Ştiri

Primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi, respinge acuzațiile ANI

Primarul Mitroi a trimis un comunicat de presă în care afirmă că nu este vinovat de incompatibilitatea invocată de Agenția Națională de Integritate. Reproducem mai jos comunicatul de presă:

Către Agenția Națională de Integritate
Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu nr 15, Sector 1

Ca răspuns la adresa dvs nr 26859/G/II/18.05.2012, prin care solicitați un punct de vedere în legătură cu nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților, doresc să evidențiez următoarele aspecte:
Consiliul Local al Comunei Valu lui Traian a devenit acționar RAJA în iulie 2007, în timpul primului meu mandat de primar. În aprilie 2008, deci 8 luni mai târziu, fără să mi se semnaleze vreodată vreo incompatibilitate de către cineva, am luat de bunăvoie măsura preventivă de a iniția un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să fie delegată ca reprezentant în acționariatul RAJA o altă persoană. Menționez de asemenea că, chiar și în perioada în care eram imputernicit eu de către CL, nu am participat la ședințe sau întruniri ale RAJA, delegând cu fiecare ocazie pe altcineva.
Un aspect foarte important de reținut este că, la momentul lui 2007, atât proiectul de hotărâre de consiliu cât și hotărârea în sine ne-au fost înaintate deja redactate de către Consiliul Județean Constanța, sub semnătura președintelui acestuia, dl Nicușor Daniel Constantinescu. După aprobarea în ședință de Consiliu Local, hotărârea a fost doar semnată și trimisă mai departe, exact în aceeași formă în care fusese primită pentru semnat – cu delegarea primarului ca reprezentant, așa cum s-a trimis către toate primăriile din județ. La acel moment reprezentanții Consiliului Județean au insistat ca textul hotărârii să nu fie modificat și nu au sesizat vreo incompatibilitate.


Nici în perioada în care am fost numit reprezentant al Consiliului Local și nici ulterior nu se poate discuta de obținerea vreunui venit care să decurgă din această calitate. Consiliul Local nu a beneficiat de fonduri atrase sau alocate prin RAJA și cu atât mai puțin eu personal. Situația regretabilă creată nu se datorează faptului că aș fi fost acționar într-o societate aducătoare de venituri, ci faptului că am fost numit ca reprezentant (ATENȚIE! REPREZENTANT AL UNUI ACȚIONAR, NU ACȚIONAR ÎN SINE) într-o regie autonomă de pe urma căreia comuna pe care o conduc nu a avut niciun beneficiu. Ținând cont și de faptul că nici eu nici Consiliul Local nu am solicitat aceste calități – de acționar și respectiv reprezentant – consider că sunt acuzat de o încălcare a legii care nu a fost nici voită, nici făcută în cunoștință de cauză, nici nu a produs efecte.
Din păcate, nu ar fi fost posibil să mă auto-sesizez în legătură cu presupusa mea incompatibilitate având în vedere că documentația mi-a fost pusă la dispoziție de către Consiliul Județean și că, mai mult chiar, in jurul meu toți primarii și chiar președintele CJC ocupau și ocupă în continuare funcții chiar de conducere în acționariatul RAJA fără a fi deranjați de vreo acuzație de incopatibilitate. Această situație se regăsește, dacă vă întoarceți la momentul concesionării acțiunilor RAJA, în toate primăriile din județ – 54 la număr. Cel mai bun exemplu în acest sens este ca încă din 2006, reprezentantul ACȚIONARULUI MAJORITAR – Consiliul Județean Constanța – este președintele acestuia, respectiv Nicușor Daniel Constantinescu. Ca dovadă, prezint mai jos extrase din HCJ 257/ 18.10. 2006:    
-Mitroi Florin a avut calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian (organism care se încadrează în prevederile art. 23 din Legea 215/2001 a administrației publice locale și care este de fapt o autoritate a administrației publice locale și care este de fapt o autoritate a administrației publice locale) și nu de reprezentant al unei unități administrative teritoriale așa cum definește Legea 215/2001 a administrație publice locale, la art. 20 alin. 1 unitățile administrative teritoriale (comunele, orașele, municipiile și județele sunt unități administrative teritoriale în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale), stare de fapt care face evident diferența dintre cele două entități și de asemenea diferența de situație juridică dintre acestea. În ceea ce privește consiliile locale, art. 23 din Legea nr. 215/2001 prevede că autoritățile administrației publice sunt, printre altele, consiliile locale, iar în același sens art. 121 alin. 1 din Constitutia Romaniei, prevede ca autoritatile administratiei publice locale prin care se realizează autonomia locală sunt și consiliile locale. În consecință legea administrației publice locale face o distincție foarte clară între unități administrative teritoriale și autoritățile administrației publice locale astfel că având calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, ca autoritate a administrației publice locale, Mitroi Florin nu a întrunit niciodată dubla calitate cerută de lege pentru existența stării de incompatibilitate, și anume aceea de primar și de reprezentant în AGA a unității administrativ teritoriale, în speță Comuna Valu lui Traian
Mai mult, în ceea ce privește situația SC Raja SA aceasta nu este o societate de interes local ci una de nivel regional, din care fac parte toți primarii din Județul Constanța, și nu numai.
Având în vedere cele arătate mai sus și faptul că întotdeauna am crezut în echitabilitatea unei justiții care se  aplică la fel pentru toți, îmi manifest pe această cale încrederea în faptul că veți lua decizia corectă. Îmi rezerv însă, în cazul în care mă voi simți nedreptățit, dreptul de a mă apăra prin mijloacele puse la dispoziție de Constituția României, pe care am ales și am jurat întotdeauna să o respect.
Cu respect,

PRIMAR
FLORIN MITROI

Actualitate

To Top