Actualitate

Prezentarea Bugetului local al orașului Techirghiol pentru anul 2020

Anul 2020 va fi anul realizării multora dintre proiectele ample pe care le-am inițiat și pregătit în anii precedenți. În 2020, Primăria oraşului Techirghiol va continua investițiile și va demara proiectarea pentru alte obiective ce vor fi realizate în anii următori.

Vă prezentăm o scurtă sinteză a bugetului local pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/24.02.2020” (Iulian – Constantin Soceanu, Primarul Orașului Techirghiol)

Buget total în anul 2020 – 79.398.278,00 lei

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local sunt în cuantum de 64.974.110 lei din care:

– venituri proprii 12.736.566 lei

– sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 2.609.414 lei

– subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete 6.602.368 lei

– sume primite de la Uniunea Europeană 43.025.762 lei

În susținerea veniturilor totale propuse s-a adăugat excedentul în suma de 14.424.168 lei cu care s-a încheiat anul financiar 2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/2020.

Evoluția bugetului orașului Techirghiol în perioada 2016-2020:

2016 – 14,04 milioane lei

2017 – 16,75 milioane lei

2018 – 40,16 milioane lei

2019 – 76,41 milioane lei

2020 – 79,40 milioane lei

Notă : Creșterea semnificativa a bugetului se datorează în primul rând atragerii de fonduri europene 43.025.762 lei, cât si dintr-o administrare mai eficientă a banului public și a patrimoniului privat al orașului.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care-i revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de aceasta, în vederea funcționării în interesul colectivității locale.

Bugetul pentru 2020 este alocat astfel:

– Pentru secțiunea de funcționare, care reprezintă gospodărirea orașului, de la salubrizare, deszăpezire și iluminat public, întreținere spații verzi- faleză; grădina botanică, parc de agrement, piscina și până la mobilierul urban, precum și cheltuielile cu funcționarea Primăriei Techirghiol și a serviciilor publice – 17,5 milioane lei

Pentru secțiunea de dezvoltare, adică investițiile în spații și obiective publice – 61,9 milioane lei.

Cheltuielile propuse pentru anul 2020.

Cele mai importante sume din bugetul local, inclusiv fondurile europene nerambursabile contractate, se vor aloca către următoarele domenii:

 1. ÎNVĂȚĂMÂNT – 4.892.992 lei, reprezentând 6.16% din bugetul total

Principalele lucrări de investiții prevăzute la acest capitol, pentru anul 2020 sunt:

– Construire sala sport pentru activități sportive – Liceul “Emil Racoviță” – 1.547.260 lei

– Proiect: “Creșterea eficientei energetice a clădirii publice Liceul Teoretic “Emil Racoviță”, oraș Techirghiol” – în valoare totală 2.911.732,62 lei – lucrări de reabilitare a clădirii Liceului și dotări.

– Cheltuieli de funcționare, burse școlare – 434.000 lei.

 1. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 4.227.006 lei, reprezentând 5,33% din bugetul total

Pentru cultură s-au alocat fonduri pentru susținerea activităților Casei de Cultură “Constantin Tănase” și a evenimentelor culturale organizate de Primăria Techirghiol.

Au fost alocate fonduri pentru a susține proiectele de investiții a tuturor cultelor, bisericilor din oraș.

 1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 2.768.464 lei, reprezentând un procent de 3.5%;

Asigurarea fondurilor pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap (29 de persoane), a însoțitorilor (19 persoane), decontarea unor servicii medicale de logopedie.

Continuarea sustinerii financiare a proiectului “O sansa la educatie, o sansa la o viata mai buna!”.

 1. SPORT, AGREMENT- 2.767.252 lei, reprezentand un procent de 4,08%

Sunt prevazute in buget urmatoarele investii pentru Clubul Sportiv Sparta Techirghiol:

 • Proiectare si executie teren sport sintetic: Tabela electronica afisaj – stadion

 • Toalete cabina ecologica – 3 buc.

 • Porti fotbal mobile din aluminiu 5m x 2m

Sunt prezazute fonduri pentru functionarea activitatilor de agreement: Miniparc Acvatic, Parc Recreere , Gradina Botanica.

 1. INVESTIȚII INFRASTRUCTURĂ – reprezentând 71.54 %

 • Transporturi, strazi – 41.478.843 lei, reprezentand un procent de 52.20%

 • Servicii de dezvoltare publica, locuinte – 15 358.993 lei, reprezentand un procent de 19,34%;

Urmărind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2020, investitiile vor ocupa o pondere mare in cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor fiind cele pe fonduri europene, a caror contracte de finantare au fost semnate în 2018 si 2019, dar si proiecte finantate din bugetul local.

Astfel, în lista de investitii pentru anul 2020 sunt prevazute urmatoarele obiective:

 • începere execuție lucrări in cadrul proiectului ”Înființare distribuție gaze naturale în orașul Techirghiol”,.Valoarea cofinantarii pentru anul 2020 este de 3.281.844 lei.

 • definitivarea constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate, derulate conform O.U.G. nr.74/2007 ce au fost edificate in orasul Techirghiol, str.A.I.Cuza prin executarea lucrărilor de bransare la reteaua de electricitate, cat si realizarea de lucrari de amenajare a aleilor pietonale, a parcărilor, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi din zona adiacenta ;

 • finalizarea construirii unui sediu nou al primariei, investitie începuta in anul 2018 si continuata si pe parcursul anilor 2019, 2020;

 • lucrari de “Modernizare si extindere Teatru de Vara si reabilitarea trotuarelor din zona adiacenta in orasul Techirghiol’’, cod SMIS 125361, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;

 • lucrari de “Dezvoltare a infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara”,cod SMIS 118447, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana(13 străzi şi trotuare);

 • lucrari pentru “Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202”,cod SMIS 120166, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana(infrastructura rutiera – 7 străzi în zona Techirghiol-Eforie, sistem de alimentare cu apă – evacuare a apelor uzate şi sistem de iluminat public , pista de biciclism, mobilier urban – banci, cosuri gunoi, suporturi de biciclete);

 • lucrari de “Valorificare a potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico edilitare”, cod SMIS 118986, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană(zona Nenciu Stoian – modernizare strada Lacului),

 • lucrari de constructii a unei sali de sport pentru activitati sportive in cadrul Liceului “Emil Racovita” Techirghiol,

 • Lucrări de întreținere străzi prin tratament bituminos si plombe asfaltice,
 • vor continua programele de plantari de material dendrologic, ornamentarea intersectiilor si plantarea florilor de sezon.

Se vor elabora documentatii pentru investitiile viitoare :

 • Elaborare proiect tehnic pentru rețeaua de iluminat public în zona A105/2, Zona activități economice si SRM gaze.

 • Elaborare documentație tehnică – ”Extindere rețea de iluminat public în orașul Techirghiol”.

 • Finalizare Plan Urbanistic General în orașul Techirghiol.
 • Elaborare documentație pentru proiectul de ”Modernizare și reabilitare străzi în orașul Techirghiol” – 22 strazi.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top