Actualitate

Primăria Cernavodă: Se pot depune cererile pentru ajutorul acordat încălzirii locuinței în sezonul rece 2020/2021

Începând cu luna octombrie, familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare, în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021
Actele se depun la sediul D.A.S Cernavoda (Lângă Poliția Comunitară, Evidența Populației și Stare Civilă) situat pe strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-14.00

1. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică:
a) Ajutor energie termică de la bugetul de stat:
– 0 – 786 lei/membru de familie,
– 0 – 1082 lei pentru persoana singură.
b) Ajutor energie termică de la bugetul local :
– 0 – 1500 lei / membru de familie sau persoană singură
2. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică:
– 0 – 750 lei/ membru de familie sau persoană singură.

Acte necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

  • Actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de pete 14 ani – original și xerocopie
  • Certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani – original și xerocopie
  • Certificat de căsătorie / hotărârea judecătorească de divorț / certificat de deces atunci când este cazul – original și xerocopie
  • Hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului – original și xerocopie
  • Actul de proprietate al imobilului – original și xerocopie
  • Adeverință de venit ( adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază sau nu de tichete de masă, precum și valoarea acestora), cupon de pensie/șomaj/indemnizație, alte documente care dovedesc veniturile realizate
  • Extras de cont (luna anterioară depunerii cererii) pentru toate persoanele majore care dețin conturi bancare
  • Acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, rentă sau subvenție agricolă
  • Act doveditor al anului de fabricație pentru autoturismele aflate în proprietate, mai vechi de 10 ani
  • Alte documente solicitate, după caz

Pentru cei care solicită ajutorul la încălzirea locuinței cu energie electrică este nevoie și de contractul de furnizare a energiei electrice și de ultima factură la energie electrică.

Toate informațiile cu privire la acordarea acestui ajutor pot fi găsite pe site-ul Primăriei Cernavodă.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top