Fără categorie

În cadrul summitului ONU la nivel înalt privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, preşedintele Barroso promovează un angajament mondial şi responsabilităţi comune în lupta împotriva sărăciei

În perioada 20-22 septembrie, preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, şi comisarul UE pentru dezvoltare, domnul Andris Piebalgs, vor participa la summitul ONU la nivel înalt privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), care se va desfăşura la New York. Summitul vizează să reexamineze progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare şi să dea un nou impuls luptei mondiale împotriva sărăciei. În calitatea sa de principal donator, cu o contribuţie de aproximativ 56% din ajutorul mondial, UE îşi menţine angajamentul ferm în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015 şi va invita toţi partenerii să îşi intensifice eforturile şi să se concentreze pe rezultate. În acest scop, Comisia Europeană a propus să pună la dispoziţie o sumă de până la 1 miliard € pentru a recompensa ţările partenere performante şi pentru le a sprijini pe cele care au rămas cel mai mult în urmă, recunoscând astfel angajamentul și nevoile aces…

În perioada 20-22 septembrie, preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, şi comisarul UE pentru dezvoltare, domnul Andris Piebalgs, vor participa la summitul ONU la nivel înalt privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM), care se va desfăşura la New York. Summitul vizează să reexamineze progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare şi să dea un nou impuls luptei mondiale împotriva sărăciei. În calitatea sa de principal donator, cu o contribuţie de aproximativ 56% din ajutorul mondial, UE îşi menţine angajamentul ferm în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015 şi va invita toţi partenerii să îşi intensifice eforturile şi să se concentreze pe rezultate. În acest scop, Comisia Europeană a propus să pună la dispoziţie o sumă de până la 1 miliard € pentru a recompensa ţările partenere performante şi pentru le a sprijini pe cele care au rămas cel mai mult în urmă, recunoscând astfel angajamentul și nevoile acestora.

Preşedintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso, a declarat: „Comisia Europeană este și va rămâne pe deplin angajată în asigurarea progreselor în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Sunt ferm convins că aceste obiective pot fi îndeplinite prin asumarea de către toţi partenerii a unui puternic angajament politic și prin utilizarea politicilor și a resurselor corespunzătoare. Ne mai despart doar cinci ani de data-ţintă şi trebuie să trecem acum la o viteză superioară. S-au realizat unele progrese la care UE și Comisia au avut o contribuţie importantă. Mai rămân însă multe de făcut. Donatorii trebuie să își îndeplinească promisiunile, iar țările în curs de dezvoltare trebuie să își ia viitorul în propriile mâni. Totul ține de solidaritate, asumarea responsabilităţii proprii și coresponsabilitate. Ne-am asumat angajamentul de a îmbunătăți viețile a miliarde de oameni şi să oferim tuturor şansa de a duce o viaţă demnă. Nu trebuie să îi dezamăgim pe cei nevoiaşi. Lucrând împreună, putem realiza obiectivele până în 2015 şi o vom face.”

După 10 ani de la stabilirea celor opt obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM), s‑a convocat, la New York, reuniunea plenară ONU la nivel înalt în scopul evaluării și accelerării progreselor în ceea ce privește obiectivul global de reducere a sărăciei la jumătate până în 2015. Până acum, eforturile globale de realizare a ODM-urilor au avut rezultate împărțite. Eforturile în anumite domenii, precum reducerea sărăciei și creșterea înscrierilor în învățământul primar, au fost încununate de succes. Cu toate acestea, suntem încă în urmă în ceea ce priveşte realizarea câtorva obiective, precum lupta împotriva foametei și mortalitatea în rândul copiilor și al mamelor. Din perspectivă geografică, țările sub-sahariene au cele mai mari întârzieri.

La 9 septembrie, s-a ajuns la un acord general privind un document final, care va reprezenta o platformă pentru eforturile internaționale din următorii ani. UE își menține hotărârea de a sprijini îndeplinirea tuturor obiectivelor la nivel mondial până în 2015 și este convinsă de fezabilitatea acestui demers. Consiliul European din iunie și-a reconfirmat angajamentul de a consacra ajutorului pentru dezvoltare, până în 2015, 0,7% din venitul naţional brut. De asemenea, liderii UE au invitat participanţii în cadrul reuniunii plenare la nivel înalt să convină asupra unor acțiuni concrete, care ar trebui să vizeze sporirea gradului de responsabilitate a ţărilor în curs de dezvoltare, concentrarea eforturilor asupra unor domenii strategice, îmbunătăţirea impactului politicilor, mobilizarea unor fonduri pentru dezvoltare mai importante şi mai previzibile, precum şi utilizarea mai eficace a resurselor de dezvoltare.

Pentru a sprijini aplicarea acestor principii, Comisia este pregătită să ofere până la 1 miliard € țărilor celor mai angajate şi celor mai nevoiaşe din Africa, Caraibe şi zona Pacificului pentru realizarea ODM-urilor.

Comisia va mobiliza resurse din cel de al 10-lea Fond european de dezvoltare (FED) care nu au fost încă alocate unor obiective specifice. FED este unul din principalele instrumente ale ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE și este în curs de revizuire la mijlocul perioadei. În prezent, Comisia Europeană poată discuţii cu statele membre privind modalitățile de acordare a acestor fonduri.

Exemple ale contribuţiilor de până acum ale Comisiei pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului

ajutarea a 24 de milioane de oameni prin transferuri sociale legate de securitatea alimentară (ODM 1);

înscrierea a 9 milioane de copii în învăţământul primar (ODM 2);

conectarea a 31 de milioane de gospodării la reţele de apă potabilă de mai bună calitate (ODM 7);

construirea sau întreţinerea a 36 000 km de drumuri (ODM 8).

Acestea sunt câteva dintre rezultatele-cheie care ilustrează contribuţia Comisiei Europene la realizarea ODM-urilor în ultimii cinci ani. Cu cele 12,3 miliarde € alocate în 2009, Comisia Europeană asigură aproximativ 13% din fondurile destinate cooperării pentru dezvoltare pe plan internațional. Programele sale vizează toate sectoarele care sunt esențiale pentru dezvoltarea țărilor partenere, precum educația, sănătatea, infrastructura, pacea și democrația (pentru mai multe informații, consultați broșura publicată pe site-ul consacrat acestui subiect).

În 2009, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia au acordat un ajutor pentru dezvoltare în valoare totală de 49 de miliarde €, care transformă UE în cel mai important donator din lume, cu o pondere de 56% din ajutorul mondial.

A se vedea, de asemenea:

MEMO/10/419 care cuprinde agenda președintelui Barroso și a comisarului Piebalgs la summitul ONU la nivel înalt privind ODM-urile

IP/10/451 din 21 aprilie 2010

MEMO/10/145 din 21 aprilie 2010

MEMO/10/147 din 21 aprilie 2010

Link-ul către site-ul consacrat temei „Contribuția UE la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului” – click aici

Site-ul președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso – click aici

Site-ul comisarului pentru dezvoltare, Andris Piebalgs – click aici

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top