Actualitate

Primăria Murfatlar – Anunț licitație publică

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-
[email protected] , organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 21,47 mp, cu destinația de cabinet medical ­ proprietate privată a orașului Murfatlar, înscris în CF 104617, situat în Aleea Lalelelor, nr. 1A, oraș Murfatlar, jud. Constanța. Închirierea se realizează conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform HCL nr. 42/28.02.2022
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la
Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de
atribuire este 18.03.2021, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 28.03.2022, ora 10.00 la sediul UAT oraș
Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 28.03.2022, ora 12.00
la sediul UAT oraș Murfatlar.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia
Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: [email protected] , tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top