Actualitate

PRIMARUL care își publică SĂPTĂMÂNAL RAPORTUL DE ACTIVITATE: Vreau să arăt că funcționarii muncesc pentru oraș, iar munca lor uneori nu este atât de vizibilă

Un primar de oraș din județul Constanța a decis să posteze în fiecare săptămână pe Facebook raportul de activitate al primăriei.

Florin Chelaru, primarul din Năvodari, căci despre el este vorba, spune că în acest fel încearcă să le arate cetățenilor orașuluiîn Primărie nu doar primarul contează, ci toți angajații, chiar dacă munca lor uneori nu este atât de vizibilă.

Prin acest raport săptămânal arăt că funcționarii publici muncesc pentru oraș, pentru năvodăreni, că activitatea lor este consistentă. Ne interesează foarte mult percepția oamenilor față de activitatea Primăriei și vreau să le transmit cetățenilor că munca depusă de fiecare funcționar sau coleg este foarte importantă, deși poate nu este vizibilă sau cu un impact direct asupra contribuabililor”, a declarat Chelaru pentru Dezvăluiri.

Cum funcționează

Fiecare compartiment, birou, serviciu sau direcție, prezintă vinerea la prânz raportul de activitate pe săptămâna care se termină și astfel conducerea primăriei are și o evaluare continuă și în timp real a angajaților Primăriei. De mai bine de un an, întocmirea acestui raport săptămânal este o obligație pentru toți funcționarii Primăriei, dar și o obligație pe care Chelaru și-a asumat-o în fața cetățenilor.

Raportul de activitate săptămânal consider că este un act de transparență și de deschidere a Primăriei față de cetățeni. Oamenii au dreptul să știe care este activitatea mea și a colegilor mei, ce muncim și cât muncim în folosul orașului. Că e bine, că e rău, că e puțin sau nu, fiecare apreciază, eu îmi fac doar datoria de a-i informa: A trecut o săptămână, asta am făcut noi în Primărie”, a adăugat primarul orașului Năvodari.

Cum arată raportul de activitate pentru săptămâna 11-15 iulie 2022

Politia Locală

– 76 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate

– 41 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate

– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea

– 57 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane

– 106 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari

– 11 procese verbale trimise spre afișare, 36 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 35 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 18 implementari procese-verbale abateri rutiere, 23 petiții înregistrate

– 11 persoane juridice și 9 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari

Gospodarie Comunală

– Montat antiviteze

– Igienizare cimitir

– Tuns, cosit rulouri de gazon

– Mentenanță Biobază

– Reparat locuri de joacă Parc Ion Dobre

– Reparații și mentenanță la mobilierul stradal

– Reparat aspersoare sisteme de irigații vandalizate

– Reparații promenade

– Schimbat semne de circulație

– Efectuat branșament Bl O7 și montare apometru

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

– 23 avize de funcționare agenți economici

– 11 procese verbale de recepție

– 9 contracte de concesiune

– 8 verificări documentații cadastrale, planuri de situație

– 18 autorizații de parcare

– 3 vizări autorizații taxi

– 53 corespondențe externe

– 98 corespondențe interne

S.P.C.L.E.P Năvodari

Au fost înregistrate:

– 134 cereri pentru eliberare acte de identitate

– S-au înmânat 110 acte de identitate

– S-au înregistrat 12 căsătorii, 3 nașteri, 6 divorțuri și 2 decese

– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 148 de persoane

– S-au furnizat datele a 27 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice

– 4 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale

Juridic

– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 10 de dosare

– 55 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței

– 10 adrese de corespondență internă și 8 către alte instituții și cetățeni

– 12 contracte avizate de legalitate

Audit

– Întocmire Proiect Raport misiune audit și adrese de aprobare și comunicare către compartimentele implicate

– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor

Serviciul Impozite si Taxe

164 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice

Total chitante emise 1520 din care 362 la ghiseu cu numerar, 126 la ghiseu cu POS, 36 prin Etax, 996 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem

