Fără categorie

Prețurile „duble, triple” pe care le practicăm sunt o simplă invenție

 Cezar Jipa, director SC Servicii Publice SA Tulcea:

Dezvăluiri: Care este cea mai dificilă problemă pe care o întâmpină S.C. Servicii Publice S.A. de-a lungul unui an de activitate?

Cezar Jipa: Nevoia de progres în mentalitatea cetățeanului și în planul interesului civic este o realitate ce nu poate fi negată. Dovezile necesității acestei schimbări sunt vizibile cu ochiul liber, de către oricine. Oraşele noastre sunt mult mai murdare decât în alte ţări europene. Iar explicaţia acestui fapt stă în principal în educaţia precară a cetăţeanului român, dar şi în lipsa fermităţii autorităţilor în aplicarea legislaţiei existente, o lipsă de fermitate ce se va răzbuna cât de curând, când ţintele în materie de deşeuri pe care şi le-a asumat România în Tratatul de Aderare la Uniunea Europenă nu vor mai putea fi atinse.

Soluţia pentru problema câinilor este responsabilizarea stăpânilor

Dezvăluiri: În ce stadiu se află activitatea de ecarisaj, respectiv câte animale fără stăpân mai sunt pe străzi şi care este ritmul de prindere al acestora?

Cezar Jipa: Este greu de estimat numărul de câini fără stăpân aflați pe domeniul public, dar încercând o aproximare cred că există 2.000 de câini în teritoriu. Sursa câinilor fără stăpân este reprezentată pe de o parte de monta necontrolată a câinilor aflați în libertate, iar pe de altă parte de abandonul continuu al animalelor de către stăpâni mai putin responsabili. Prin urmare, putem afirma că prinderea, încarcerarea sau eutanasierea unui număr oricât de mare de câini este o soluție valabilă doar în simultaneitate cu activitatea de înregistrare a câinilor cu stăpân de rasă comună din curțile persoanelor fizice și juridice. Această acțiune este stabilită de lege în sarcina Agenției Guvernamentale ANSVSA. Strategia de prindere și eliminare mai mult sau mai puțin brutală a câinilor are numeroase neajunsuri. Dincolo de costurile foarte mari și angoasele provocate iubitorilor de animale, este un exemplu tipic de intervenție la nivelul efectelor și nu al cauzelor problemei. În acest caz, una din soluțiile pe termen lung recomandate este de responsabilizare a stăpânilor ce vor trebui să înceteze practica abandonului și să fie educați să își sterilizeze animalul de curte sau companie fără valoare chinologică.

Tulcenii sunt solidari cu noi în timpul campaniilor de curăţenie

Dezvăluiri: În legătură cu amenajarea parcurilor, aveți vreo veste bună pentru tulceni în această primăvară?

Cezar Jipa: Angajații SSP au început curățenia de primăvară cu acțiunea de strângere a frunzelor și crengilor uscate. Simultan, se procedează la toaletarea

de primăvară a arborilor. Serele SSP din Tulcea au pregătit răsadurile care vor fi plantate în rondurile de flori, asigurând și în acest an o parte din materialul horticol necesar pentru parcurile aflate în administrarea Primăriei municipiului.
Muncitorii au început deja operaţiunile de verificare și reparare a mobilierului urban din parcuri și a aparatelor de joacă din locurile special amenajate pentru copii. Sunt, de asemenea, verificate și reparate gardurile ce împrejmuiesc locurile de joacă special amenajate; sunt înlocuite coșurile de gunoi lipsă ori deteriorate.
Nici cartierele locative nu au rămas fără atenţia cuvenită. Angajaţii s-au apucat de lucru şi au reuşit să scoată, în mare parte, gunoiul din fața blocurilor de care sunt responsabile asociațiile de proprietari. Campania de salubrizare de primăvară din acest an cuprinde şi curăţarea cimitirelor, a terenurilor aferente instituţiilor de învăţământ şi spitalelor. Nu este vorba de intervenţii foarte costisitoare, dar sunt acţiuni extrem de importante pentru oraş, pentru ca tulcenii să se bucure de un oraş mai frumos, mai curat, un oraş european.
Majoritatea cetățenilor tulceni se arată solidară cu acțiunile de primăvară și le mulțumim pe această cale.

Dezvăluiri: Tulcea este un oraș curat, ați făcut investiții recente în această direcție?

