Fără categorie

Tineretul în mişcare – întrebări frecvente

Bruxelles, 15 septembrie 2010

Ce este Tineretul în mişcare?

Comunicarea Tineretul în mişcare instituie o serie de acţiuni pentru a-i ajuta pe tineri să obţină calificările şi competenţele necesare pentru a reuşi pe piaţa locurilor de muncă. Măsurile propuse de către Comisia Europeană se concentrează pe trei domenii:

  • modernizarea educaţiei şi formării profesionale pentru ca acestea să devină mai relevante în raport cu necesităţile tinerilor şi angajatorilor.Acțiunile se vor orienta către şcoli, ucenici şi către mai buna recunoaştere a competenţelor obţinute în afara educaţiei formale. De asemenea, ele au drept obiectiv creşterea atractivităţii învăţământului superior pentru a spori proporţia de tineri cu calificări de înalt nivel.
  • sprijinirea mobilităţii în materie de educaţie şi locuri de muncă. Măsurile includ noi surse de informaţii la nivel UE, o recomandare a Consiliului privind înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii educaţiei, o nouă generaţie de program…

Bruxelles, 15 septembrie 2010

Ce este Tineretul în mişcare?

Comunicarea Tineretul în mişcare instituie o serie de acţiuni pentru a-i ajuta pe tineri să obţină calificările şi competenţele necesare pentru a reuşi pe piaţa locurilor de muncă. Măsurile propuse de către Comisia Europeană se concentrează pe trei domenii:

  • modernizarea educaţiei şi formării profesionale pentru ca acestea să devină mai relevante în raport cu necesităţile tinerilor şi angajatorilor.Acțiunile se vor orienta către şcoli, ucenici şi către mai buna recunoaştere a competenţelor obţinute în afara educaţiei formale. De asemenea, ele au drept obiectiv creşterea atractivităţii învăţământului superior pentru a spori proporţia de tineri cu calificări de înalt nivel.
  • sprijinirea mobilităţii în materie de educaţie şi locuri de muncă. Măsurile includ noi surse de informaţii la nivel UE, o recomandare a Consiliului privind înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii educaţiei, o nouă generaţie de programe de finanţare ale UE pentru educatie şi formare profesională şi un portal îmbunătăţit pentru locuri de muncă europene (EURES).
  • asigurarea unui nou cadru UE pentru ocuparea locurilor de muncă de către tineri, inclusiv recomandări către statele membre privind reforma pieţei muncii şi mai mult ajutor acordat serviciilor publice de ocupare a locurilor de muncă pentru îmbunătățirea sprijinului pentru tineri.

De ce lansează UE o iniţiativă specifică pentru tineri?

Prosperitatea viitoare a Europei depinde de tinerii săi. Aceştia reprezintă o cincime din populația UE, iar competenţele şi capacităţile lor vor fi decisive pentru a se obţine obiectivul Europa 2020 de creştere inteligentă, viabilă şi incluzivă.

Sistemele europene de educaţie şi formare profesională sunt diferite de la ţară la ţară, dar toate se confruntă cu probleme similare. În prezent, prea mulți tineri nu reușesc să îşi valorifice pe deplin potenţialul în educaţie şi formare profesională – ceea ce apoi îi face să aibă dificultăţi mai mari în a-şi găsi un loc de muncă.

Criza a dus la o creştere dramatică a şomajului în rândul tinerilor. Accesul la piaţa locurilor de muncă este dificil, chiar şi pentru cei cu bune calificări.

Aceste probleme necesită o acțiune coordonată la nivel UE, pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale, astfel încât tinerii să fie mai bine echipaţi pentru piaţa muncii. Tineretul în mişcare va încuraja ţările să înveţe unele de la altele care politici funcţionează şi care nu.

Unele acţiuni Tineretul în mişcare vor începe foarte curând. Altele implică o perspectivă pe termen lung. De exemplu, încep chiar acum pregătirile pentru noua generaţie de programe post-2013 în sprijinul educaţiei, formării profesionale şi ocupării locurilor de muncă.

Prin ce diferă Tineretul în mișcare de ceea ce a întreprins UE până în prezent?

Tineretul în mișcare cumulează măsuri noi și deja existente la nivel UE și în statele membre pentru a realiza un pachet mai eficient de sprijin pentru tineri. Chiar dacă programele UE existente de educație și de formare profesională se orientează în mare majoritate către tineri (95 % din finanțarea prin Programul de învățare de-a lungul vieții se adresează tinerilor, profesorilor și formatorilor), aceasta este singura strategie unică la nivel UE care cuprinde atât educația cât și ocuparea locurilor de muncă.

