Fără categorie

Noul cadru normativ pentru creşterea transparenţei şi garantarea coordonării în ceea ce priveşte vânzarea în lipsă şi swapurile pe risc de credit

Bruxelles, 15 septembrie 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de regulament privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe credit de risc. Principalele obiective ale acesteia sunt crearea unui cadru armonizat pentru acţiuni coordonate la nivel european, creşterea transparenţei şi reducerea riscurilor. În noul cadru, organismele de reglementare, atât naţionale, cât şi europene, vor avea atribuţii clare pentru a acţiona la nevoie, împiedicând astfel fragmentarea pieţei şi garantând buna funcționare a pieţei interne.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „În contexte normale, vânzarea în lipsă favorizează lichiditatea pieței și contribuie la fixarea eficientă a prețurilor. Însă în cadrul piețelor aflate în dificultate, vânzarea în lipsă poate amplifica scăderea prețurilor, ceea ce duce la piețe dezordonate și riscuri sistemice. Propunerea de azi va crește transparența pentru organismele de reglementare și piețe și…

Bruxelles, 15 septembrie 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de regulament privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe credit de risc. Principalele obiective ale acesteia sunt crearea unui cadru armonizat pentru acţiuni coordonate la nivel european, creşterea transparenţei şi reducerea riscurilor. În noul cadru, organismele de reglementare, atât naţionale, cât şi europene, vor avea atribuţii clare pentru a acţiona la nevoie, împiedicând astfel fragmentarea pieţei şi garantând buna funcționare a pieţei interne.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „În contexte normale, vânzarea în lipsă favorizează lichiditatea pieței și contribuie la fixarea eficientă a prețurilor. Însă în cadrul piețelor aflate în dificultate, vânzarea în lipsă poate amplifica scăderea prețurilor, ceea ce duce la piețe dezordonate și riscuri sistemice. Propunerea de azi va crește transparența pentru organismele de reglementare și piețe și va facilita efortul organismelor de reglementare de a detecta riscurile de pe piețele datoriilor suverane. Organismele de reglementare vor obține, de asemenea, atribuții clare de restricționare sau de interzicere a vânzărilor în lipsă în situații excepționale, pe care le vor exercita în coordonare cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (European Securities and Markets Authority, ESMA). Propunerile de azi constituie un pas înainte în direcția realizării unei mai mari stabilități financiare în Europa.”

Vânzarea în lipsă reprezintă vânzarea unui titlu de valoare pe care vânzătorul nu îl deține, cu intenția de a-l cumpăra la o dată ulterioară pentru livrare. Vânzarea în lipsă fără prevalidare (naked short selling) are loc atunci când vânzătorul nu a împrumutat titlurile de valoare și nici nu s-a asigurat, înainte de vânzarea în lipsă, că acestea pot fi împrumutate înainte de tranzacționare, ceea ce poate duce la riscuri specifice în caz de netranzacționare (adică de nerealizare a tranzacției). De la declanșarea crizei financiare, o serie de state membre au luat măsuri de suspendare sau de interzicere a vânzării în lipsă. Măsurile necoordonate pot fi mai puțin eficace și pot duce la dificultăți pe piață, inclusiv prin afectarea încrederii investitorilor.

Transparentă sporită

În prezent există puține informații fiabile disponibile cu privire la vânzarea în lipsă: participanții la piață și organismele de reglementare pot întâmpina greutăți în a afla care titluri de valoare sunt tranzacționate în lipsă și care este valoarea lor globală. Propunerea de azi favorizează transparența impunând obligația ca toate ordinele de tranzacționare a acțiunilor introduse în locurile de tranzacționare să poarte mențiunea „în lipsă” (procedura așa-zisă de „reperare”, flagging) dacă este vorba de o vânzare în lipsă, astfel încât organismele de reglementare să știe care tranzacții sunt tranzacții în lipsă. În plus, investitorii vor trebui să comunice pozițiile nete scurte semnificative pe acțiuni la un anumit nivel organismelor de reglementare (0,2% din capitalul social emis) și la un nivel mai ridicat pieței (0,5%). Aceste măsuri înseamnă că participanții la piață vor fi mai bine informați, în timp ce organismele de reglementare vor putea monitoriza piețele și vor putea detecta riscurile emergente. În ceea ce privește obligațiunile de stat, organismele de reglementare vor putea să detecteze mai ușor riscurile de pe piețele datoriilor suverane dat fiind că vor primi date despre pozițiile scurte, inclusiv cele obținute prin swapurile pe riscul de credit suveran (un instrument financiar derivat considerat uneori drept o formă de asigurare împotriva riscului de neplată).

Atribuții clare pentru organismele de reglementare și un cadru european coordonat

Pe piețele aflate în dificultate, transparența poate să nu fie un element suficient. În prezent, atribuțiile pe care le au organismele naționale de reglementare în ce privește restricționarea sau interzicerea vânzării în lipsă variază semnificativ de la un stat membru la altul. Propunerea de azi conferă organismelor naționale de reglementare atribuții clare de restricționare sau interzicere temporară, în situații excepționale, a vânzării în lipsă a oricărui instrument financiar, sub rezerva coordonării cu ESMA (care ar trebui să fie operațională începând din ianuarie 2011 în urma acordului Parlamentului European). ESMA va avea de asemenea dreptul de a emite avize adresate autorităților competente atunci când intervin în situații excepționale. În concordanță cu noul cadru de reglementare, ESMA va avea posibilitatea, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, să adopte ea însăși măsuri temporare, cu efect direct, de restricționare sau interzicere a vânzării în lipsă.

În plus, dacă prețul unui instrument financiar scade semnificativ într-o zi, organismele naționale de reglementare vor avea dreptul de a restricționa vânzările în lipsă a instrumentului respectiv până la sfârșitul următoarei zile de tranzacționare. Aceste măsuri vor sprijini organismele de reglementare în efortul lor de a lua măsurile necesare, în mod coordonat, în vederea încetinirii sau stopării procesului de scădere a prețurilor care poate fi amplificat prin vânzările în lipsă pe piețele aflate în dificultate. De asemenea, ele vor reduce costurile de conformitate pentru participanții la piață care rezultă în prezent din divergențele dintre normele naționale.

Abordarea riscurilor specifice vânzării în lipsă fără prevalidare

Vânzarea în lipsă fără prevalidare poate crește riscul de netranzacționare. Propunerea de azi impune obligația ca investitorul care dorește să efectueze o vânzare în lipsă să fi împrumutat instrumentele necesare, să fi încheiat un acord pentru a le împrumuta sau să aibă un acord cu o parte terță în vederea localizării și rezervării lor în vederea împrumutului, astfel încât acestea să fie livrate până la data tranzacției [cel târziu în termen de 4 zile de la tranzacție]. Locurile de tranzacționare trebuie să garanteze existența mecanismelor adecvate pentru cumpărarea de acțiuni sau de datorii suverane, precum și a amenzilor și a interzicerii vânzării în lipsă, în caz de netranzacționare.

Exceptări

În propunere sunt incluse și unele exceptări, de exemplu în ce privește anumite acțiuni care joacă un rol important în asigurarea de lichidități sau care sunt esențiale pentru buna funcționare a piețelor primare de obligațiuni.

Etapele următoare

Propunerea urmează să fie prezentată Parlamentului European și Consiliului pentru negociere și adoptare. Odată adoptat, regulamentul urmează să se aplice începând din data de 1 iulie 2012.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

SURSA: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top