Actualitate

Insulele sălbatice și habitatele terestre dunărene monitorizate de ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează proiectul DANUBEparksCONNECTED împreună cu parcurile naționale, rezervațiile biosferei și parcurile naturale situate de-a lungul Dunării. Principalul obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punți de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului și a habitatelor, și pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor Uniunii Europene, prin planul de acțiune SUERD.

Un rezultat al proiectului este Raportul privind Monitorizarea insulelor sălbatice nominalizate din R.B.D.D. din cadrul Pachetul de lucru WP3- Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland. Ostroavele Dunării sunt locuri ideale unde pot fi întâlnite specii de plante și animale emblematice pentru bazinul Dunării.

Habitatele acestor insule interioare, prin varietatea și diversitatea lor, constituie adevărate refugii pentru specii aflate în declin. În urma interpretării observațiilor, au fost elaborate concluzii și recomandări privind administrarea insulelor sălbatice în vederea protejării și conservării acestora. S-a evidențiat necesitatea continuării monitorizării evoluției ecosistemelor insulare, respectiv monitorizarea evoluției fiecărui tip de habitat ce definește fiecare insulă sălbatică în parte.

Tot un rezultat al proiectului este și Studiul privind pășunile specifice habitatelor xerofile și speciile emblematice de orhidee din R.B.D.D., parte a pachetului de lucru WP5 – Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni). Pe lângă habitatele acvatice și semi-acvatice, păduri și pajiști, habitatele uscate sunt, de asemenea, parte a ecosistemelor râurilor naturale. Datorită modificărilor hidro-morfologice, actuale, aceste habitate uscate sunt adesea reduse la porțiuni mici în cadrul zonelor inundabile. Coridoarele ecologice trebuie să fie refăcute pentru a evita izolarea acestor părți de habitate uscate. Ele sunt răspândite asemenea unor pietre pe o cărare de-a lungul cursului Dunării, iar infrastructura de prevenire a inundaţiilor – în speţă digurile, fac legătura între ele contribuind la materializarea unor coridoare ecologice pentru menţinerea biodiversităţii.

Informații suplimentare privind proiectul DANUBEparksCONNECTED Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este partener în Proiectul DANUBEparksCONNECTED – Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED – Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce este implementat în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 noiembrie 2019.

Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova.

Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuția proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro. 

Relații suplimentare se găsesc pe paginile web:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

www.danubeparks.org

http://www.ddbra.ro/proiecte/implementate-in-parteneriat/aflate-in-derulare- 2/proiect-

danubeparksconnected-bridging-the-danube-protected-areas-towards-adanube-habitat-corridor-re-eaua-de-arii-protejate-dunarene-un-coridor-de-habitate-aldunarii-a1947

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top