Actualitate

Primăria comunei Pantelimon, apel pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Primăria comunei Pantelimon, județul Constanța, arată că protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu și reducerea sau eliminarea poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

Conform reprezentanților administrației locale, pe teritoriul comunei Pantelimon principala sursă de poluare o constituie depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor din orice categorie.

Deși primăria a luat măsuri pentru a respecta prevederile legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, „nu toți cetățenii respectă modul de a colecta separat, amestecând deșeuri reciclabile (plastic, sticlă, hârtie) cu cele menajere, creând grave prejudicii întregii comunități”, spun reprezentanții administrației.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor comunei, s-au înființat două locuri în satul Pantelimon (una în fata blocului și cealaltă lângă cimitirul ortodox) și câte un loc în fiecare dintre celelalte sate (în centru) pentru colectarea selectivă (separată) a deșeurilor, aceste spații fiind dotate cu câte trei pubele: galbenă pentru plastic, verde pentru sticlă și neagră pentru hârtie.

Pentru deșeurile inerte (deșeuri rezultate din demolări) s-a înființat în localitatea Pantelimon un spațiu special destinat depozitării acestor deșeuri.

„Vă atragem atenția că abandonarea-aruncarea pe domeniul public, pe spațiile verzi sau în alte locuri, precum și depunerea în afara recipientelor de colectare a deșeurilor menajere, este strict interzisă! Aceste fapte se sancționează conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor”, adaugă reprezentanții primăriei.

De asemenea, administrația locală reamintește locuitorilor că a fost adoptată de către Consiliul Local Hotărârea 149/2021 privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării, sau gestionarii necontrolate a deșeurilor pe raza Comunei Pantelimon județul Constanta.

Conform acestui document, „Colectarea deșeurilor de pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Pantelimon, județul Constanța, se face prin intermediul Contractului de Prestări Servicii privind colectarea deșeurilor. Persoanele fizice de pe raza comunei Pantelimon, județul Constanța au următoarele obligații: să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare; să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de către Consiliul local, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară; să nu abandoneze sau să arunce deșeurile menajere pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, drumuri agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.”

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a măsurilor stabilite în HCL 149/2021 constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă contravențională, cuprinsă între 100 lei — 500 lei (persoane fizice) și 300 lei — 1000 lei (persoane juridice).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top