– 320 declarații cladiri persoaae fizice și juridice

– 226 declarații auto persoane fizice și juridice

– 318 declarații teren persone fizice și juridice

– 122 declarații de taxa de salubrizare

– 268 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice

246 amenzi contravenționale operate în sistem

182 somații + titluri executorii persoane fizice

32 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice

20 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu

1 dosar de scutire plată pentru persoane cu dizabilități

Urbanism

– 29 certificate de urbanism întocmite

– 5 autorizații de construire întocmite

– 19 adrese de corespondență soluționate

– 10 certificate de atestare a edificării construcției întocmite

– 8 adeverințe de nomenclator stradal întocmite

– 4 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor

– 6 procese verbale de recepție

Clubul Sportiv Năvodari

Calendar competitional

Secția de șah, talentatul șahist Andrei Cristian Diaconescu de la CS Năvodari a avut o evoluție remarcabilă, reușind cu patru victorii, trei remize și o înfrângere să se claseze pe locul al 6-lea la categoria de vârstă U10, la Jupiter unde s-a disputat în perioada 22 – 29 iunie, Festivalul Internațional de Șah FISCA, la care au participat cei mai valoroși tineri șahiști din țară și de peste hotare.

Băiatul arbitrului internațional de rugby Robert Diaconescu este pregătit pentru un nou turneu, Trofeul Techirghiol între 30 iunie și 3 iulie, unde participă alături de alți sportivi de la CS Năvodari, obiectivul fiind o clasare pe podium. Antrenor Daniel Panainte.

Sportivii celorlalte secții ale CS Năvodari își desfășoară antrenamentele în această perioadă pe plajă și în bazele sportive din oraș.

Crosul Năvodariului

Asistență Socială

Compartimentul Protecția Persoanelor cu Handicap

– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copiii cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (2 caz.), din care:

-orientare școlară și profesională (1 caz.);

-reevaluare și încadrare în grad de handicap (1 caz.);

– vizite în teren pentru verificarea din oficiu a copiilor cu dizabilități/asistenților personali (3 caz.), întocmirea rapoartelor/referatelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care:

-monitorizarea planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu dizabilități (3 caz.);

– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru adulții cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (19 caz.), din care:

-încadrare în grad de handicap (5 caz.);

-reevaluare și încadrare în grad de handicap (14 caz.);

– vizite în teren pentru verificarea din oficiu a asistenților personali ai adulților cu handicap (4 caz.), întocmirea rapoartelor/referatelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare;

Protecția Copilului

– 3 adrese noi, referitoare la verificare situație minoră cu suspiciune de neglijare, monitorizare minor care beneficiază de măsură de protecție specială aflat în vacantă la rude, verificare situație minoră plecată voluntar de acasă,

– 8 anchete sociale/adrese redactate și transmise ulterior DGASPC Constanța, SCJU Constanța, cu privire la monitorizarea situație minor reintegrat în familia naturală, monitorizare minoră în situație de risc, situație mamă minoră care a părăsit domiciliul comun și nou născutul, verificare situație socio-familială a minorului care are măsură de arest preventiv, monitorizare perioada de vacantă a minorului aflt la domiciliul rudelor.

– 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale cât si redactarea rapoartelor aferente,

– relații cu publicul, acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, beneficii și servicii sociale disponibile pe plan local pentru depășirea unei crize socio-economice cu care se confruntă familiile cu copii,

– 2 vizite în teren pentru monitorizarea copiilor cu părinții plecați la muncă în straăinatate, lăsat invitații și oferire informații în acest sens.

Autoritate Tutelară:

– 2 cazuri noi primite de la judecătorie/notariat cu privire la curatela minor și verificări suplimentare în vederea stabilirii curatelei pentru minor;

– 4 vizite în teren și întocmirea rapoartelor aferente,

– 5 anchete sociale redactate și transmise ulterior judecătoriei/birou notarial;

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

– s-au primit 4 dosare pentru alocaţie de stat şi 1 dosar pentru indemnizaţie creştere copil

– s-au eliberat adeverinţe( de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC) la solicitarea asistenţilor personali;

– s-a întocmit documentaţia privind prelungirea unui contract individual de muncă al unui asistent personal;

