Opinii

În toiul crizei economice, investiţiile din Tulcea depăşesc 2300 de miliarde de lei vechi!

Cinci ministere au contribuit la dezvoltarea unuia dintre cele mai sărace judeţe din România

Pentru ca judeţul Tulcea să beneficieze, în mod unitar, de o dezvoltare durabilă şi dinamică,   necesităţile primordiale sunt reprezentate de infrastructura rutieră, edilitară şi turistică, dar şi reabilitarea sau modernizarea infrastructurii existente. În acest sens, de la începutul anului  până în prezent, Consiliul Judeţean Tulcea (CJT), reprezentat prin Victor Tarhon, preşedintele CJT, şi Nicolae Chichi, respectiv Ioan Boieru, vicepreşedinţi, au reuşit să atragă fondurile  necesare numeroaselor proiecte aflate în derulare şi a celor noi, în valoare totală de  231.912.000 RON. Pentru cei care nu s-au obişnuit cu valoarea leilor noi, vă amintim că această sumă fabuloasă înseamnă peste 2300 de miliarde lei vechi!

Un articol de Andreea PAVEL

De menţionat ar fi că o parte din proiectele derulate sau în curs de derulare urmează a se materializa pe parcursul anilor viitori, suma aferentă lucrărilor în cauză va fi alocată treptat, în funcţie de executarea lucrărilor. Şi pentru a înţelege consistenţa sumei alocate, n-ar fi rău să o comparăm cu alte două exemple:
1) Bugetul total al CJT pentru anul 2009 este de puţin peste 1800 de miliarde lei vechi.
2) Investiţiile de anul trecut au însumat 360 de milioane de miliarde, de şase ori mai puţin decât investiţiile preconizate a se derula în viitorul apropiat!

Reprezentanţi CJT menţionează faptul că din totalul celor peste 2300 de miliarde ROL, doar 21% reprezintă contribuţia proprie a Consiliului, constituită din venituri proprii şi din credit bancar,  diferenţa de 79% provenind din următoarele surse: sume repartizate prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Locuinţei, Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, Fondul European de Dezvoltare Regională şi Ministerul Muncii.

Ministerul Turismului – 35.518.000 RON
Miniport turistic Sfântu Gheorghe (27.353.000 lei).
Miniport turistic Murighiol (1.560.000 lei)
Amenajare plajă Sulina (6.605.000 lei).

Ministerul Dezvoltării şi Locuinţei, conform programului de reabilitări drumuri judeţene, comunale şi alimentări cu apă – HG 577/1997, în anul 2009 a fost atrasă suma de 30.254.000 RON care s-a repartizat astfel:
pentru drumurile judeţene, suma de 18.551.000 RON;
pentru drumuri comunale, suma de 5.000.000 RON;
pentru alimentări cu apă în comune, suma de 6.703.000 RON.
La sumele alocate de la Ministerul Dezvoltării şi Locuinţei se adaugă sumele alocate din sursele proprii ale CJT, pentru drumuri judeţene, în valoare totală de 8.378.000 RON.

Ministerul Mediului a aprobat suma de 14.879.000 RON pentru proiectul “Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor în localităţile din Delta Dunării”. Stadiul de realizare a investiţiei este de 30% şi constă în:
–    Lucrări de construire a centrelor de colectare, selectare şi transfer deşeuri din localităţile Chilia Veche, Crişan, Sulina, Sfântu Gheorghe.
–    Construirea de centre locale pentru colectarea deşeurilor reciclabile în toate localităţile din Delta Dunării;
–    Construirea de centre locale pentru colectarea deşeurilor mixte în localităţile în care există aglomerări de populaţie şi blocuri de locuinţe;
–    Echiparea centrelor de colectare cu recipienţi;
–    Echiparea localităţilor principale cu coşuri stradale;
–    Echiparea localităţilor cu mijloace de colectare şi transport (autogunoiere, tractoare cu remorcă).

Ministerul Învăţământului a alocat suma de 2.500.000 RON pentru ca Inspectoratul Şcolar Tulcea să realizeze reparaţii în şcoli şi grădiniţe. „În acest sens,  am întreprins o serie de intervenţii la nivel ministerial ţinând cont de faptul că preşedintele CJ trebuie să se preocupe de sprijinirea proiectelor privind infrastructura instituţiilor de învăţământ şi a faptului că nu a existat o implicare suficient de activă a managerilor Inspectoratului Şcolar”, a declarat Ioan Boieru, vicepreşedinte CJT.

Ministerul Muncii a alocat suma de 850.000 RON pentru reparaţii capitale la Centrul de Servicii Sociale cu Funcţiuni Multiple Dumbrava – Babadag.

Bugetul propriu al CJT – pentru finanţarea Spitalului Judeţean Tulcea, s-a alocat suma de 500.000 RON pentru reparaţii curente şi dotare cu centrală termică. De asemenea, s-a concesionat suprafaţa de 1.000 mp în incinta spitalului pentru construirea unui centru de dializă. Investiţia se va realiza, exclusiv, din sursele proprii ale firmei câştigătoare a licitaţiei, respectiv SC Renal Care Group SRL Bucureşti.

Secretariatul General al Guvernului a alocat suma de 13.766.000 RON, conform HG 432/2009, pentru programul de dezvoltare al infrastructurii din spaţiul rural (canalizări şi  alimentări cu apă).

Proiectele cu finanţare nerambursabilă se ridică la suma de 136.145.000 RON, din care se va realiza:
– Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de acces în zona turistică Murighiol – Uzlina – Dunăvăţ – Lacul Razelm (79.895.000 lei).
– Reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale (46.150.000 lei).
– Reparaţii capital reabilitare-modernizare imobil str. Gloriei nr. 4, municipiul Tulcea, pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (1.700.000 lei)
– Achiziţionarea echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat (aproximativ 2.000.000 euro ).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top