Actualitate

Primăria Murfatlar – Anunț licitație publică

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-
[email protected] , organizează licitaţie publică în vederea vânzării unui teren
aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar,
amplasat izolat, pe partea dreaptă a străzii Calea București, cu sens de mers Valu lui Traian – Murfatlar. Terenul extravilan în suprafaţă de 1.780 mp (parcela Cp 1926/1) și construcție în suprafață construită la sol de 54 mp este înscris în CF 105471, nr.cadastral 105471. Vânzarea se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și HCL nr. 101/28.09.2021; HCL nr. 41/28.02.2022
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la
Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de
atribuire este 15.03.2022, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 25.03.2022, ora 10.00 la sediul U.A.T
oraș Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlar, jud.Constanța. Ofertele se depun la sediul vânzătorului în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta se redactează în limba română.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 25.03.2022, ora 12:00,
la sediul U.A.T oraș Murfatlar.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia
Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-[email protected] , tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413a

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top