– s-au transmis situaţiile aferente lunii iunie 2022 pe platforma PCUE privind indemnizaţiile de creştere copil, alocaţiile de stat, venitul minim garantat şi alocaţia de susţinere a familiei;

– s-au efectuat un număr de 3 anchete sociale privind menţinerea dreptului la venitul minim granatat conform Legii 416/2001 şi un număr de 4 anchete privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat conform L416/2016;

– s-a instrumentat o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar;

– s-au eliberat adeverinţe privind beneficiarii venitului minim garantat confrom Legii 416/2001;

– s-a întocmit documentaţia privind venitul minim garantat aferentă lunii iulie 2022;

Centrul de zi pentru copii (CZC)

Derularea campaniei de testare gratuită a populatiei năvodărene pentru infecțiile cu hepatita B si C, HIV în colaborare cu Fundația Baylor Marea Neagra, în data de 27.06.2022, respectiv 29.06.2022, fiind testate peste 50 de persoane.

A debutat activitatea intergeneraționala ”Ora de teatru” cu participarea persoanelor în vârstă și copiii înscriși la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă;

În prezent se află în evidența centrului 33 de beneficiari, din care 10 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 20 pe grupa primara, 6 pe consiliere (din care 3 externi); pe perioada vacanței prezența copiilor oscilează în funcție de activitățile extrașcolare (antrenamente la diferite sporturi, alte activități);

Se afla în lucru 2 cereri de admitere la CZC;

S-a actualizat baza de date aferenta lunii iunie 2022 (numar total copii, numar copii pe tipuri de activitati)

S-a întocmit situația statistica pentru 3 cele servicii sociale: CZC, CZPV, UID

S-a finalizat procedura de admitere a unui contract de voluntariat la solicitarea voluntarului;

Se află în lucru cereri de prelungire a contractelor de voluntariat pentru 2 voluntari;

Derularea programului de activități adaptat vacanței de vară, respectiv ambele grupe fiind comasate, punctându-se programele de socializare, recreere și recuperare școlară individuală sau de grup, maxim ¾ copii/grup

S-a derulat programul de consiliere psihologică individuală și de grup

S-a asigurat activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor

Centrul de zi pentru persoane în vârstă

S-a asigurat activitatea de asistență socială pentru beneficiarii centrului, respectiv :

o Au fost instrumentate dosarele de înnoire a contractelor de acordare servicii sociale pentru 4 beneficiari. În acest sens au fost întocmite: fișele de evaluare socio-medicală (geriatrică), referatele și dispozițiile de accesare a serviciilor sociale din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;

o Sunt în lucru 3 cereri pentru reînnoire a contractelor de acordare servicii sociale pentru 3 beneficiari;

o Au fost operate instrumentele trimestriale de lucru pentru trei beneficiari din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă, respectiv: fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;

o A fost efectuată ordonanțarea de plată pentru serata dansantă;

o A fost actualizat centralizatorul care cuprinde situația dosarelor aferente fiecărui beneficiar în parte din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în

o A fost finalizat chestionarul on-line, solicitat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în vederea elaborării Strategiei naționale pentru îngrijirea pe termen lung și îmbătrânirea activă și lansării unui program național de investiții pentru dezvoltarea rețelei naționale de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, respectiv centre de zi de asistență și recuperare și unități de îngrijire la domiciliu;

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, șase vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.

Registratură

2140 documente înregistrate prin programul Regista din care 253 depuse de cetățeni- operațiuni administrative care pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea directă între cetățean și funcționarul public, iar 1887 documente interne între direcții, servicii, compartimente, birouri.

S.C. Termica Distribuție S.R.L.

– Lucrări amenajare parcări Mamaia Nord

Achizitii Publice și Management Programe

În cadrul proiectelor aflate în implementare au fost executate următoarele lucrări/activități:

PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:

-​au fost amenajate rampele pentru persoanele cu dizabilitati;

-​pe fațada posterioara s-a montat sistemul de susținere al ceramicii si al saltelelor de vata

-​s-a terminat execuția părții laterale dinspre sud – glafurile exterioare;

-​au fost montate parasolarele.

