Interviu

Francezii sunt cu ochii pe gropile de gunoi româneşti

Sibiul a fost gazda seminarului româno-francez despre tratarea deşeurilor

La începutul lunii octombrie a fost organizat la Sibiu seminarul româno-francez pe tema gestionării serviciilor de utilitate publică: tratarea deşeurilor. Seminarul a fost organizat de Ambasada Franţei în România şi structurile sociative din România ( A.Co.R., A.O.R., A.M.R. ) în parteneriat cu Asociaţia de prietenie a parteneriatului Ille – et – Vilaine – Sibiu.  Seminarul a urmărit câteva obiective precise precum: analiza, valorizarea şi structurarea parteneriatelor franco-române în domeniul gestionării serviciilor de utilitate publică; analiza comparativă a legislaţiilor şi procedurilor administrative aplicabile in Franţa şi in România (gestionarea directă şi delegarea serviciilor publice, punerea în aplicare a legislaţiei comunitare) şi schimbul de bune practici în domeniul modelelor de finanţare a infrastructurii şi serviciilor (parteneriat public/privat, mobilizarea fondurilor europene).

Un articol de Andreea PAVEL

Evenimentul se adresează colectivităţilor locale româneşti interesate de conceperea şi punerea în practică a unor planuri de gestionare a deşeurilor pe termen mediu, a unor proceduri noi de colectare şi selecţie a deşeurilor şi dezvoltarea de infrastructuri noi pentru tratarea deşeurilor: Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Comunelor din România, reprezentată de Mariana Gâju, prim – vicepreşedinte al A.Co.R, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.

Întâlnire de gradul 0

La eveniment au fost prezente personalităţi importante ale celor două ţări, dintre care îi amintim pe  Cătălin Vrabie, secretar de stat pentru colectivităţile locale, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, reprezentatul Ambasadei Franţei în România, Liviu Grădinariu, directorul Serviciilor Publice de Interes General din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, reprezentantul Asociaţiei Primarilor din Franţa, reprezentant al Direcţiei Generale Mediu din cadrul Comisiei Europene, Ionuţ Georgescu, Preşedintele Centrului de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, Dan Marinescu, Direcţia de Finanţe Publice şi bugete locale – Ministerul Administraţiei şi Internelor, Raluca Frăţilă, reprezentant al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, reprezentantul al Ministerului Ecologiei, Energiei, al Dezvoltării Durabile şi al Mării din Franţa, reprezentantul ADEME, Agenţia franceză pentru Mediu şi Energie, reprezentantul Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului (ANPM), reprezentantul Agenţiei Române de Conservare a Energiei (ARCE), reprezentantul unei intercomunalităţi franceze din mediul rural.
În prezent, organizaţiile din România se confruntă cu cerinţele tot mai stricte ale reglementărilor în domeniul managementului deşeurilor, iar cheltuielile tot mai mari pentru evacuare şi depozitare impun organizaţiilor reducerea la minimum a cantităţilor de deşeuri produse.

România reciclează doar 2% din deşeuri

Închiderea tuturor gropilor de gunoi din mediul rural care a avut ca termen celebrul 16 iulie 2009 a luat pe nepregătite autorităţile locale şi judeţene care trebuie să facă pasul spre gestionarea deşeurilor potrivit legislaţiei şi angajamentelor asumate la nivel european.
Pe baza legislaţiei române şi comunitare au fost elaborate Planuri Regionale de Gestiune a Deşeurilor, aprobate prin Ordin comun al miniştrilor mediului şi al dezvoltării regionale.
Aceste documente promovează cooperarea între autorităţile judeţene şi cele locale în vederea înfiinţării şi dezvoltării unui management integrat al deşeurilor care să înlocuiască sistemul existent, ineficient atât din punct de vedere economic, cât şi din cel al protecţiei mediului.
În mod contrar faţă de situaţia întâlnită în majoritatea statelor dezvoltate din UE, cantitatea de deşeuri municipale generată în România este în general depozitată, numai 2% fiind deşeuri reciclate.
În mediul urban gestionarea deşeurilor municipale este realizată prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primăriilor sau ale firmelor de salubritate. Proporţia populaţiei urbane deservite de serviciile de salubritate este de aproximativ 90 %, iar a celei deservite din mediul rural este de numai  7%.

Pe urmele Franţei?

În România, principala formă de eliminare a deşeurilor este depozitarea, în anul 2005 au funcţionat 252 depozite de deşeuri municipale, din care numai 18 erau conforme, restul de 234 sunt neconforme. În ţara noastră s-au identificat 2686 spaţii de depozitare în zona rurală cu o suprafaţă de cel mult un  hectar. Prin prevederile POS Mediu – Axa 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor, se urmăreşte, în principal intervenţia pentru: creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea  deşeurilor, reducerea cantităţii de deşeuri depozitată, creşterea cantităţii de deşeuri reciclate.
Politica în domeniul deşeurilor este una din cele mai vechi politici de mediu ale Uniunii Europene. Franţa pune în aplicare un plan de acţiune guvernamental în domeniul deşeurilor pentru perioada 2009-2012, supravegheat de un consiliu pentru deşeuri. Planul se referă la prevenirea, reciclarea, incinerarea, stocarea şi valorificarea deşeurilor organice. Obiectivul acestui plan este de a reduce cu 7% producţia deşeurilor menajere în decurs de cinci ani, ameliorarea ratei de reciclare şi diminuarea cantităţii de deşeuri incinerate. Toate aceste măsuri vizează punerea în aplicare a angajamentelor din cadrul protocolului interministerial pentru protecţia mediului, numit şi “Grenelle de l’Environnement”, care fixează ca obiective prioritare reducerea la sursa a producţiei de deşeuri şi dezvoltarea reciclării şi valorificării.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top