Actualitate

Primăria Comunei Ceamurlia de Jos face angajări. Se caută un muncitor calificat și un șofer

Primăria comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, organizează un concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor de natură contractuală vacante, muncitor calificat I și șofer I, în cadrul compartimentului administrativ.

Concursul se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Ceamurlia de Jos, str. Principala , nr. 58, județul Tulcea.

În primul rând, trebuie menționat că pentru cele două posturi, candidații sunt nevoiți să îndeplinească niște condiții specifice. Astfel, pentru postul de muncitor calificat este obligatoriu ca un candidat să fie absolvent de studii medii sau școală profesională și să aibă o vechime în munca minim 5 ani.

Pentru postul de șofer, candidații trebuie să aibă studii medii sau scoală profesională și vechime în muncă de minim 5 ani. De asemenea, ei trebuie să fie posesori de permis de conducere categoriile: B,C și D.

Desigur, pe lângă aceste condiții specifice, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de art. 3 din H.G nr.286/2011, respectiv:

  1. a) are cetăţenia română , cetățenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea pana la data de 27.05.2021, orele 16.00

Toate detaliile concursului și relaţii suplimentare se pot obține la telefon: 0240/564706, sau prin e-mail la: [email protected]

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top