Opinii

Localnicii îl vor la primărie în continuare: Viorel Bălan are peste 70% în cele mai recente sondaje

În plină criză, primarul din Nicolae Bălcescu a finalizat 35 de proiecte şi are în derulare încă 10!

PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

Lucrări de investiţii
demarate şi finalizate:

Amenajarea sediului Primăriei Nicolae Bălcescu – finalizat în 2008;
Construirea Grădiniţei Carusel, din comuna Nicolae Bălcescu – finalizat  în 2008;
Sistem de alimentare cu apă în satul Dorobanţu (9 km) – finalizat în 2009;
Racorduri individuale la sistemul de alimentare cu apă din satul Dorobanţu – 346 abonaţi;
Construirea Capelei Ortodoxe în comuna Nicolae Bălcescu – finalizat în 2009

Un articol de Andreea PAVEL
Cristian Andrei LEONTE

Construirea Bisericii Ortodoxe în satul Dorobanţu – în curs de derulare;
Reparaţii trotuare, partea a II-a, în comuna Nicolae Bălcescu şi satul Dorobanţu – finalizat  în 2011;
Lucrări de amenajare a cursurilor de apă din comuna Nicolae Bălcescu şi satul Dorobanţu – curăţarea albiei prin eliminarea nămolului, gunoaielor, gienizarea malurilor de vegetaţia uscată (Pârâul Danac – 2 km şi Pârâul Dorobanţu – 1,5 km);
Reparaţii interioare şi exterioare la instituţiile de învăţământ – finalizat în 2009;
Reparaţii la magazie, grupuri sanitare şi împrejmuire la Liceul I.C.Brătianu – finalizat în  2009;
Înfiinţarea serviciului de salubrizare în localitatea Nicolae Bălcescu şi satul Dorobanţu (administrat de SC Consal Trade SRL) – în curs de derulare;
Lucrări de întreţinere a drumurilor  comunale (strat de piatră spartă şi macadam, plus şanţuri pentru scurgerea apelor pluviale) – în Nicolae Bălcescu 26 km, iar în Dorobanţu 12 km;
Lucrări de reabilitare a laboratoarelor din  Liceul I.C.Brătianu, din Nicolae Bălcescu – finalizat în 2010;   
Amenajarea parcării la Liceul I.C.Brătianu – finalizat în 2009;
Amenajarea terenului de sport, cu instalaţie de nocturnă, în incinta Şcolii cu clasele I-VIII, din satul Dorobanţu – finalizat în 2011;
Modernizare Şcoală şi Grădiniţă, din IAS Nicolae Bălcescu – finalizat în 2011;
Lucrări de înlocuire a acoperişului la Liceul I.C.Brătianu, Nicolae Bălcescu – finalizat în 2011;
Construirea podului rutier, pe strada Primăverii, în localitatea Nicolae Bălcescu – finalizat în 2011;
Construirea podului rutier, pe strada Mare, în localitatea Nicolae Bălcescu – finalizat în 2011;
Amenajarea drumului de exploatare ce face legătura dintre localitatea Nicolae Bălcescu şi IAS Nicolae Bălcescu – în zona cimitirului ortodox (strat de piatră spartă şi macadam) – finalizat în 2011;
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă a localităţii Nicolae Bălcescu, prin forarea a 4 puţuri;
Lucrări de modernizare la Biblioteca comunală şi dotarea cu biblionet – finalizat în 2011;
Lucrări de amenajare a unui loc de joacă la Grădiniţa Carusel, din Nicolae Bălcescu şi Grădiniţa din IAS Nicolae Bălcescu – finalizat în  2011;
Construirea bazei sportive, cu teren de fotbal, în localitatea Nicolae Bălcescu – în curs de derulare;
Amenajarea terenului de sport, pe strada M. Eminescu, nr.40, localitatea Nicolae Bălcescu (fosta grădiniţă) – finalizat în 2012;
Lucrări de reparaţii la geamia din localitatea Nicolae Bălcescu – finalizat în 2011;
Modernizarea căminelor culturale din localitatea Nicolae Bălcescu şi satul Dorobanţu (apă curentă, mobilier şi sistem de climatizare) – finalizat în 2011;
Înlocuirea instalaţiilor electrice la toate imobilele aflate în administrarea Consiliului Local;
Identificări şi măsurători la terenurile  amplasate în intravilanul şi extravilanul comunei Nicolae Bălcescu – schiţe cadastrale, intabulări, planuri şi situaţie, ridicări topografice, studii geotehnice;
Cumpărarea imobilului din strada Carierei, nr.8, Nicolae Bălcescu (secţia mecanizare) – achiziţionat de la lichidator Semag Dorobanţu;
Montarea camerelor de supraveghere video în localitatea Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu;
Concesionarea şi vânzarea de loturi de teren intravilan, în scopul construirii de locuinţe – 191 loturi;
Amenajarea drumului de exploatare agricolă ce va face legătura între localitatea Nicolae Bălcescu şi satul Dorobanţu – o soluţie oportună şi o alternativă ca acces la exploataţiile agricole, evitând traficul pe DN 2A (E60)
– 1.000.000 euro – finanţare aprobată şi realizarea în anul 2012;
Consolidarea şi reabilitarea Liceului  I.C.Brătianu – extindere grup sanitar – în curs de derulare;
Dotarea liceului I.C.Brătianu cu două  microbuze pentru buna desfăşurare a activităţii şcolare.

