Actualitate

Primăria Murfatlar – Anunț licitație publică pentru vânzare terenuri

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:[email protected], organizează licitaţie publică în vederea vânzării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, în suprafață de 1.770 mp, situat în intravilanul orașului Murfatlar, str. Industrială nr. 1, f.n, lot 2, jud. Constanța, înscris în C.F. nr. 105599, nr. cadastral 105599 – vânzare aprobată prin HCL nr. 103/29.07.2022, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la UAT oraș Murfatlar, contra sumei de 100 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 06.09.2022, ora 16.30.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 14.09.2022, ora 10.00 la sediul UAT oraș Murfatlar. Ofertele se depun la sediul vânzătorului în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 14.09.2022, ora 13.00, la sediul UAT oraș Murfatlar

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: [email protected], tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top