Comisia Europeană

Hânsă va da cu subsemnatul la DNA pentru că a blocat o investiţie de 20 milioane euro

Fostul primar al Cernavodei a mutat, din pix, o proprietate exact pe terenul viitorului Centru de tineret

Fostul primar al oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, va da explicaţii la DNA pentru blocarea unei investiţii guvernamentale de 20 milioane euro. Investiţia pentru lucrarea “Servicii de proiectare şi lucrări de execuţie pentru Centrul de instruire şi agrement pentru tineret şi copii în oraşul Cernavodă” urmează a fi derulată prin intermediul centralei nucleare (SNN-CNE Cernavodă) şi face parte din programul de investiţii pe care un astfel de obiectiv trebuie să le facă pentru comunităţile în preajma cărora îşi desfăşoară activitatea.

Un articol de Mihai Răzvan ROTARU

Deşi pe 1 noiembrie 2007 S.C. Proconex Universal S.R.L. Cernavoda a semnat contractul de execuţie a obiectivului, lucrările sunt blocate chiar de către beneficiarul SNN-CNE, care refuză să plătească firmei câştigătoare a licitaţiei contravaloarea serviciilor de proiectare.

Centrala nucleară are interesele ei…

Noul primar al oraşului, Mariana Mircea, a descoperit în actele primăriei falsuri grosolane prin care fostul primar, Gheorghe Hânsă, a încercat să îi dea cadou unui apropiat o bucată din terenul pe care urma să se realizeze investiţia, probabil pentru ca acesta să ceară ulterior despăgubiri statului.

În această poveste s-au strecurat însă şi interesele centralei, care refuză să îi elibereze câştigătorului licitaţiei autorizaţia de construcţie. Sursele noastre spun că e vorba de o răzbunare, căci S.C. Proconex Universal S.R.L a câştigat în detrimentul SC Generale Concrete, o companie abonată la banii centralei.

Reprezentanţii SNN-CNE spun că au blocat investiţia pentru că o suprafaţă de 5.160 mp din totalul de 40.000 mp de pe strada Canalului, zona fostei fabrici de ciment, pe care ar trebui să fie construit obiectivul, este proprietar S.C. VMB Lux Sonor S.R.L, o societate din Constanţa. Să vedem însă cum a ajuns această firmă “proprietar” exact pe terenul unde urmează să fie construit un obiectiv atât de important pentru oraş.

Traseul falsurilor

Încercând să afle cum s-a ajuns la concluzia că acest teren ar aparţine S.C. VMB Lux Sonor S.R.L. Constanţa, noul primar, Mariana Mircea, a studiat documentele legate de această problemă, aflate în Primărie şi a constatat numeroase nereguli:

– În 06.05.1999, în urma Hotărârii de Consiliu Judeţean nr.23, din 15.04.1999, terenul din str. Portului nr.1, în suprafaţă de 5.226 mp, a fost atestat ca fiind al SC Mobicom SA.

– În urma divizării SC Mobicom SA, SC VMB Lux Sonor SRL a preluat în Cernavodă (prin Protocolul încheiat la 23.09.2002), Depozitul nr.7, fostul Depozit de combustibili solizi din strada Portului Nr. 1,

– Din înregistrările fiscale şi corespondenţa purtată, rezultă că atât SC Mobicom SA cât şi SC VMB Lux Sonor SRL au plătit impozitele pentru terenul din strada Portului Nr. 1, timp de 9 ani, din 1999 până în 2008. Acest lucru arată fără nicio îndoială că recunosc proprietatea la adresa mai sus menţionată.

– În data de 11.02.2008, SC VMB Lux Sonor SRL depune o cerere la Primăria Cernavodă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, pentru a-i servi la “Cadastru şi intabulare, strada Portului Nr.1”.

În 5 minute şi 36 de secunde, Hânsă a şters de pe hartă o stradă!

-În data de 16.04.2008, prin adresa nr. 6943, SC VMB Lux Sonor SRL solicită o adresă de nomenclatură stradală de la Primărie, document care nu a mai fost găsit nici în arhivă, nici la departamentul de specialitate. Deşi termenul de rezolvare era de 30 zile de la primirea cererii, hârtia solicitată a fost eliberată în… 5 minute şi 36 de secunde! (conform sistemului computerizat de urmărit traseul hârtiilor, pe care îl are Primăria Cernavodă).

Conform declaraţiilor angajaţilor Primăriei, ar fi fost imposibil fizic ca în acest timp hârtia să fie întocmită şi să primească toate avizele, plimbându-se pe traseul firesc (de la Centrul de Informare Cetăţeni la Primar, apoi la Biroul Administraţie Publică Locală, din nou la Centrul de Informare Cetăţeni, care a transmis-o mai departe către SC VMB Lux Sonor SRL).

