Actualitate

Orașul Ovidiu: Proprietarii terenurilor nelucrate și ai clădirilor neîngrijite vor plăti un impozit majorat cu 500%

Administrația locală a orașului Ovidiu, județul Constanța, a elaborat în această perioadă proiectul de buget aferent anului 2022.

„În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege”, se spune în preambulul acestui proiect.

Pentru anul 2022, administrația locală propune ca proprietarii de terenuri agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, să plătească un impozit majorat cu 500%, începând cu al treilea an;

Și impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se va majora cu 500% pentru cele neîngrijite situate în intravilan.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate bunul impozabil la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, iar în situația schimbării proprietarului sau a oricăror modificări intervenite în cursul anului impozitul se datorează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, cu menținerea obligației contribuabilului de depunere a declarației de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor, modificării, înstrăinării etc.

În cazul impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor datorate bugetului local este de 10% pentru persoane fizice, respectiv 5% pentru persoane juridice.

„La data elaborării prezentului proiect de hotărâre s-au respectat prevederile legale în vigoare cu privire la cuantumul amenzilor, precum şi posibilitatea instituirii de contravenții conferită autorităților publice locale”, spun reprezentanții Primăriei Ovidiu.

Având în vedere valoarea ratei inflației pentru anul 2020 de 2,6% comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice, indexarea impozitelor și taxelor locale este o obligație impusă prin legislația fiscală potrivit căreia autoritățile publice locale sunt responsabile cu adoptarea unei hotărâri în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală (art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

De asemenea, este necesar că, nivelul impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 2,6% și aplicarea unei cote adiționale de 10% asupra impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale pentru persoane fizice şi impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale şi mixte pentru persoane juridice.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top