Litoralul românesc

Haos în declaraţiile de avere ale profesorilor din Universitatea „Ovidius”

Şi dacă-ar vrea, ANI nu mai poate face nimic

Jurnaliştii DEZVĂLUIRI au descoperit faptul că una dintre declaraţiile de avere ale decanului  Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius”, din Constanţa, este inexactă şi incompletă, una lipseşte, iar în anul 2006 numele decanului nu figurează printre cadrele universităţii, obligate să-şi facă publice declaraţiile de avere şi interese. Până acum pe site-ul universităţii nu a apărut nici o declaraţie de avere aferentă anului 2010. Pe vremuri, Agenţia Naţională de Integritate ar fi putut să se autosesizeze. Dar în contextul în care Curtea Constituţională a decis că unele articole din Legea 144-2007, de constituire a agenţiei, se găsesc în afara Constituţiei, (unul dintre acestea fiind chiar cel care permite ANI să verifice declaraţiile de avere şi interese), astfel de cazuri vor rămâne „în pom”. Şi mai grav este faptul că legea este încălcată de un profesor care ar trebui să fie un model de respectare a legii în faţa studenţilor.

Un articol de Andreea PAVEL

 

 


În 2007 nu a fost publicată nici o declaraţie de avere

În 2006, numele Anei Rodica Stăiculescu, decanul Facultăţii de Drept, nu se regăseşte printre cele ale colegilor săi de breaslă, pe site-ul universităţii, la capitolul declaraţii de avere.Anul 2007 este „sărit” în lista anilor în care profesorii ar fi trebuit să-şi completeze declaraţiile. Anul 2008 pare a fi cel mai aproape de normalitate. În acest an, Ana Rodica Stăiculescu a scris în declaraţia de avere că venitul ei de profesor universitar, decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius”, Constanţa, depăşeşte 170.000 RON anual. Adică salariul său este mai mare 140 de milioane de lei vechi, lunar. Un an mai târziu, în 2009, Ana Rodica Stăiculescu a preferat să nu mai noteze suma exactă încasată de la Facultatea de Drept, ci a trecut doar „cf. FF1” (conform fișei fiscale 1, n.red.). Apoi, câteva rânduri  mai jos, a semnat sub următorul fragment: „Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate”, îşi însuşea prin semnătură Stăiculescu, la sfârşitul declaraţiei de avere, completată în martie 2009. Având în vedere că, la momentul redactării articolului, fișa fiscală la care face referire decanul de la Drept nu a putut fi găsită pe site-ul universităţii, putem considera că datele menţionate sunt inexacte şi incomplete. În anul 2010, declaraţiile de avere au apărut peste noapte, la propriu. La momentul redactării acestui text erau postate pe site doar câteva declaraţii, în condiţiile în care, cu o zi înainte nu exista nici una.

După ce a trecut pe la CCR, legea a „devenit” neconstituţională

După formulare, legea a trecut pe la Curtea Constituţională Română, iar pe vremea aceea judecătorii nu au remarcat nici un articol ce ar putea fi considerat neconstituţional. Doi ani mai târziu însă, CCR a considerat că nu unul, ci două articole încalcă legea fundamentală în stat. Punctele 29 şi 30, ale art. 41 din Legea 144 din 2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI, fac referire la persoanele care sunt obligate să completeze corect şi complet declaraţiile de avere şi interese: 29) persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice; 30) persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi al unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică; Articolul 54 din Legea 144-2007 sancţiona încălcarea prevederilor legislative, prin punctele 1 şi 2:  (1) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

Ce a încercat să fie ANI?

România a avut nevoie de jurăminte şi asigurări în faţa UE, că va termina o dată pentru totdeauna cu toată corupţia din ţara asta. Astfel, a început să arunce în arest preventiv de la primari şi parlamentari până la oameni de afaceri şi judecători. Asta după ce a înfiinţat, în 2007, Agenţia Naţională de Integritate, o instituţie care a devenit funcţională de-abia în 2008. Legea 144-2007 republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost făcută pe genunchi, la plesneală, în grabă, la fel ca multe alte legi din România. Acum, membrii Curţii Constituţionale (care urmau, culmea, să fie anchetaţi de ANI) şi-au dat seama că legea de înfiinţare şi funcţionare a ANI e neconstituţională. Întrebarea care se ridică este: Pe la Curtea Constituţională n-a ajuns legea înainte de publicarea în Monitorul Oficial? E, nu… .Cum spuneam, românii au avut nevoie de instituţii care mai de care mai superioare (sic!) şi mai incoruptibile, iar ANI se vroia a fi una dintre ele. Din 2008 şi până în prezent, ANI a cotrobăit prin declaraţiile de avere şi interese ale mai multor primari, parlamentari, miniştri, ori simpli bugetari. Jucărioară politică ar spune unii, sau instituţie care încearcă să ţină piept corupţiei ar spune alţii. Oricum ar fi, din oficiu sau în urma unor sesizări, inspectorii de Integritate verificau documentele, făceau publice neregulile, iar mai apoi sesizau Parchetul.

Dacă ANI s-a dus, ce facem cu CNI?

„Deasupra” ANI se afla Consiliul Naţional de Integritate, o instituţie care, deşi superioară ANI, se afla mereu în umbra acesteia. Dintre atribuţiile CNI, cele mai importante erau propunerea în faţa Senatului a numirilor şi revocărilor din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, constatarea suspendării din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, analizarea informărilor şi rapoartelor pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia, aprobarea regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens, formularea recomandărilor referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de verificare a averilor şi a conflictelor de interese, analizarea  raportului anual de audit extern independent şi înaintarea către Senat, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei. Iar dacă puterea ANI a fost „castrată”, atunci cum este CNI, organismul care trebuia să controleze un organism de… control?

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top