PROIECTE SOCIALE

Colaborări cu societăţile care exploatează carierele de piatră, pentru a sprijini persoanele  defavorizate cu pietriş, terasit şi piatră spartă;
Acordarea, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi Paşte, de pachete alimentare bătrânilor, şomerilor, persoanelor fără venit şi a celor cu dizabilităţi, precum şi pachete cu dulciuri pentru toţi copiii din unităţile de învăţământ, din comuna Nicolae Bălcescu;
Organizarea de spectacole pentru pensionarii şi copiii din localitate;
Acordarea de ajutoare financiare persoanelor aflate în dificultate, ajutoare de înmormântare şi de urgenţă;
Acordarea de suplimente financiare, în cuantum de 300 lei, persoanelor care au împlinit 50 de ani de căsătorie;
Acordarea de premieri financiare copiilor cu rezultate şcolare recunoscute, precum şi a celor care au obţinut rezultate în discipline sportive;
Transformarea Şcolii de Arte şi Meserii, în Liceul I.C.Brătianu, din comuna Nicolae Bălcescu;
Asigurarea transportului pentru elevii din alte localităţi, care sunt înscrişi la Liceul I.C.Brătianu;
Asigurarea transportului pentru elevi, în vederea desfăşurării de activităţi extraşcolare;
Atribuirea în folosinţă gratuită a 50 de loturi de teren, în scopul construirii de locuinţe, de către tineri cu vârsta până în 35 ani.  

Lucrări de investiţii în fază de studiu de fezabilitate/proiect tehnic:

Reabilitarea şi modernizarea drumurilor  comunale – asfaltare 11 km;
Contruirea unei creşe – strada M.Eminescu (fosta grădiniţă);
Construirea unei pieţe agroalimentare  lângă sediul Primăriei;
Amenajarea unui parc şi spaţii verzi – strada Mare, în localitatea Nicolae Bălcescu (4337 mp);
Amenajarea unui parc şi spaţii verzi – strada Canalului, în localitatea Dorobanţu (3346 mp);
Amenajarea parcului în faţa Liceului I.C.Bratianu, din Nicolae Bălcescu;
Amenajare parc în strada Oborului /Gării/Mare, în Nicolae Bălcescu;
Amenajarea parcului din faţa căminului cultural, din satul Dorobanţu;
Construire anexă – magazine în incinta sediului Primăriei;
Construirea unui nou cimitir în Nicolae Bălcescu.

Actualitate

To Top