Fără categorie

Prioritãti privind implementarea pactului european pentru tineret

Adoptat în martie 2005, Pactul European pentru Tineret are ca obiectiv îmbunãtãtirea educatiei, formãrii, mobilitãtii si integrãrii profesionale a tinerilor europeni. De asemenea, urmãreste reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie, precum si includerea socialã a tinerilor.În mesajul cheie pentru Consiliul European din primãvarã, Consiliul UE aratã cã, desi s-au fãcut progrese în domeniul politicii pentru tineret, este nevoie de aprofundarea punerii în aplicare a Pactului European pentru Tineret.

Tinerii constituie o resursã valoroasã atât pentru prezentul, cât si pentru viitorul Uniunii Europene si al societãtii europene în general. Potentialul lor de creativitate, inovare si antreprenoriat este necesar pentru a atinge obiectivele de crestere si ocupare a fortei de muncã de la Lisabona. Acesta este motivul pentru care integrarea dimensiunii legate de tineret în aplicarea la nivel national a Strategiei de la Lisabona la toate nivelurile este crucialã. O abordare amplã, inte…

Adoptat în martie 2005, Pactul European pentru Tineret are ca obiectiv îmbunãtãtirea educatiei, formãrii, mobilitãtii si integrãrii profesionale a tinerilor europeni. De asemenea, urmãreste reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie, precum si includerea socialã a tinerilor.În mesajul cheie pentru Consiliul European din primãvarã, Consiliul UE aratã cã, desi s-au fãcut progrese în domeniul politicii pentru tineret, este nevoie de aprofundarea punerii în aplicare a Pactului European pentru Tineret.

Tinerii constituie o resursã valoroasã atât pentru prezentul, cât si pentru viitorul Uniunii Europene si al societãtii europene în general. Potentialul lor de creativitate, inovare si antreprenoriat este necesar pentru a atinge obiectivele de crestere si ocupare a fortei de muncã de la Lisabona. Acesta este motivul pentru care integrarea dimensiunii legate de tineret în aplicarea la nivel national a Strategiei de la Lisabona la toate nivelurile este crucialã. O abordare amplã, intersectorialã si integratã este esentialã pentru aplicarea cu succes a Pactului European pentru Tineret. În acest sens, mesajul include o listã de prioritãti pe care Statele Membre vor trebui sã le urmãreascã în anul 2008. Acestea se referã la:

-acordarea unei atentii deosebite tinerilor aflati în perioada de tranzitie între educatia scolarã, formarea profesionalã si încadrarea în muncã;
-asigurarea de mãsuri de înaltã calitate destinate unei mai bune integrãri sociale si profesionale a tinerilor prin folosirea strategiilor locale si regionale în aplicarea Pactului;
-asigurarea de sanse egale pentru integrarea socialã si profesionalã a tinerilor, prin mãsuri adaptate fiecãrui individ;
-gestionarea Strategiei de la Lisabona cu accent pe dimensiunea „tineret”, în scopul favorizãrii integrãrii sociale si profesionale a tinerilor.

O mai bunã implementare a Pactului European de Tineret presupune consolidarea cadrului de cooperare european existent, dezvoltarea politicii de tineret în toate domeniile care sunt relevante pentru tineri, sustinerea implicãrii tinerilor în dezvoltarea unui dialog intercultural relevant, precum si un dialog structurat pe baza viitorului politicii de tineret la nivel european.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top