Ce poate face UE pentru a-i opri pe tineri să părăsească timpuriu școala?

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă o problemă complexă: tinerii au motive foarte diferite pentru a renunța la educație și formare profesională, prin urmare nu există o soluție simplă. În general, strategiile de prevenire ar trebui să se orienteze către cei care prezintă un grad mai ridicat de risc, inclusiv migranții, cei care provin din contexte socio-economice dezavantajate și alte grupuri sociale vulnerabile. Băieții au o tendință mai pronunțată de a părăsi școala timpuriu. Ar trebui, de asemenea, să existe mai multe „noi șanse” pentru cei care renunță să se întoarcă la educație.

Chiar dacă statele membre UE dețin responsabilitatea principală pentru opțiunile politice și deciziile de finanțare în educație și formare profesională, UE joacă un rol important de sprijin. De exemplu, UE a ridicat gradul de sensibilizare cu privire la impactul părăsirii timpurii a școlii asupra economiei europene și a propus obiective comune în abordarea acestei probleme. Statele membre beneficiază de pe urma identificării de răspunsuri adecvate, folosind experiența partenerilor lor. În 2011, Comisia Europeană va propune o recomandare a Consiliului pentru o strategie paneuropeană detaliată pentru abordarea părăsirii timpurii a școlii.

Cum poate să contribuie Tineretul în mișcare la îndeplinirea obiectivului UE ca 40 % dintre tineri să absolve o formă de învățământ superior sau echivalentă?

Creșterea numărului de tineri care urmează o formă de învățământ superior sau echivalentă și asigurarea unui număr mai mare de studenți absolvenți necesită acțiuni la niveluri diferite. O parte a răspunsului o reprezintă îmbunătățirea calității și relevanței educației primare și secundare și asigurarea pentru elevi a unei orientări corespunzătoare asupra opțiunilor de învățământ superior.

Instituțiile de învățământ superior trebuie să se modernizeze pentru a se asigura că programele lor de studiu se pliază mai bine pe necesitățile tinerilor și pe cele ale pieței muncii. Învățământul superior trebuie să devină mai atractiv pentru grupuri care sunt în prezent subreprezentate. Aceasta înseamnă nu doar încurajarea mai multor elevi de a urma o formă de învățământ superior, ci și crearea de modalități mai flexibile de studiu, care vor face ca învățământul superior să devină mai accesibil pentru cei care lucrează deja.

Tineretul în mișcare va încuraja instituțiile de învățământ superior să își îmbunătățească calitatea printr-o mai mare deschidere și cooperare cu partenerii lor din alte părți ale lumii. Acțiunea va oferi, de asemenea, o informare mai transparentă cu privire la performanțele fiecărei instituții printr-un nou sistem internațional multidimensional de clasificare a universităților. Noua agendă de modernizare a învățământului superior, care face parte din Tineretul în mișcare și care va fi prezentată de Comisie anul viitor, va evidenția acțiuni detaliate în toate aceste privințe.

Ce este educația și formarea profesională (EFP) și de ce este importantă?

Educația și formarea profesională oferă cetățenilor posibilitatea de a obține cunoștințele practice și competențele necesare pentru a reuși să obțină un loc de muncă. Aceasta poate avea forme diferite în țări diferite și se oferă la nivele diferite de educație, de la cea secundară și până la educația și formarea superioară.

Educația și formarea profesională este opțiunea aleasă în medie de aproximativ 50% din toți elevii din învățământul secundar superior. Sectorul trebuie să fie modernizat pentru a-și spori atractivitatea și calitatea. Proiecțiile actuale sugerează că aproximativ 50 % dintre locurile de muncă din UE vor depinde, în 2020, de calificări de nivel mediu asigurate prin educație și formare profesională.

Ce înțelege UE prin „mobilitate”?

În acest context, „mobilitate” înseamnă deplasarea într-o altă țară pentru studiu, formare sau muncă. Tineretul în mișcare diferențiază între:

  • mobilitatea educației – studiul sau formarea profesională în străinătate pentru acumularea de noi competențe și de experiență;
  • mobilitatea forței de muncă – deplasarea în străinătate pentru ocuparea unui loc de muncă pe termen scurt sau lung.

Comisia Europeană are un trecut îndelungat în asigurarea de sprijin financiar pentru mobilitatea educației prin programe precum Erasmus, Erasmus Mundus și Marie Curie în învățământul superior, Leonardo da Vinci în educația profesională și Comenius în educația școlară. Tineretul în mișcare dorește să facă cunoscută pe o scară mai largă disponibilitatea burselor prin aceste programe.

