Opinii

Fostul primar din Comana, cercetat penal de Poliţia din Mangalia

Dosarul Antoanetei Mândrescu a ajuns pe birourile Serviciului de Investigare a Fraudelor

O plângere penală formulată pe 25 iunie a.c. de reprezentanţii Primăriei Comana şi înaintată Poliţiei Mangalia arată că în perioada anterioară campaniei electorale din 2008, Antoaneta Mândrescu, pe-atunci primarul localităţii, a angajat în mod ilegal comuna în contracte de achiziţie publică. Spunem ilegal pentru că limitele creditelor bugetare aprobate de Consiliul Local Comana la acea vreme au fost depăşite cu mult.
Astfel, Ion Adam, şeful administraţiei locale începând cu luna iunie a anului trecut, în calitate de parte vătămată, a depus o plângere la Poliţia Mangalia prin care a denunţat abuzul în serviciu contra intereselor publice desfăşurat bine mersi în timpul fostei administraţii. Fapta este prevăzută şi pedepsită prin art. 77, alin.1, lit.b, din Legea finanţelor publice locale nr. 273-2006, republicată şi art.248 C.pen. 

Un articol de Andreea PAVEL

Apele au început să se tulbure în momentul în care, fugindu-i scaunul de primar de sub dos, Antoaneta Mândrescu s-a văzut nevoită să dea o explicaţie ici, o explicaţie colo, una dincolo, câte una pentru fiecare boroboaţă pe care a lăsat-o în urma managmentului haotic şi dezastruos. Pe cât se agită actuala echipă din Primăria Comana pentru a scoate comuna din datoriile în care a fost înglodată, pe atât se pare că ex-primăriţa, actual consilier PSD, nu dă doi bani pe eforturile celor dintâi. Spunem acest lucru având în vedere că după ce şi-a făcut mendrele prin Primărie, de-abia dacă mai dă pe la şedinţele organizate de Consiliul Local Comana.

Proces cu cântec

Noua conducere a Primăriei a refuzat să execute obligaţiile de plată asmate prin aceste contracte, din cauza faptului că, aşa cum arată declaraţiile reprezentanţilor primăriei, achiziţiile au fost făcute prin încălcarea mai multor dispoziţii legale prevăzute de OUG nr.34-2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată, ale HG nr.925-2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevedrilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată, ale Ghidului de achiziţii publice aprobat prin Ordinul nr.  155-2006 al preşedintelui ANRMAP, ale Legii nr. 273-2006 privind finanţele publice locale, republicată. Astfel, în urma refuzului, unele dintre firmele cu care au fost încheiate anumite contracte i-au chemat în instanţă pe reprezentanţii comunei pentru nerespectarea obligaţiilor de plată asumate de fostul primar. Aşa se face că „prin angajarea de cheltuieli mai mari decât prevedrile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Comana, Antoaneta Mândrescu a săvârşit fapta prevăzută de art. 77 alin.1, lit.b, din Legea finanţelor publice locale  nr. 273-2006, republicată, care prevede: „constituie infracţiune angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute peste limita creditelor bugetare aprobate”, mai este notat în plângerea penală împotriva fostului primar.

Cui îi pasă de lege?

Neregulile sesizate de administraţia locală din Comana în plângerea înaintată Poliţiei Mangalia sunt nenumărate. Dintre acestea amintim faptul că au fost încheiate trei contracte cu o firmă din Constanţa, fără respectarea legislaţiei în vigoare la data încheierii lor, dat fiind faptul că ar fi fost necesară întocmirea unui Program anual de achiziţii publice, aprobat de către Consiliul Local, aşa cum prevede art.4 alin.1 din HG nr.925-2006. Contractele care au fost încheiate astfel sunt contractul de furnizare de material dendrologic (arbuşti) cu nr.168-31.05.2008 (pentru care s-a emis factură fiscală acceptată de către un fost angajat, în valoare de aproape 30.000 RON), un contract de servicii cu nr. 1739-05.05.2008, prin care s-au achiziţionat servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi (pentru care s-a emis factură fiscală în valoare de aproape 44.000 RON) şi un contract de servicii cu nr.1519-15.04.2008 prin care s-au achiziţionat servicii de amenajare spaţii verzi şi căruia i s-a atribuit un Cod CPV scris de mână în dreapta sus a primei pagini prevăzut de Regulamentul CE nr.2151-2003 pentru servicii de amenajare peisagistică, întrucât acest regulament nu prevede servicii de reamenajare spaţii verzi – pentru care s-a emis o altă factură fiscală în valoare de aproape 44.000 RON.
Şi dacă-ar fi vrut Mândrescu să respecte legea şi tot n-ar fi fost floare la ureche, pentru că potrivit art.4 alin.2 din HG nr.925-2006, „programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formăpână la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor sau acordurilor cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie sau încheie în decursul anului următor”.
O altă problemă pe care primarul a ocolit-o, sfidând încă o dată prevederile legislative este importanţa reprezentată de achiziţionarea arbuştilor. Potrivit art. 4 alin. 3 din acelaşi act normativ autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, să ţină cont de: necesităţile obiective de produse, de lucrări şi servicii; gradul de prioritate a necesităţilor şi anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

O plângere nu vine niciodată singură…

… drept pentru care se află „pe drum” o altă plângere penală întocmită de reprezentanţii Primăriei Comana, de data aceasta îndreptată către Ana Roxana Chircu, fost inspector asistenţă socială în cadrul administraţiei locale, pe vremea primăriţei Mândrescu.
Pe 28.01.2008, o altă firmă a semnat un contract de achiziţie publică, prin metoda cumpărării directe cu Primăria Comana, având ca obiect nişte lucrări edilitare, în valoare de 19.200 RON, plus TVA. Toate bune şi frumoase, doar că acel contract a fost avizat pentru legalitate din partea achizitorului, respectiv Primăria Comana, de către această Ana Roxana Chircu, care de la asistenţă socială a trecut la consiliere juridică. Altfel spus, a cam comis-o! (Art.240 C.pen., uzurpare de calităţi oficiale). Plângerea ce urmează a fi înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa mai menţionează faptul că, pe lângă folosirea fără drept a calităţii oficiale de consilier juridic, mai avem de-a face şi cu avizarea pentru legalitate a unui contract care nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de OUG nr. 34-2006 „privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată, ale HG nr.925-2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34-2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată”. Aşa se face că respectivul contract trebuia redactat de către persoana responsabilă cu achiziţiile publice din cadrul Primăriei, respectiv consilierul juridic. De menţionat este că de pe data de 03.12.2007, funcţia de consilier juridic este deţinută de Mihaela Maioru, deci nici vorbă de vreo Ana Roxana Chircu. Şocant este faptul că primarul în funcţie de la acea vreme, Antoaneta Mândrescu, nu a avut nici un stres şi nu i s-a părut nimic ciudat sau ilegal să semneze şi ştampileze un act oficial în care era menţionat în funcţia de consilier juridic o altă persoană! Aşa s-a ajuns ca Primăria să semneze un contract care, printre altele prevede obligarea adinistraţiei locale la plata unor penalităţi de întârziere de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere. Desigur că Mândrescu nu şi-a putut onora contractul şi spre norocul ei n-a mai fost aleasă primar. Din păcate însă, actuala administraţie, din cauza faptului că nu a putut plăti boacănele fostului primar, a fost chemată în judecată de către societatea comercială, pentru executarea silită a contractului, prejudiciul adus astfel atât Primăriei Comana, cât şi firmei în cauză, depăşind 34.000 RON.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top