– Această adresă stipulează: “Prin prezenta certificăm că proprietatea numitului SC VMB Lux Sonor SRL figurează în <Registrul de recensământ al clădirilor> realizat în anul 2001, ca fiind amplasat în Oraşul Cernavodă, strada Canalului nr.26, (fosta strada Portului nr.1)”. Pe baza acestui document, SC VMB Lux Sonor SRL şi-a intabulat la BCF Medgidia proprietatea, la adresa din strada Canalului.

Cadastrul ilegal

– verificând Registrul de recensământ al clădirilor şi terenurilor, din 2001, s-a constatat că a fost sustrasă foaia cu imobilele şi terenurile din strada Portului, deşi această stradă apare în nomenclatorul străzilor din Registru, având numere de la 1 la 5. Totodată, în fişa străzii Canalului apare o modificare făcută cu pixul, prin care la nr. 26 este trecut proprietar SC VMB Lux Sonor SRL. Acest lucru este un fals, întrucât în nomenclatorul străzilor din Registru, pe strada Canalului sunt înregistrate numerele de la 2 la 16 şi de la 1 la 19, iar numărul 26 nu a existat niciodată!

De asemenea, în 2001 când a fost realizat Registrul, proprietar era încă SC Mobicom SA, deci această societate ar fi trebuit să fie regăsită pe strada Canalului.

– s-a constatat că adresa eliberată de Primărie către SC VMB Lux Sonor SRL este un fals, atât datorită modificărilor şi sustragerii operate în Registrul de recensământ al clădirilor şi terenurilor, cât şi din cauza formulării “Strada Canalului nr.26, (fosta str. Portului nr.1)”, avându-se în vedere că strada Portului nr.1 încă există.

-deşi SC VMB Lux Sonor SRL recunoaşte proprietatea din strada Portului nr.1 şi se comportă ca un bun proprietar din 2002 până în 11.02.2008 (cu două luni înainte de adresa de nomenclatură stradală), după obţinerea acestei adrese de nomenclatură stradală falsă, o foloseşte la Cadastru, iar în Cartea Funciară apare modificarea de adresă, din strada Portului nr.1, în “Strada Canalului nr.26, (fosta strada Portului)”.

Pentru toate aceste falsuri, Primarul Gheorghe Hânsă s-a ales cu o plângere la DNA. Plângerea depusă de Cabinetul Primarului Oraşului Cernavodă este însoţită de documentele din arhiva Primăriei.

Vom reveni pe acest subiect şi vom prezenta interesele companiei General Concrete, beneficiara unor contracte de milioane de euro de la centrala nucleară, unele dintre ele fără licitaţie!

Scurtă istorie a investiţiei de 20 milioane euro

– Prin H.C.L. Cernavodă nr. 119/21.05.2007 Consiliul Local Cernavodă a hotărât să dea în administrarea societăţii Naţionale Nuclearelectrica terenul de 40.000 mp situat în strada Canalului, zona fosta fabrică de ciment, pentru realizarea investiţiei (specificată în Hotărârea de Guvern 1081/2003). La finalizarea lucrărilor, Consiliul Local urma să redobândească toate drepturile asupra terenului.

– Pe 1.11.2007 (după licitaţie) a fost încheiat contractul de achiziţie publică nr. 844, urmând ca S.C. Proconex Universal S.R.L să execute lucrarea.

– Prin adresa nr. 7538/30.04.2008 eliberată de Primăria Cernavodă, primarul Hânsă înştiinţa SNN-CNE Cernavodă şi S.C. Proconex Universal S.R.L că o parte din terenul pe care urma să se realizeze investiţia este proprietatea S.C. V.M.B. Lux Sonor SRL Constanţa.

– Prin H.C.L. nr. 146 din 04.06.2008 a Consiliului Local Cernavodă se aproba documentaţia tehnico-economică pentru Centrul de tineret.

– Prin adresa nr. 9519/05.06.2008, eliberată de Primăria Cernavodă, Primarul Hânsă informa SNN-CNE Cernavodă şi S.C. Proconex Universal S.R.L. că se fac demersuri pentru obţinerea “dreptului de utilizare a suprafeţei de 5.160 mp aflat pe amplasamentul lucrării”.

– La începutul anului 2009, investiţia e stopată de refuzul SNN-CNE de a plăti executantului serviciile de proiectare. De asemenea, SNN-CNE refuză să-i elibereze autorizaţia de construcţie.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top