Fără categorie

Ministerul Afacerilor Europene – a8d50f4206fdf644b440a8b2d3f6eb9a – 2011-11-01-22-25-48

Sistemul de informare al pietei interne (IMI) este un instrument electronic al carui obiectiv este acela de a facilita cooperarea administrativa si asistenta reciproca intre statele membre UE (inclusiv statele SEE) pentru a asigura buna functionare a pietei interne si libera circulatie a persoanelor si serviciilor.
IMI permite autoritatilor competente din aceste state sa se angajeze intr-o cooperare zilnica mai eficace, in vederea punerii in aplicare a legislatiei privind piata interna. Prin utilizarea unui astfel de sistem de cooperare, autoritatile competente inregistrate in sistem au posibilitatea obtinerii de informatii necesare pentru sustinerea unor decizii reale ale acestora. Practic, daca un cetatean european solicita dreptul de libera practica a profesiei sale intr-unul din statele membre, autoritatea publica ce trebuie sa-i acorde avizul necesar poate solicita si obtine informatii, prin IMI, despre cetateanul respectiv de la autoritatile competente din tara de origine a…

Sistemul de informare al pietei interne (IMI) este un instrument electronic al carui obiectiv este acela de a facilita cooperarea administrativa si asistenta reciproca intre statele membre UE (inclusiv statele SEE) pentru a asigura buna functionare a pietei interne si libera circulatie a persoanelor si serviciilor.
IMI permite autoritatilor competente din aceste state sa se angajeze intr-o cooperare zilnica mai eficace, in vederea punerii in aplicare a legislatiei privind piata interna. Prin utilizarea unui astfel de sistem de cooperare, autoritatile competente inregistrate in sistem au posibilitatea obtinerii de informatii necesare pentru sustinerea unor decizii reale ale acestora. Practic, daca un cetatean european solicita dreptul de libera practica a profesiei sale intr-unul din statele membre, autoritatea publica ce trebuie sa-i acorde avizul necesar poate solicita si obtine informatii, prin IMI, despre cetateanul respectiv de la autoritatile competente din tara de origine a acestuia. Scopul este acela ca autoritatea care cere informatiile sa se asigure ca documentatia furnizata de cetateanul respectiv corespunde realitatii si nu reprezinta informatie falsificata. Trebuie precizat faptul ca sistemul faciliteaza schimbul de informatii doar intre autoritatile competente desemnate de catre fiecare stat membru, neputând fi utilizat direct de catre cetateni.
IMI este accesibil printr-o interfata unica, disponibila in toate cele 23 de limbi oficiale ale statelor membre UE, destinat sa contribuie la depasirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative si de lucru diferite, limbi diferite si lipsa unor parteneri clar identificati in celelalte state.
Sistemul va cuprinde servicii generale, având ca obiect legislatia Pietei Interne, precum si aplicatii verticale referitoare la anumite acte normative.
Serviciile generale vor include informatii referitoare la autoritatile competente de pe intreg teritoriul UE si SEE, instrumente de suport lingvistic, de management al fluxului de lucru (prevazut cu sistem de notificare automata) si o interfata web pentru a putea consulta, actualiza si gestiona sistemul informatic.
Aplicatiile verticale vor fi utilizate pentru a facilita schimbul de informatii in contextul anumitor acte normative comunitare.Astfel, IMI va permite statelor membre sa isi indeplineasca obligatiile legale in materie de schimb de informatii si va permite, de asemenea, aparitia unor forme noi de cooperare administrativa, care nu ar fi posibile in absenta unui astfel de sistem electronic de informare. Sistemul nu va impune obligatii suplimentare fata de cele deja existente in legislatia Pietei Interne. Proiectul va contribui la atingerea unor obiective importante legate de Strategia Lisabona revizuita, care afirma ca „[…] aceste masuri, asociate cu […] directiva privind serviciile si cu o cooperare administrativa sporita intre statele membre, vor contribui la crearea unei noi dinamici in UE in materie de intreprinderi si ocupare a fortei de munca” (Comunicarea Comisiei Europene la Consiliul European de primavara COM (2006) 30 final „E timpul sa acceleram – Noul parteneriat pentru crestere si ocuparea fortei de munca”, p. 18.). Totodata, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor de reducere a sarcinilor administrative cuprinse in Strategia nationala pentru ameliorarea cadrului de reglementare la nivelul administratiei publice centrale 2008-2013, precum si a obiectivului Programului E-Guvernare 2010 referitor la “asigurarea unei administratii eficiente si eficace”.Componentele legislative ale sistemului1. Directiva privind recunoasterea calificarilor profesionale (2005/36/CE) 2. Directiva privind serviciile in cadrul Pietei Interne (123/2006/CE)IMI – componenta calificari profesionale

Sistemul Informatic pentru Piata Interna – IMI componenta calificari profesionale a fost lansat in Romania in 23 iunie 2008, in cadrul unei conferinte organizate de Departamentul pentru Afaceri Europene in calitate de coordonator national si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in calitate de coordonator national delegat al sistemului.

In data de 13 martie 2009 s-a inregistrat cererea de informatii cu numarul 100 pentru calificari profesionale, o solicitare trimisa de o autoritate competenta din Romania catre o autoritate competenta din Germania. Pana la data de 30 iunie 2009, s-au inregistrat 173 de solicitari catre autoritatile competente din Romania, dintre care 57 de cereri sunt inca in curs. Pentru aceste cereri au fost furnizate informatii sau se va raspunde in perioada urmatoare. Au fost trimise 8 cereri de informatii, dintre care o singura cerere mai este deschisa, din partea a doua autoritati competente din Romania catre autoritati competente din Germania, Republica Ceha, Ungaria si Italia.

