Actualitate

Primăria Cernavodă- convocator ședință ordinară pentru ziua de 29.11.2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

ORAŞUL CERNAVODĂ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 38149/23.11.2018

CĂTRE,

DOAMNELE ŞI DOMNII CONSILIERI

Sunteţi convocaţi joi, 29.11.2018, orele 16:00, în sala Casei de Cultură I. D. Chirescu Cernavodă, la şedinţa ordinară a Consiliului local Cernavodă, cu următorul proiect al ordinii de zi:

I. Proiecte de hotărâri:

Titlul proiectului

Iniţiator

Compartiment de specialitate/resort

Activitatea pe comisii de specialitate

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei obiectivelor de investiți i pe anul 2018

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul buget Contabilitate – Andronache Raluca

Serviciul tehnic – Bănuță Silviu

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul trimestrului III al anului 2018

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Buget Contabilitate – Andronache Raluca

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavoda

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Arhitect Șef – Murariu Sadet

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 79/29.03.2018 privind aprobarea Programului de lucrări de ȋntreţinere/reparatii străzi din oraşul Cernavoda pe anul 2018

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul ADPP – Dragomir Rodica

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea alin. (8) și (9) ale art. 150 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare „Apă – Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoara activitatea operatorul RAJA S.A. Constanţa

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul ADPP – Dragomir Rodica

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Cernavoda la Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 8, PI 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, cu proiectul ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavoda”

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Strategie și Proiecte – Nicolescu Laura

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenului în suprafață de 401 mp, ocupat de construcție în suprafață de 266 mp (5 apartamente), situate în str. Dealul Vifor, nr. 1

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT Cernavoda și stabilirea destinației terenurilor pentru plantare de stâlpi de energie electrică în vederea acordării drepturilor de uz și servitute

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 335 mp din str. Victoriei, lângă nr. 24

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 108 mp din str. Dobrogeanu Gherea, nr. 18A

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 305 mp din str. Medgidiei, nr. 9

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei de tip ANL situata în localitatea Cernavoda, judeţul Constanţa, Str. Pinilor nr.4, ap.30 aflata în administrarea orașului Cernavoda

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dumitru Aura

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor de tip ANL situate în Str. Seimeni nr.18, ap.2, str. 24 Ianuarie nr.4, ap.29 si Str. Pinilor nr.4, apartamentele 1, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37,38 aflate în administrarea orașului Cernavoda

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dumitru Aura

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenurilor din str. Egretei, F.N., respectiv lot 1 în suprafață de 35 mp si lot 2 în suprafață de 37 mp

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Spitalului Orășenesc Cernavoda a spațiilor din ambulatoriu în vederea înființării compartimentului de recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Mărășești, nr. 2, ap. 6, loc.Cernavoda prin închiriere către Baicu Dumitra

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Portului, nr.1, ap. 7, loc.Cernavoda prin închiriere către Constantin Vasile

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr.12, bl.H3, sc.B, et.3, ap. 34, loc.Cernavoda prin închiriere către Cristea Marieta

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Aleea Florilor, nr. 2, bl.DS 24, sc.A, ap. 4, loc.Cernavoda prin închiriere către Decu Florina

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Aleea Florilor, nr. 4, bl. DS23, ap. 2, sc. A, parter, loc.Cernavoda prin închiriere către Mogoșescu Ioan

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr.23, bca.18, ap. 2, loc.Cernavoda prin închiriere către Tudor Maria

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în localitatea Cernavoda, aflate în administrarea U.A.T Cernavoda

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Zlatef Mihaela

1, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii/încetării, după caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj din anexă

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Cioară Mirela

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii/încetării după caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile cu destinația de spații comerciale cuprinse în anexa ce face parte integrantă din proiect

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Cioară Mirela

1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind avizarea proiectului contractului de delegare a gestiuni a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației pentru Dezvoltarea Zonei Cernavoda

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul ADPP – Dragomir Rodica

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 133/31.05.2018 cu privire la acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult de pe raza orașului Cernavoda în anul 2018

Consilier local,

Zahra Salem

Serviciul buget Contabilitate – Andronache Raluca

1, 2, 3, 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp situat în str. Unirii, nr. 16, în continuarea blocului de locuințe P2b, ap. 23

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina

1, 2, 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 256/27.09.2018 privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr. 12, bl. H3, sc. B, ap. 23, loc. Cernavoda prin închiriere către d-na Apipie Adina – Gabriela

Primar, Negoiță Liviu Cristian

Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai

1, 3, 4

Diverse:

Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.

Primar,

Negoiță Liviu Cristian

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top