Libertatea de a lucra într-un alt stat membru este un drept garantat pentru toți cetățenii UE. Tineretul în mișcare va introduce noi măsuri în sprijinul mobilității forței de muncă în UE. Comisia va oferi asistență la fața locului, inclusiv sprijin financiar, prin intermediul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, pentru a-i ajuta pe tineri să găsească locuri de muncă în străinătate. Astăzi, încă mai există lipsuri de personal în unele țări sau sectoare, iar în alte regiuni șomajul este la un nivel foarte ridicat. Comisia va încuraja IMM-urile, cel mai mare grup de angajatori din UE, să ofere locuri de muncă tinerilor.

De ce crede UE că este util pentru tineri să studieze, să se formeze sau să obțină experiență de muncă în străinătate?

Într-o piață unică europeană, disponibilul de persoane cu înaltă calificare și cu experiență de viață într-un stat membru diferit este vital pentru o creștere inteligentă și viabilă. Experiența obținută într-o altă țară permite cetățenilor să își îmbunătățească competențele lingvistice și să își dezvolte alte capacități, precum relaționarea cu alte culturi. Aceste capacități sunt valoroase pentru propria dezvoltare personală și pentru capacitatea de a obține un loc de muncă pe viitor.

Un loc de muncă într-o altă țară europeană îi poate ajuta pe tinerii lucrători să își facă loc pe piața muncii, ușurându-le sarcina de a-și găsi un loc de muncă și, în același timp, îmbunătățindu-le competențele, capacitatea de a găsi un loc de muncă și viitoarele orizonturi de angajare. La un nivel mai general, mobilitatea muncii ajută și piețele muncii din Europa să devină mai adaptabile, creând mai multe posibilități de muncă și asigurând o mai bună potrivire între cerințele locurilor de muncă și capacitățile potențialilor angajați.

Se îmbunătățesc perspectivele de angajare datorită mobilității tineretului?

Da, conform unor studii independente. Peste 40 % dintre angajatori atribuie o importanță experienței obținute prin studiul și munca în străinătate și consideră că absolvenții cu experiență internațională au mai mari posibilități de a obține locuri de muncă în care responsabilitățile profesionale sunt mari.Aceasta este constatarea-cheie a unui studiu din 2006 privind valoarea profesională a programului Erasmus, realizat de către Centrul internațional pentru cercetare în domeniul învățământului superior și Universitatea din Kassel, Germania. Un studiu realizat în 2007 de către Wirtschafts- und Sozialforschung (Kerpen, Germania) cu privire la impactul programului Leonardo da Vinci pentru educație profesională a constatat că 58 % dintre șomeri au obținut un loc de muncă după formarea în străinătate și că 34 % au obținut locuri de muncă de o mai mare responsabilitate.

Este o contradicție între Tineretul în mișcare și angajamentul UE la învățare de-a lungul vieții?

În 2009, statele membre au aprobat un cadru strategic pe 10 ani pentru cooperare în educație și formare profesională („ET 2020″), cu accentul pe importanța învățării de-a lungul vieții. Tineretul în mișcare face parte din strategia mai extinsă a UE pentru învățare de-a lungul vieții. De unele dintre acțiunile prevăzute de Tineretul în mișcare, precum îmbunătățirea recunoașterii competențelor acumulate în afara educației formale, vor beneficia persoanele de orice vârstă.

De ce se concentrează Comisia pe șomajul în rândul tinerilor, având în vedere că șomajul a crescut în întreaga forță de muncă?

Tinerii sub 25 de ani sunt unul dintre grupurile din forța de muncă cel mai afectate de criză. În prezent, 5,2 milioane de tineri din UE-27 sunt șomeri – ceea ce reprezintă unul din cinci tineri de pe piața muncii. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut de la 14,7 % în martie 2008 la 20,2 % în iulie 2010. Având în vedere numărul redus de posibilități de locuri de muncă în numeroase state membre și influxul anual de noi tineri care intră pe piața muncii, este urgent să se treacă la acțiune în beneficiul tinerilor.

Cum va aborda UE în practică șomajul în rândul tinerilor?