Cezar Jipa: Orice gospodar care se respectă îşi pune gospodăria la punct odată cu venirea primăverii. Da, am investit în oameni și în utilaje. Pentru a reuși să acoperim cerința de salubrizare pe toată suprafața municipiului am investit în utilaje performante și mai puțin costisitoare; astfel, cu angajații pe care îi avem și cu utilajele din dotare reușim să menținem curat întregul oraș, la o cotă rezonabilă.

Nu am avut probleme deosebite pe timpul iernii

Dezvăluiri: Pe timpul iernii au fost probleme deosebite provocate de căderile de zăpadă sau de polei?

Cezar Jipa: Ca în fiecare an, am făcut tot posibilul pentru a nu fi luați prin surprindere, achiziționând din timp material antiderapant, clorură de calciu, am pregătit utilajele specifice activității de deszăpezire. Din fericire, pot spune că iarna a venit destul de târziu, iar acest lucru a permis o intervenție promptă și, aș spune, chiar eficientă.

SC Servicii Publice SA, a avut la dispoziție un număr de 19 salariați, marea majoritate fiind muncitori necalificați, de la serviciul salubrizare, intervențiile fiind completate cu utilajele din dotare. Toate căile rutiere au fost deszăpezite cu promptitudine, nu au existat probleme majore legate de fluența traficului rutier și nu s-au înregistrat accidente provocate de starea necorespunzătoare a drumurilor. Din experiența anilor trecuți, am pus un accent deosebit și pe curățarea trotuarelor și zonelor pietonale, reușind astfel să eliminăm eventualele accidente generate de alunecarea pe gheață a cetățenilor. Să nu uităm că aceiași angajați au asigurat și salubrizarea municipiului. Vom încerca accentuarea campaniei de conștientizare a nevoii de participare a câtor mai mulți cetățeni și firme publice la acțiunile de degajare a trotuarelor de zăpadă și gheață.

Dezvăluiri: Câți angajați are S.C. Servicii Publice?

Cezar Jipa: În prezent Servicii Publice SA are un număr de 151 de angajati.

Dezvăluiri: Există planuri de extindere și dezvoltare a activității în viitorul apropiat?

Cezar Jipa: Extinderea sistemului de colectare selectivă existent, prin amplasarea de noi containere pentru trei fracţiuni de deşeuri: hârtie-carton, plastic şi sticlă. Extinderea colectării selective a deşeurilor la case, prin distribuirea de saci pentru deşeuri de hârtie-carton şi plastic. Există și alte planuri de extindere și dezvoltare a activității încă în faza de proiect și pe care nu dorim să le dezvăluim încă, le putem numi “elementul surpriză”.

În Tulcea activează operatori clandestini; acest fapt constituie infracţiune

Dezvăluiri: Câți operatori de salubrizare există pe raza municipiului Tulcea?
Cezar Jipa: Conform legii, unul singur: SC SERVICII PUBLICE SA. Legea prevede că „La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale” (art. 2 alin. 8 din legea nr. 101/2006 – republicată); singurul operator care are încheiat cu UAT Tulcea un contract de delegare a gestiunii pentru serviciul de salubrizare este societatea noastră. De altfel, suntem și singurii licențiați ANRSC să prestăm această activitate pe raza municipiului Tulcea. Este adevărat că există operatori clandestini pe raza municipiului care prestează activitățile pe care le prestăm și noi, însă nu dețin contract de delegare a gestiunii încheiat cu UAT Tulcea, nu dețin licență ANRSC clasa 2 și nu au tarifele aprobate în Consiliul Local Tulcea. Consecința directă asupra societății noastre este că ne decapitalizăm, că nu îndeplinim țintele de colectare și reciclare a deșeurilor, iar mediului economic este afectat de creșterea evaziunii fiscale și încurajarea muncii la negru. Alături de aceşti operatori care lucrează ilegal, avem probleme și cu cetățenii care răscolesc prin containerele poziționate la punctele de colectare deșeuri menajere şi comerciale asimilate. De aceea aş vrea să accentuez o prevedere din legea enunţată mai sus (art. 2 alin. 10): „Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii”. Cu toate acestea, “fenomenul infracțional este înfloritor”.

Tarifele „duble sau triple” sunt simple invenţii

Dezvăluiri: Ce tarife practicați?

