Fără categorie

Comisia Europeanã sprijinã statele membre în pregãtirea pentru adoptarea monedei unice

Comisia Europeanã sprijinã statele membre în pregãtirea pentru adoptarea monedei unice
Comisia Europeanã sprijinã statele membre în pregãtirea pentru adoptarea monedei unice

În data de 10 ianuarie 2008, Comisia Europeanã a aprobat Recomandarea privind mãsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro* , menitã sã vinã în sprijinul statelor membre cu derogare, în vederea pregãtirii acestora pentru adoptarea monedei unice.

În conformitate cu articolul 122 din Tratatul CE, statele care aderã la Uniunea Europeanã sunt state membre cu derogare de la adoptarea monedei unice pânã la momentul în care sunt considerate pregãtite pentru aceastã etapã.

Pentru ca acestea sã poatã adera la zona euro, este necesarã îndeplinirea criteriilor de convergentã economicã, prevãzute de Tratatul de Maastricht, pentru o perioadã de doi ani, fãrã întrerupere. Aceste criterii se referã la rata inflatiei, finantele publice, stabilitatea cursului de schimb si dobânda pe termen lung, dupã cum urmeazã:
– stabilitatea preturilor, ce urma sã fie asiguratã prin mentinerea ratei inflatiei în statele membre la un nivel care sã nu depãseascã cu mai mult de 1.5 puncte procentuale medi…

Comisia Europeanã sprijinã statele membre în pregãtirea pentru adoptarea monedei unice

În data de 10 ianuarie 2008, Comisia Europeanã a aprobat Recomandarea privind mãsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro* , menitã sã vinã în sprijinul statelor membre cu derogare, în vederea pregãtirii acestora pentru adoptarea monedei unice.

În conformitate cu articolul 122 din Tratatul CE, statele care aderã la Uniunea Europeanã sunt state membre cu derogare de la adoptarea monedei unice pânã la momentul în care sunt considerate pregãtite pentru aceastã etapã.

Pentru ca acestea sã poatã adera la zona euro, este necesarã îndeplinirea criteriilor de convergentã economicã, prevãzute de Tratatul de Maastricht, pentru o perioadã de doi ani, fãrã întrerupere. Aceste criterii se referã la rata inflatiei, finantele publice, stabilitatea cursului de schimb si dobânda pe termen lung, dupã cum urmeazã:
– stabilitatea preturilor, ce urma sã fie asiguratã prin mentinerea ratei inflatiei în statele membre la un nivel care sã nu depãseascã cu mai mult de 1.5 puncte procentuale media ratelor de inflatie a celor mai performante trei state membre din punctul de vedere al nivelului ratei inflatiei;
– pozitia financiarã ce trebuie sustinutã prin mentinerea deficitului bugetar sub nivelul de 3% din PIB si a ratei datoriei publice sub 60% din PIB;
– cursul de schimb, din punctul de vedere al cãruia un stat membru trebuie sã fi participat la Mecanismul Ratelor de Schimb (Exchange Rate Mechanism II) timp de doi ani fãrã întrerupere, înainte de a face obiectul examinãrii capacitãtii sale de a face parte din UEM. De asemenea, statul respectiv trebuie sã nu fi luat mãsuri de devalorizare a monedei nationale din proprie initiativã. mecanism al ratelor de schimb;
– rata dobânzii nominale pe termen lung nu trebuie sã depãseascã cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii celor mai performante trei state membre din punct de vedere al inflatiei. În analiza situatiei unui stat membru se ia în considerare situatia existentã la sfârsitul anului anterior celui în care are loc examinarea.

Prin noul act normativ adoptat de Comisia Europeanã în aceastã lunã, se oferã un set de recomandãri menite a pregãti statele membre, companiile si persoanele fizice în perspectiva adoptãrii monedei unice, mai ales în contextul în care majoritatea statelor membre noi tind sã opteze pentru o adoptare a monedei unice de tip „big-bang” (introducerea efectivã a bancnotelor si monedelor euro este simultanã momentului în care euro devine moneda statului respectiv, fãrã a se apela la o perioadã de tranzitie).

Aceste mãsuri vizeazã aspecte precum cursul de schimb, transparenta si calitatea informatiilor oferite de autoritãtile publice cetãtenilor cu privire la trecerea la moneda unicã precum si a celor oferite de institutiile de creditare clientilor lor– cu luarea în considerare a consecintelor pe care adoptarea euro le poate avea asupra clientilor acestora – si nu în ultimul rând necesitatea pregãtirii personalului care lucreazã în domeniu.

Documentul se adreseazã tuturor statelor membre cu derogare care urmeazã sã adopte moneda europeanã, cu rol de ghidare-orientare fãrã a avea însã un caracter obligatoriu pentru acestea.

Recomandarea Comisiei Europene poate fi consultatã aici

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top