Aplicarea de politici și măsuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor reprezintă în primul rând o responsabilitate națională, dar toate statele membre trebuie să facă față unor probleme comune. Pentru îmbunătățirea situației tinerilor, avem nevoie de politici care acoperă pașii pe care tinerii trebuie să îi facă în tranziția de la educație la muncă și care oferă sprijin celor care se confruntă cu dificultăți atunci când fac acești pași. Tineretul în mișcare va orienta politicile într-o manieră strategică pentru a-i ajuta pe tineri să obțină primul loc de muncă și apoi să progreseze în carieră. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a identifica acțiuni politice și măsuri care funcționează, pentru a inspira conceperea de politici. Se vor disponibiliza, de asemenea, noi fonduri pentru două acțiuni direct accesibile tinerilor:

  • anul viitor vom începe o acțiune pilot „Primul tău loc de muncă EURES” pentru a-i ajuta pe tineri să profite de oportunitățile oferite de piața extinsă a muncii din UE și pentru a ajuta întreprinderile să găsească lucrători calificați. Această inițiativă beneficiază de un sprijin puternic din partea Parlamentului European, care a disponibilizat un buget suplimentar pentru 2011 pentru lansarea acestei acțiuni;
  • noul „Instrument european de microfinanțare Progress” va facilita accesul la credit pentru tinerii antreprenori. Acest lucru este important, deoarece a devenit mai dificil să se obțină un împrumut după criza financiară, mai ales pentru tânăra generație.

 

Ce poate face astăzi EURES pentru tineri?

Facilitarea echilibrării cererii și ofertei de locuri de muncă reprezintă o parte esențială a rolului jucat de EURES – serviciul european pentru ocuparea forței de muncă, în care se cumulează servicii de recrutare de pe întreg teritoriul UE. Acesta oferă informații, consultanță și asistență în găsirea unui loc de muncă în 27 de țări ale UE, plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția. EURES are, de asemenea, o rețea de peste 850 de consultanți specializați care pot oferi asistență și consultanță personalizată privind aspectele practice, juridice și administrative ale deplasării între țări.

Portalul EURES (www.eures.europa.eu) oferă o bază de date cu acces direct la aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă disponibile și vă permite înregistrarea CV-ului online.

Dovada succesului EURES apare în statistici: tot mai mulți angajatori și angajați utilizează acest serviciu. În ultimii trei ani, numărul de locuri de muncă disponibile pe portalul EURES a crescut cu 18 %, numărul de CV-uri de potențiali angajați a crescut cu 12 % și – cel mai important – numărul de angajatori a crescut cu 129 %. În fiecare lună, 700 000 de persoane vizitează portalul EURES, ceea ce face ca acesta să fie unul dintre site-urile internet cu cel mai mare trafic din UE.

Ce face Tineretul în mișcare împotriva angajării precare a tinerilor?

Tinerii se confruntă adesea cu nesiguranța locului de muncă și pot rămâne prinși într-o serie de contracte temporare. În prezent, 40 % dintre angajații sub 25 de ani din UE muncesc pe contracte temporare. Astfel de contracte nu reprezintă un element negativ în sine: ele permit întreprinderilor să îi testeze pe lucrători înainte de a le oferi un contract cu durată nelimitată și permit, de asemenea, tinerilor să încerce unul sau mai multe locuri de muncă în primii lor ani pe piața muncii. Dar prea mulți tineri rămân blocați într-o serie de locuri de muncă temporare, în special în țări în care locurile de muncă permanente sunt puternic protejate prin legislația muncii. Rezultatul este o piață a muncii cu două niveluri, în care tinerii lucrători au șanse mici de a obține contracte mai stabile, cu durată nedeterminată. Prin urmare, Comisia recomandă ca statele membre cu astfel de norme de ocupare a locurilor de muncă să introducă un contract „unic” cu durată nedeterminată, dar cu o sporire gradată a drepturilor de protecție pentru angajat, pentru a face ca angajarea tinerilor să devină mai atrăgătoare pentru angajatori.

De ce dorește Comisia să definească calitatea stagiilor?

Stagiile sunt foarte utile pentru tineri pentru a face un prim pas pe piața muncii, iar angajatorii prețuiesc candidații care au obținut experiență de muncă într-un stagiu. Dar unii angajatori ar putea folosi stagiile pentru înlocuirea locurilor de muncă obișnuite sau a perioadelor de probă. O orientare de calitate fără obligativitate juridică la nivel european i-ar ajuta pe tineri, pe angajatori și instituțiile de formare să definească stagiile de calitate.

Numeroși tineri fac stagii și în alt stat membru. Având în vedere că legislația națională și practica privind stagiile diferă în cele 27 de state membre UE, Comisia va difuza, de asemenea, informații privind diferitele reglementări, pentru a spori transparența pentru tinerii care vizează un stagiu în străinătate.

Pentru mai multe informații:

Site-ul internet Tineretul în mişcare: http://europa.eu/youthonthemove

Comunicarea Tineretul în mişcare [COM(2010)477 final], 15 septembrie 2010, prin care se stabileşte strategia generală Tineretul în mişcare:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Tineretul în mişcare: rezumat pentru cetăţeni:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf

SURSA: CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top