie de interes public care desfășoară o activitate
esențială în viața fiecăruia dintre noi. Managementul companiei este guvernat de
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, respectiv de Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice. Astfel, precizăm ca toată activitatea este supusă
controlului, atât al Adunării Generale a Acționarilor, cât și al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, entități ce reglementează
indicatorii manageriali de dezvoltare și performanță.
Demisia Directorului General – Felix Stroe a dus la preluarea
prerogativelor și atribuțiilor de către Directorul General Adjunct – Aurel
Presură. Odată cu demisia dlui Felix Stroe, mai mulți membri ai echipei au
procedat la fel.
Urmare a acestor decizii, măsurile luate de noua conducere, inclusiv
reorganizarea companiei, au scopul de a eficientiza funcționarea societății.
Astfel, s-a aprobat un plan de lucru specific pentru continuitatea activității în
situația unei pandemii, care să asigure servicii de calitate în condițiile speciale
impuse răspândirea virusului SARS-Cov-2, care afectează nu doar sănătatea
populației, dar și toate sectoarele economice, productive sau din serviciile
publice. Pe lângă asigurarea continuității serviciilor, se urmărește și
implementarea în totalitate, și la timp, a proiectelor din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM), ce implică investiții în sistemele de
alimentare cu apă, canalizare și epurare în 92 de localități din aria de operare a
societății RAJA S.A.
Asigurăm toți partenerii că dezideratul nostru este eficiența în interesul
consumatorilor. Primordial în realizarea acestui deziderat este asigurarea
sprijinului de către acționarul majoritar. În acest sens, actuala conducere a
Consiliului Județean și-a arătat deschiderea și susținerea pentru a putea îndeplini
această misiune.

Actualitate

To Top