Energie si dolari

Noul Cod Penal poate pedepsi crima ecologică

Pe 7 mai a.c., Organizaţia Agent Green a înaintat subcomisiei parlamentare pentru Codul Penal propunerea pentru definirea crimei ecologice şi o serie de 20 de sugestii de agresiuni asupra mediului care să fie sancţionate penal.

Asociaţia de protecţie a mediului Agent Green este preocupată de creşterea numărului de agresiuni asupra mediului şi de efectele acestora pentru societate, economie şi biodiversitate. Astfel de agresiuni reprezintă o ameninţare la adresa mediului şi necesită prin urmare un răspuns adecvat. „Starea actuală a factorilor de mediu (aer, apă, sol) demonstrează că actualele sisteme de sancţionare nu sunt suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislaţiei privind protecţia mediului.

Un articol de Andreea PAVEL

O astfel de respectare poate şi trebuie consolidată prin definirea crimei ecologice şi prin prevederea de sancţiuni penale pentru săvârşirea de astfel de crime. Sancţiunile trebuie să aibă un caracter descurajant mai ridicat pentru activităţile care provoacă daune semnificative aerului (troposfera, stratosfera), solului, apei, faunei şi florei. Mai mult, nerespectarea obligaţiilor legale a autorităţilor competente de a acţiona poate avea acelaşi efect ca un comportament activ şi trebuie, prin urmare, să fie considerată infracţiune şi să facă la rândul său obiectul unor sancţiuni corespunzătoare”, a spus Gabriel Păun, Preşedinte Agent Green.

În opinia Agent Green crima ecologică ar trebui definită drept orice încălcare de către persoane fizice, juridice și de către organizații criminale ale legislaţiei de mediu și care au ca rezultat moartea sau prejudicierea gravă a persoanelor, animalelor şi plantelor.

Zoofilia şi defrişările ilegale, posibile crime ecologice

Lista de infracţiuni de mediu propusă de Agent Green pentru Codul Penal include şi tăierile ilegale de pădure, otrăvirea apei, incendierea vegetaţiei, aprinderea şi folosirea focului în ariile naturale protejate, zoofilia, comerţul cu specii de floră şi de faună protejate, vânătoarea din plăcere, depozitarea improprie a deşeurilor periculoase, distrugerea spaţiilor verzi, comercializarea de alimente şi băuturi expirate, contaminate sau cu aditivi neautorizaţi, folosirea materialelor explozibile, a curentului electric şi a troleelor de fund pentru pescuit, organizarea de lupte între animale, cultivarea de organisme modificate genetic neautorizate, exploatarea animalelor sălbatice la circ sau deţinerea acestora în colecţii personale, instigarea şi complicitatea la crime ecologice săvârşite cu intenţie.

UE pedepseşte crima ecologică

În Uniunea Europeană a fost adoptată în luna decembrie 2008 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. “Demersul organizaţiei Agent Green este în linie cu prevederile europene în ceea ce priveşte clasificarea unor agresiuni asupra mediului drept crime ecologice. Este timpul să preluăm şi în Codul Penal din România noţiunea de crimă ecologică şi să se stabilească în mod clar care agresiuni de mediu vor fi sancţionate penal. Cei ce ne otrăvesc apa, aerul şi alimentele trebuie pedepsiţi pe măsura faptelor lor, iar autorităţile care nu acţionează pentru aplicarea sancţiunilor trebuie acuzate de asemenea de crimă ecologică”, a spus Daciana Sârbu, membru în Comisia de Mediu a Parlamentului European.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top