Actualitate

Lucrări pentru decolmatarea canalului din satul Iazurile, comuna Valea Nucarilor

Proiectul de decolmatare a canalului din localitatea Iazurile este finanțat din bani de la bugetul local, având o valoare de 1,3 milioane de lei. Este un proiect de o importanță deosebită pentru locuitorii din zonă.

Din punct de vedere tehnic, proiectul prevede decolmatarea canalului din localitatea Iazurile, situat pe un teren ce aparține UAT Valea Nucarilor, atât în intravilanul comunei, cât și în extravilanul acesteia.

Suprafață totală de teren ocupată de acest canal este de 13.392 de metri pătrați, din care 8.292 de metri pătrați este canal, pe o lungime de 950 de metri, iar lățimea proiectată este de 3 metri. Prin acest proiect 5.100 de metri pătrați de diguri vor fi refăcuți.

Descrierea lucrărilor:

 • Canalul s-a proiectat cu o adâncire medie de 1,50 m.
 • Lățimea proiectata la talveg este de 3,00 m.
 • Taluzurile vor avea o panta de 1:2.
 • Digurile se refac pe zonele degradate, când înălțimea lor fata de talveg este mai mica de 4,00 m.
 • Digurile vor avea lățimea de 4,00 m la coronament, taluzul spre apa de 1:2 și taluzul spre teren de 1:3.
 • Tehnologia de execuție pentru decolmatarea canalului constă în următoarele operații:
 • Săpătură mecanică sub nivelul apei cu excavator pe șenile cu echipament de draglină;
 • Depozitarea pe mal a materialului săpat;
 • Încărcarea cu excavatorul a materialului în auto;
 • Transportul cu auto în depozit, în afară amprizei lucrărilor.
 • Tehnologia de refacere a digurilor consta în următoarele operații:
 • Săpătură cu excavatorul în depozit pământ necesar pentru umpluturi;
 • Transportul cu auto a pământului;
 • Împrăștierea cu buldozerul a pământului;
 • Compactarea umpluturilor cu cilindru compresor;
 • Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal;

Specialiștii de la Agenția de Protecție a Mediului Tulcea au arătat că pe amplasamentul canalului nu au fost identificate habitate și specii de floră și faună de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile naturale protejate și care ar putea fi afectate semnificativ de implementarea proiectului.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top