La Corp Cladire C3 LICEU

-​s-au montat obiecte sanitare la grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

La Corp C1- Școală noua

-​au fost montate panourile fotovoltaice;

-​a fost finalizată montarea amenajarea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap;

-​a fost înlocuită gresia de pe hol;

-​la interior au fost montate echipamentele HVAC, necesare pentru punerea in funcțiune a panourilor fotovoltaice;

– pe fațada posterioara – s-a efectuat izolația cu polistiren si masa de spaclu;

– pe fațada laterala (partea de Sud a clădirii) – au fost montate glafurile de aluminiu pe exterior;

– a fost finalizata hidroizolația la cele doua accese in clădire ( usa de acces a cadrelor didactice si ușa de acces a elevilor);

-​s-a finalizat montajul placajului ceramic aferent fatadei ventilate;

-​s-a aplicat decorativa la parter intre placajul ceramic si cota trotuarului;

-​au fost montate sisteme de umbrire pe fatada posterioara;

-​s-a montat glaf exterior din aluminiu la parter

PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

a fost emis ordinul de începere și au avut loc mai multe ședințe pentru a se pune în vedere constructorului demararea lucrărilor;

PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

A fost emis ordinul de începere al lucrărilor;

PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Au fost analizate ofertele tehnice și a fost întocmit un raport în acest sens;

PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

A fost frezată îmbrăcămintea asfaltica existenta spre Mamaia Nord si spre girație Năvodari;

Au fost asfaltate suprafețele frezate cu un strat de BA16;

Se montează parapet pietonal (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

Se montează parapet de siguranță tip greu (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

Au fost executate lucrări de betonare trotuar (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

Au fost dezafectați stalpii de electricitate. (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari)

s-au armat grinzile intoarse si s-a betonat in partea dinspre aval;

s-a armat fundația de parapet si se betonează in partea dinspre aval;

s-au întocmit si s-au transmis către ISC fisa de verificare pentru situația de lucrări nr.1

Lucrările se află în desfășurare fiind înlăturată îmbrăcămintea asfaltică pe sensul de mers către orașul Năvodari și trotuarul adiacent, parapetul rutier fiind demontat.;

a avut loc o întâlnire cu reprezentanții de utilități in vederea identificării unor soluții pentru devierea rețelelor de pe amplasament;

A fost predat amplasamentul si s-a dat ordinul de începere lucrari;

a fost comunicat anuntul de incepere lucrari la ISC Constanta;

s-a emis autorizatia de construire;

A fost semnat contractul pentru realizarea investiției ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA”;

PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR

urmează încheierea contractului de execuție de lucrări;

s-a emis autorizatia de construire;

s-a transmis catre ISC anuntul de incepere lucrari;

s-a transmis catre ISC programul de control al calitatii.

au fost analizate ofertele pentru atribuirea contractului de lucrări;

a fost depusă depunerea cererii de rambursare nr.1;

s-au intocmit referatele de achizitie pentru proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari, servicii de audit, servicii de consultanta, servicii de dirigentie de santier, urmand a se incheia contractele;

S-a intocmit raportul de progres nr.1.

PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Au fost realizate lucrările de deviere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare de pe amplasament;

Au fost executate lucrările de săpătură a fundației;

A fost predat proiectul tehnic constructorului;

A început execuția lucrărilor;

A fost depus la ISC programul de control;

PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI”

– in Parcul La Grătare, a fost finalizată întreaga infrastructură – sistem de irigații, instalații electrice, terasamente, automatizare, lucrările fiind realizate in proporție de 50%;

– în parcul zona Str. Midiei lucrările au fost realizate in proporție de 95%, fiind executate recent lucrări de instalații electrice exterioare, sistem de irigații și peisagistică;

– în Parcul Piața de Pește, lucrările sunt executate în proporție de 70-75%.

Au fost elaborate documentațiile de finanțare și au fost depuse pentru finanțare prin PNRR următoarele proiecte:

1. RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI;

2. RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI;

3. RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI valoare proiect fără TVA 1.246.080,00;

4. EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA – valoare proiect fără TVA 498500 EUR.

5. RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top