Informatii despre Sistemul IMI si situatia la zi a solicitarilor de informatii in cadrul componentei calificari profesionale pot fi consultate la adresa http://cnred.edu.ro/#Utilizarea-sistemului-informatic-IMI.

IMI – componenta Servicii

Proiectul pilot al acestei arii legislative a demarat in ianuarie 2009 si include: serviciile din domeniul constructiilor, serviciile agentiilor de turism, ale tur operatorilor si ale ghizilor turistici, serviciile agentiilor imobiliare, serviciile de catering, precum si serviciile veterinarilor, ale arhitectilor si ale avocatilor. Scopul pilotului este acela de a garanta, pana la 28 decembrie 2009 (data limita pentru transpunerea si implementarea directivei), inregistrarea unei mase critice de autoritati competente, existenta structurilor organizationale adecvate si posibilitatea tuturor statelor membre de a utiliza IMI pentru obligatiile de asistenta reciproca prevazute in actul comunitar.

DAE a initiat, impreuna cu MJLC si MIMMCMA, proiectul de ordonanta de urgenta privind libertatea de stabilire si libertatea de a furniza servicii pe teritoriul Romaniei, care a fost adoptata de Guvern, reglementand, printre altele, si aspectele legate de cooperare administrativa prin intermediul platformei Internal Market Information System.

Crearea cadrului normativ pentru operarea in SIPI a asigurat si posibilitatea formalizarii tuturor actiunilor ce au fost deja intreprinse de catre DAE, in calitatea sa de coordonator national SIPI, in sensul implementarii pilotului SIPI pentru servicii, initiat de Comisia Europeana.

In martie anul curent a fost infiintat un grup de lucru interministerial pentru implementarea pilotului SIPI, care a reunit experti din autoritatile competente pe serviciile avute in vedere pentru pilot, respectiv, constructii, turism, serviciile veterinarilor, serviciile arhitectilor si ale avocatilor.

S-a realizat un plan de implementare a pilotului, au fost inregistrate autoritatile competente in sistem si a fost demarat procesul de cooperare administrativa prin simulari de cereri, folosind cazuri fictive.

Au avut loc si sesiuni de training pentru utilizatori, s-au realizat pachete de training si pachete informative, pentru a asigura pregatirea utilizatorilor si sprijinul necesar pentru indeplinirea efectiva si eficienta a obligatiilor de cooperare.

Potrivit statisticilor realizate de catre Comisie, Romania are o pozitie buna din punct de vedere al implementarii pilotului, fiind de altfel solicitata de catre DG MARKT sa prezinte instrumentele si tacticile folosite pentru a asigura participarea la pilot a autoritatilor competente.

In acelasi timp, in cursul lunii mai a fost aprobata cererea de finantare formulata de catre DAE, prin programul POSDRU, pentru proiectul strategic „Crearea si dezvoltarea retelei IMI S NET RO”. Proiectul va avea o durata de trei ani, va fi finantat din instrumente structurale (FSE) si va implica 85 de autoritati competente.

Pentru a asigura o cat mai eficienta implementare a proiectului, acesta a fost inclus in Planul de actiuni pentru asigurarea aplicarii prevederilor OUG nr. 49/2009, care transpune partial directiva nr. 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne, plan ce a fost aprobat prin memorandum de catre guvern.

Comitetul Interministerial pentru coordonarea si monitorizarea aplicarii OUG nr. 49/2009, infiintat prin acelasi memorandum, a avut o prima reuniune in cadrul careia membrii comitetului si-au asumat inclusiv participarea la proiectul initiat de DAE.

IMI – detaşarea lucrătorilor

În data de 16.05.2011 Comisia Europeană a lansat proiectul pilot pentru o nouă arie legislativă, respectiv Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregistrate în IMI ca şi autorităţi competente, urmând ca schimbul de informaţii să se realizeze exclusiv prin intermediul acestora. Pentru România, punct naţional de contact este Inspecţia Muncii.

Sistemul IMI urmează a fi extins şi la alte arii legislative, prima dintre acestea fiind Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere.

Totodată, la data de 29 august 2011, Comisia a adoptat o propunere de Regulament privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne.

Scopul său este stabilirea unui cadru juridic solid care să includă următoarele elemente:

  • un set de norme comune care să garanteze funcţionarea eficientă a IMI şi să permită clarificarea rolurilor jucate de diverşii actori implicaţi în sistem;
  • un cadru pentru procesarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului;
  • o listă a domeniilor legislative acoperite de IMI;
  • o listă a domeniilor în care s-ar putea extinde sistemul în viitor.

Pentru a intra în vigoare, propunerea va trebui să fie aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE.

Anexa I a propunerii de regulament enumeră dispoziţiile privind cooperare administrativă din acte ale Uniunii care sunt puse în aplicare prin intermediul IMI. Anexa II a propunerii de regulament cuprinde domeniile potenţiale în care dispoziţiile privind cooperarea administrativă pot fi puse în aplicare prin intermediul IMI.

Conţinutul propunerii de regulament este disponibil, în limba română, la adresa următoare. 

Helpdesk IMI

Persoane de contact:
Direcţia Drept European, Armonizare Legislativă

Alice Arşinel – director – componenta Servicii  

e-mail – [email protected]
tel. 0374.104.512

 
Claudia Secu – expert – componenta Calificări Profesionale

e-mail – [email protected]
tel. 021.308.53.60

 

Pentru mai multe informatii referitoare la IMI accesati:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html

Statistica utilizarii IMI in statele membre, actualizata pana in luna noiembrie 2010:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2010_en.pdf

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top