Cezar Jipa: Tarifele practicate de societatea noastră sunt aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 101/2006 (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor – republicată).
“Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare”.
Hotărârile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea sunt publicate pe site-ul Unității Administrativ Teritoriale și pot fi vizualizate de orice persoană posibil beneficiar al serviciului de salubrizare prestat de societatea noastră. Aș avea de menționat că există o temă recurentă cu privire la așa zisele tarife duble, triple practicate de societatea noastră, comparativ cu alte firme de salubrizare din țară.
Deși am mai comunicat public aceste tarife, ele fiind și pe site-ul Primăriei Tulcea (secțiunea arhiva hotărâri Consiliul Local), mă folosesc de această ocazie să le reiterez.

Listă comparativă a prețurilor plătite pentru salubrizare în diferite orașe:

-Măturat manual, lei/ 1000 mp: Tulcea – 18,41; Hunedoara – 17,86; Arad – 22,89; Pașcani – 25,26; Orșova – 31,16.
-Măturat mecanizat, lei/ 1000 mp: Tulcea – 15,1; Hunedoara – 31,13; Arad – 10,77; Pașcani – 22,04; Orșova – 20,77.
-Întreținere de zi: Tulcea – 8,91; Hunedoara – 7,44; Pașcani – 9,0; Galați – 7,25; Orșova – 31,18; Râmnicu Vâlcea – 8,0.
-Colectare și transport menajer lei/ persoană/ lună: Tulcea – 5,0; Arad 6,39; Pașcani – 7,8; Cluj – 6,0; Arad – 6,39.
Menționez că activitatea de salubrizare nu a beneficiat de nicio subvenție din partea Consiliului Local pe durata mandatului meu. Dacă și după această precizare alegațiile cu privire la tariful dublu, triplu se vor mentine, le voi considera ca făcând obiectul unei campanii mediatice de rea-credință.

Salariul meu este public şi e de şase ori mai mic decât cel vehiculat cu rea voinţă în spaţiul public

Dezvăluiri: Ce salariu aveţi? Întreb asta pentru că au existat recent suspiciuni şi discuţii, în spațiul public, pe acest subiect.

Cezar Jipa: Evoluția salariului meu net este de 4180 lei pentru anii 2012 şi 2013, 4198 lei pentru anul 2014 și 4380 lei pentru anul 2015, în condițiile în care salariul mediu net lunar pentru munca prestată pe un an calendaristic este de 1300 lei. De altfel, salariul meu este public, afișat pe site-ul Primăriei Tulcea, secțiunea Buget de venituri și cheltuieli a SC Servicii Publice SA Tulcea, anexa nr. 2 rândul 106. Menționez că acesta este singurul meu venit cuprins în contractul de mandat și nu am voie să adaug niciun alt avantaj financiar (ex: prime, bonuri de masă, vouchere de vacanță, etc.). Niște comentarii răutăcioase îmi așezau salariul undeva la 5.000 – 6.000 euro/lună, iar singurul disconfort resimțit a fost dat de niște “suspiciuni” iscate în familia mea.

Avem nevoie de un avocat din exterior pentru speţele particulare

Dezvăluiri: De curând ați înaintat un proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii de consultanță juridică. Care este justificarea?

Cezar Jipa: SC Servicii Publice SA este o societate norocoasă, ce beneficiază de serviciile unui consilier juridic care face o treabă bună în cadrul societății, în conditiile unei inflații a diplomelor din domeniul juridic de 5700% comparativ cu anul 1990.

În aceste condiții, așa cum în domeniul economic la o stare inflaționistă de 5700% “în spatele” banilor ar sta foarte puţin marfa, tot aşa, în domeniul juridic, în “spatele” diplomelor stau foarte puține cunoștințe. N-ar fi rău de reținut că, în rândul absolvenților de facultăți juridice rata de angajare pe un alt profil decât cel absolvit este de 88%.
Se impune achiziționarea serviciilor din exterior pe caz concret, pentru a beneficia de expertiza unui avocat specializat pe tipul de problemă și pe responsabilitatea avocatului care derivă din încheierea unui contract și încasarea unui onorariu. Societatea a câștigat în aceste condiții două procese importante fără a mai fi nevoie de aprobarea Consiliului Local, deoarece la acea vreme consilierul nostru juridic avea contractul de muncă suspendat, aflându-se în concediu de creștere a copilului.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top