Opinii

Laurenţiu Marin a dispus reînnoirea componenţei Comitetului de Bazin

Conştiinţa publică şi aportul societăţii civile în gospodărirea apelor, una dintre priorităţile DADL.

Direcţia Apelor Dobrogea Litoral va organiza în cursul lunii aprilie o şedinţă a Comitetului de Bazin. Această şedinţă este necesară pentru reînnoirea componenţei acesteri structuri.

Comitetul de Bazin este o structură consultativă şi deliberativă, este organizat pe bazinul hidrografic Dobrogea Litoral, pe zona de activitate a Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”. În acest sens, Comitetul de Bazin implică în elaborarea şi actualizarea schemelor directoare pe bazine hidrografice pe reprezentanţii autorităţilor publice centrale, consiliilor judeţene şi consiliilor locale care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor. Pe baza schemelor directoare de management şi amenajare se va elabora Planul de management al bazinului hidrografic Dobrogea Litoral, care trebuie discutat şi avizat de Comitetul de Bazin.

Un articol de Andreea PAVEL, Sebastian TARCEA

 Scopul înfiinţării Comitetului de Bazin este acela de creştere a aportului societăţii civile, a unităţilor administraţiei publice locale în promovarea participării tuturor celor implicaţi ca parte consultativă în luarea deciziilor din domeniul gospodăririi apelor, fără a reduce rolul specialistului în alegerea soluţiilor optime. Rolul lui este de a contribui la mobilizarea conştiinţei publice pentru realizarea sprijinului efectiv în vederea gospodăririi durabile a apelor la nivelul bazinului hidrografic şi pentru producerea schimbărilor necesare în comportament şi acţiuni, ce pot fi hotărâtoare în susţinerea domeniului apelor.  

La nivelul fiecarei subunităţi bazinale a Administraţiei Naţionale Apele Române se organizează un Comitet de Bazin format din reprezentanţi ai:  Ministerului Mediului,  Ministerului Sănătăţii, primăriilor, prefecturilor, Consiliilor Judeţene, Administraţiei Naţionale Apele Române, asociaţiilor neguvernamentale, Oficiului pentru Protecţia Consumatorului, utilizatorilor de apă. 

Comitetul de bazin este format din 15 membri, după cum urmează:

doi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul este numit din cadrul agenţiilor de protecţia mediului din bazinul hidrografic respectiv;

un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul sănătăţii, numit de aceasta din cadrul direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul hidrografic respectiv;

doi primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul hidrografic respectiv;

un reprezentant ales de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul hidrografic respectiv;

un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală pentru administraţia publică;

un preşedinte de consiliu judeţean, ales de preşedinţii consiliilor judeţene din bazinul hidrografic respectiv;

trei reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul hidrografic respectiv;

doi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”;

un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Reprezentanţii administraţiei publice locale aleşi în comitetul de bazin vor funcţiona în cadrul acestuia numai pe durata exercitării mandatului funcţiei pe care o reprezintă. Prefectul, preşedintele consiliului judeţean şi primarii aleşi vor proveni din unităţi administrativ teritoriale diferite. Reprezentanţii utilizatorilor de apă se propun şi se aleg de comitetul de bazin, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top