Actualitate

Primarul George Scupra – despre planurile de viitor ce vor contribui la dezvoltarea orașului Ovidiu

În ceea ce privește dezvoltarea pe viitor a orașului Ovidiu, primarul George Scupra a ales să aducă la cunoștința cetățenilor orașului pe care îl conduce, planurile și strategia pe care le va aplica în acest scop. Iată ce spune George Scupra despre planurile sale care privesc direct bunăstarea cetățenilor orașului Ovidiu și dezvoltarea durabilă a localității:

Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a orașului OVIDIU, se poate realiza în perioada următoare prin creşterea competitivităţii economice în sectorul privat, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii zonale, dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea serviciilor sociale , protecţia naturii si îmbunătăţirea calităţii mediului, a vieţii.

Consider că un obiectiv esențial în activitatea administrației locale îl va constitui și în viitor identificarea și implementarea de proiecte, activități și măsuri menite a îmbunătăți continuu viața cetățenilor de azi și de mâine, prin dezvoltarea la nivelul comunității locale a abilităților de administra și utiliza în mod eficient resursele economice, naturale, de a stimula inovarea în domeniile sociale și ecologice, asigurând astfel prosperitate, protecția mediului și coeziune socială.

Prin prisma acestei misiuni propuse și în strategia naționala și europeană, conceptul de dezvoltare durabilă are în vedere tematici variate ale societății: protecția mediului, protecție socială, dezvoltarea economiei.

În acest sens consider că direcțiile de acțiune sunt următoarele:

Echitate și coeziune socială

– Dezvoltarea și promovarea în comunitatea noastră a unei societăți democratice, bazată pe incluziune socială, coeziune, siguranță și justiție socială, dezvoltarea respectului pentru drepturile fundamentale ale omului, diversitatea culturală prin crearea de oportunități egale pentru toți cetățenii și combaterea oricăror forme de discriminare;

Solidaritate în cadrul și între generații

Utilizarea rațională a resurselor naturale și echilibrarea consumului, astfel încât necesitățile generației curente să fie satisfăcute fără a compromite șansele generațiilor viitoare de supraviețuire și dezvoltare;

Prosperitate economică

Promovarea unei economii prospere, bazată pe cunoștințe și inovație competitivă, eco-eficientă, capabilă să asigure standarde de viață ridicate și locuri de muncă;

Asigurarea concordanței între politica locală de dezvoltare a orașului Ovidiu cu politicile județene, regionale și cele naționale;

Implicarea cetățenilor

Creșterea participării cetățenilor în procesul de adoptare al deciziilor, promovarea educării și constientizării sociale asupra principiilor de dezvoltare durabilă, informarea continuă a cetățenilor asupra efectelor și impactului deciziilor;

Implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali

Stimularea dialogului social, responsabilitatea socială și a operatorilor economici și parteneriatul public-privat

Protecția mediului

conservarea calităților mediului de a susține viața pe pământ, în toate formele sale de bio-diversitate, respectarea caracterului limitativ al resurselor naturale, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător

prevenirea și reducerea poluării mediului, promovarea consumului și producției „durabile”, reducând astfel degradarea mediului ca urmare a cresterii economice

Se conturează ca o necesitate obiectivă de a moderniza şi a eficientiza activitatea administrației locale în scopul:

  • dezvoltării și modernizării infrastructurii fizice şi de utilităţi publice pentru revigorarea spațiului orașului în vederea creării condiţiilor de viaţă;

  • promovarea parteneriatului public-privat şi crearea de oportunităţi şi facilităţi pentru investitorii autohtoni sau străini;

  • valorificarea potenţialului turistic local şi zonal;

  • dezvoltarea infrastructurii de afaceri;

  • dezvoltarea infrastructurii de sănătate;

  • dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale;

  • iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii

  • promovarea si sprijinirea unei agriculturi performante;”

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top